Biotechnologické vzorky

Detailní studie vlastností vzorku s cílem porozumět složitým procesům a interakcím

Získávání informací o chování materiálů používaných v oborech jako je aplikovaná imunologie, molekulární inženýrství a genetické inženýrství může být stejně jednoduché, jako je stanovení koncentrace látek při různých teplotách, a stejně tak složité, jako je charakterizace nanostruktur a sledování jejich vlastností za různých podmínek. Společnost Anton Paar je průkopníkem v mnoha oblastech, které vyžadují měřicí technologie a analytické metody.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Typ činnosti
Normy
Produktová skupina
Typ zařízení
Zobrazení do z

Nenalezeny žádné výsledky!

Analyzátor velikosti částic: Litesizer 100

Analyzátor velikosti částic: Litesizer 500

Analyzátory mikroporovité fyzické sorpce a chemisorpce: autosorb iQ

Automatisches Prozesspolarimeter Propol

Automatický procesní polarimetr: Propol

Bioindentor Anton Paar: UNHT³ Bio

Chladicí systémy s vydutým okénkem pro čtyřkruhové goniometry: DCS 500

Abbemat Performance and Performance Plus

Digitální refraktometr: Abbemat Performance

Elektrokinetický analyzátor pro rutinní analýzu pevných povrchů: SurPASS™ 3 Eco

HTR Compact: Rheometer autosampler pro vysokou kapacitu měření

HTR: Automatizace reometru pro vysokou kapacitu a komplexní zpracování vzorků

Hustoměr: DMA 4100 M

Hustoměr: DMA 4500 M

Hustoměr: DMA 5000 M

Inline refraktometr: L-Rix

Cora 5X00 Raman Spectrometer

Kompaktní Ramanovy spektrometry: Cora 5X00

Cryo & Humidity Chamber CHC plus+ is a unique combination of the multi-purpose CHC Cryo & Humidity Chamber and an advanced humidity (RH) generator for the analysis of humidity-dependent and/or temperature-dependent structural changes in materials using X-ray diffraction

Kryo & vlhkostní komůrka: CHC plus⁺

Kulový mlýn: BM500

Laboratorní systém SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS: SAXSpoint 5.0

MCP 100 Modulární cirkulační polarimetr

MCP 150

MCP 150 Modulární kompaktní polarimetr

Mikro Scratch systém: MST³

Mikroindentační systém: MHT³

Based on a revolutionary new technique, the all-new Masterwave BTR benchtop reactor for the first time transfers microwave synthesis to the kilolab. Productivity in your lab is considerably increased up to kilogram amounts per day. The benchtop reactor’s magnetically driven paddle stirrer provides independent stirring regimes for individual content. Due its rising-sensor temperature measurement technique, Masterwave BTR features the high temperature accuracy required for direct method transfer from any smaller microwave device.

Mikrovlnná syntéza Kilolab Masterwave BTR

Mikrovlnná syntéza: Monowave 400/200

Mikrovlnný reaktor pro mikrovlnné extrakce: Monowave 450

The acid digestion rotor 16HF100 with 16 high pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Mikrovlnný rozkladný rotor: Rotor 16HF100

Mikrovlnný rozkladný systém: Multiwave GO Plus

Modul pro měření hodnoty pH: pH ME

Modulární kompaktní reometr: MCR 72/92

Modulární kompaktní reometr: MCR 102/302/502

Motorizované zarovnání pro XRD: platforma pro zarovnání v ose z

Měřicí hlava dynamického smykového reometru: DSR 502

Nano scratch tester: NST³

Nanoindentační tester: NHT³

Náboj pevného povrchu: SurPASS 3

Nízkoteplotní komůrka: TTK 600

Přenosný hustoměr: DMA35

Přenosný hustoměr: DMA 35 Basic

Přístroj pro měření hustoty a rychlosti zvuku: DSA 5000 M

Abbemat Heavy Duty

Refraktometr Heavy Duty: Abbemat Heavy Duty

Revetest® Scratch Tester: RST³

The RheolabQC is the quality control rheometer from Anton Paar. RheolabQC with temperature device C-PTD 180/AIR/QC and with Flexible Cup Holder.

Rotační reometr: RheolabQC

Ruční Ramanův spektrometr: Cora 100

Software pro částicovou analýzu: Kalliope™

Cora 7X00 Raman Spectrometer with Fiber-optic probe

Stolní Ramanovy spektrometry Cora 7X00

SAXSpace instrument

Systém SAXS/WAXS/BioSAXS: SAXSpace

Top View mounted T-probe with Rotor 8N of Multiwave PRO.

T-probe

Teploměr v milikelvinech: MKT

Tester Micro Combi: MCT³

Tribometr Pin-on-Disk: TRB³

Ultra nanoindentační tester: UNHT³

High Temperature Vacuum Tribometer

Vakuový tribometr: VTHT / VTRB

Viskozimetr s padající kuličkou: Lovis 2000 M/ME

Zcela přizpůsobitelné řešení pro automatizaci laboratoře: HTX

Zobrazení do z

Quantachrome Produkty

Anton Paar Aplikace

Lactose Purity According to Pharmacopoeia

Lactose Purity According to Pharmacopoeia

The US and the European pharmacopoeias demand the analysis of the purity of lactose monohydrate polarimetrically. Determining the specific rotation with an MCP polarimeter from Anton Paar ensures high-quality products.

Glycerol

Glycerol

Glycerol is used in various industries as a moisturizer, a thickener, as antifreeze or as a precursor for explosives. Its quality as well as its concentration in solution can be determined by using refractometry.

Quality Control in Drugs

Quality Control in Drugs

Polarimeters are essential in drug quality control to ensure the enantiomeric purity and therefore efficacy of pharmaceutical drugs.

Quality Control of Saline Solution

Quality Control of Saline Solution

Abbemat refractometers from Anton Paar are valuable instruments for the precise analysis of concentration and purity of saline solutions.

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Reliable elemental analysis results need robust sample preparation to destroy sample matrices or to separate matrix from analytes. The sample preparation step is by far the most error-prone and critical step of the analytical procedure.

In-Situ observation of the scratch/indentation true contact area to provide analysis without being model-dependent

In-Situ observation of the scratch/indentation true contact area to provide analysis without being model-dependent

Nanoindentation approach to mechanical testing of extremely soft materials

Nanoindentation approach to mechanical testing of extremely soft materials

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Review of Indenter Materials for High Temperature Nanoindentation

Review of Indenter Materials for High Temperature Nanoindentation

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles are now used in many fields, from medicine to electronics, but each application has specific particle-size and stability requirements. Gold nanoparticles can be easily monitored with the Litesizer™ 500.

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Nanoindentation for biological materials

Intrinsic bone tissue quality is altered in osteo-porosis and selectively influenced by its treatments

Intrinsic bone tissue quality is altered in osteo-porosis and selectively influenced by its treatments

Nanoindentation for bone and mineral materials

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Particle suspensions often contain more than one size of particle. However, many particle analyzers cannot resolve particle mixtures, instead they detect an average of all sizes. The Litesizer™ 500 can detect three sizes in one sample.

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

In nanoparticle suspensions that will be used in ceramics, particle size and stability are of vital importance. Suspension stability is essential to ensure that the particles to stay in suspension, and maintain constant particle size.

Temperature-dependent GISAXS studies on thin films

Temperature-dependent GISAXS studies on thin films

The temperature-induced decomposition of a thin film structure has been studied using the SAXSpoint system with the new temperature-controlled GISAXS stage.

An insight into the Structure of Copolymer Surfactants

An insight into the Structure of Copolymer Surfactants

The structure of inhomogeneous (core-shell) nanoparticles was studied with the SAXSpoint system. The internal structure of Pluronic P123 micelles in water was determined by calculating the radial electron density profile.

Collagen - A Validation Sample for SAXS Systems

Collagen - A Validation Sample for SAXS Systems

The performance of the SAXSpoint 2.0 system is evaluated by measurements of tendon collagen. SAXSpoint 2.0 produces data with excellent resolution in the entire angular range and delivers true 2D SWAXS images.

Understanding Filter Efficiency - Virus Removal in Depth Filtration

Understanding Filter Efficiency - Virus Removal in Depth Filtration

Zeta potential, as the indicator for surface charge, helps to predict and to tune the efficiency of filter materials.

Surface Modification of Kapton® Films

Surface Modification of Kapton® Films

The zeta potential is a valuable parameter to follow polymer surface modifications and to tailor-make biocompatible devices for medical applications.

Inner Surface Treatment of Haemodialysis Membranes

Inner Surface Treatment of Haemodialysis Membranes

The zeta potential measurement assists in the improvement of the biocompatibility of haemodialysis membranes.

Tuning of Solid Surface Properties by Self-Assembled Monolayers

Tuning of Solid Surface Properties by Self-Assembled Monolayers

The zeta potential measurement assists in tailoring the properties of technical and biomedical surfaces using self-assembled monolayers.

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Monoclonal antibodies (MAb) solutions are a major class of biopharmaceuticals with various applications. However, challenges like a high viscosity at the required MAb concentrations need to be addressed at an early development stage.

Studying the Effect of Tear Fluid on Contact Lenses

Studying the Effect of Tear Fluid on Contact Lenses

The zeta potential indicates changes in the surface chemistry of contact lenses upon wearing and is thus suited to study biocompatible surface coatings.

Size and shape of gold nanoparticles in toluene via SAXS

Size and shape of gold nanoparticles in toluene via SAXS

A solution of colloidal gold nanoparticles was characterized for size and shape by the SAXSpace system.

Výhody

Studium kinetiky transportních procesů, které vykazují nanostrukturované kapičky emulze, aby byla zajištěna úspěšná kontrola dodání léčiv

Při zkoumání případného využití micel jako prostředků pro dodávání aktivních substancí do místa určení, je nutné stanovit jejich stabilitu studováním interní struktury micel. Protože jejich interní struktura závisí na jejich složení, lze experimenty SAXS využít pro monitorování změn struktury v čase, které probíhají v přenosu kinetiky nanostrukturovaných kapiček emulze, jako je například vychytávání a uvolňování aktivních složek, např. vitaminů a enzymů. Hlavní požadavky na úspěšné provedení experimentů SAXS, tedy vysokou intenzitu spolu s vysokým rozlišením, splňuje SAXSpace, který dodává vysoce kvalitní data za krátký čas měření.

Výzkum elastických a mechanických vlastností hydrogelů

Mnoho hydrogelů je považováno za případné kandidáty pro tzv. regenerační scaffoldy či růstové substráty pro měkké tkáně v lidském těle. Nedávný výzkum (Discher et al., 2005; Moers et al., 2013) ukázal, že elasticita substrátu může značně ovlivnit homeostázu tkání, což je velmi důležité při regeneraci tkání. Určení elastických a mechanických vlastností biologických substrátů je proto velmi důležité. Modul pružnosti a vlastnosti toku lze jednoduše studovat s přístrojem Bioindenter společnosti Anton Paar, protože přístroj je kompatibilní s testováním kapalin a může být v provozu v mnoha různých zátěžových módech. Lze studovat také časově závislou odpověď hydrogelů.

Stanovení vnitřní viskozity a molární hmotnosti

Biologické účinky hyaluronanu lze přizpůsobit farmaceutickým účelům změnou jeho molární hmotnosti. Hyaluronan má v těle krátký poločas rozpadu. Pro některé účely, např. v plastické chirurgii, se jeho stabilita musí zvýšit tím, že se zvýší jeho molekulární hmotnost. Mikroviskozimetr Lovis 2000 M/ME určuje viskozitu rozpuštěného hyaluronanu. Vnitřní viskozita hyaluronanu se automaticky vypočítá z relativní viskozity hyaluronanu a použitého rozpouštědla. Vnitřní viskozita poskytuje stejné informace jako molární hmotnost. Nicméně molární hmotnost lze také vypočítat podle Mark-Houwinkovy rovnice a výsledky lze přečíst přímo na obrazovce. Pokud je to nutné, závislost smykové rychlosti lze eliminovat provedením extrapolace automatizované nulové smykové rychlosti.

Zkoumání vlastností povrchu pro zajištění biokompatibility implantátů

Vlastnosti povrchu jako je náboj povrchu udávají biokompatibilitu povrchu. V závislosti na použití biomateriálu jsou vyžadovány povrchy s nízkou nebo vysokou afinitou k proteinům. V tkáňovém inženýrství a regenerativní medicíně se adsorpce proteinů vyvolává integrací implantátů, zatímco v jiných případech může vysoká adheze proteinů vést ke vzniku trombů. Analýza zeta potenciálu využívající přístroj SurPASS společnosti Anton Paar poskytuje informace o povrchovém náboji při fyziologickém pH a chemickém složení povrchových funkčních skupin. Znaménko a velikost zeta potenciálu se používají pro odhad elektrostatické interakce mezi pevnými povrchy a nabitými druhy rozpuštěnými ve vodném roztoku.

Webináře

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů