Biyoteknolojik numuneler

Karmaşık süreçleri ve etkileşimleri anlamak için numune özelliklerini derinlemesine inceleme

İmmünoloji, moleküler mühendislik ve genetik mühendisliği gibi alanlarda kullanılan malzemelerin davranışları ile ilgili bilgi edinmek, maddelerin farklı sıcaklıklardaki konsantrasyonlarını belirlemek kadar basit olabileceği gibi nanoyapıların karakterize edilmesi ve farklı koşullar altındaki davranışlarının belirlenmesi kadar karmaşık da olabilir. Anton Paar, kullanılması gereken ölçüm teknolojisi ve analiz yöntemlerinin birçoğunda öncüdür.

Bizimle irtibata geçin

Anton Paar Ürünler

Seçiminiz: Tüm filtreleri sıfırla X
İşlem türü
Standartlar
Ürün grubu
Cihaz türü
Gösterilenler: - /

Sonuç bulunamadı!

Anton Paar Bioindenter: UNHT³ Bio

Bilyeli öğütücü: BM500

Dinamik kayma reometresi ölçüm başlığı: DSR 502

Dört Daireli Açı Ölçerler için Kubbeli Soğutma Ünitesi: DCS 500

Düşük Sıcaklık Hücresi: TTK 600

Elde taşınabilir Raman spektrometresi: Cora 100

Abbemat Heavy Duty

Heavy duty dijital refraktometresi: Abbemat

HTR Compact: Yüksek miktarda örnek çıktısı için otomatik örnekleyici

HTR: Yüksek miktarda örnek çıktısı ve karmaşık örneklerin işlenmesi için reometre otomasyonu

Inline Refraktometre: L-Rix

Katı Yüzey Analizi için Elektro Kinetik Analiz Cihazı: SurPASS 3

Devrimsel nitelikteki yeni bir tekniðe dayanan tamamen yeni Masterwave BTR tezgah üstü reaktör mikro dalga sentezini ilk kez kilolaba aktarmaktadýr. Laboratuvarýnýzýn üretkenliði dikkat çekici bir þekilde gün baþýna kilogramlar miktarlarýna çýkacaktýr. Tezgah üstü reaktörünün manyetik tahrikli kanat karýþtýrýcýsý her bir içerik için baðýmsýz karýþtýrma rejimi saðlar. Yükselen sensörlü sýcaklýk ölçüm tekniði sebebiyle, Masterwave BTR herhangi bir küçük mikrodalga cihazýndan, metot transferi için gerekli yüksek sýcaklýk doðruluðuna sahiptir.

Kilo Ölçeğinde Mikrodalga Sentezi: Masterwave BTR

Cora 5X00 Raman Spectrometer

Kompakt Raman spektrometreleri: Cora 5X00

MCP 100 Modüler Dairesel Polarimetre

MCP 150

MCP 150 Modüler Kompakt Polarimetre

Micropore Fiziksel/Kimyasal Sorpsiyon Cihazları: autosorb iQ

Mikro Kombi Test Cihazı: MCT³

Mikro Çizik Test Cihazı: MST³

Mikro İndentasyon Test Cihazı: MHT³

Mikrodalga destekli ekstraksiyonlar için mikrodalga reaktör: Monowave 450

16 yüksek basýnç tanklý asit parçalama rotoru 16HF100, yüksek numune iþ hacmi ve verimli iþlemler için tasarlanmýþtýr.

Mikrodalga Parçalama Rotoru: Rotor 16HF100

Mikrodalga Sentezi: Monowave 400/200

Mikrodalga özümseme sistemi: Multiwave GO Plus

Millikelvin termometreler: MKT

Modüler Kompakt Reometre: MCR 72/92

Modüler Kompakt Reometre: MCR 102/302/502

Nano indentasyon test cihazı: NHT³

Nano çizik test cihazı: NST³

Otomatik Proses Polarimetresi Propol

Otomatik Proses Polarimetresi: Propol

Partikül analizi için yazılım: Kalliope™

Partikül boyutu analiz cihazı: Litesizer 100

Partikül boyutu analiz cihazı: Litesizer 500

Abbemat Performance ve Performance Plus

Performance dijital refraktometre: Abbemat

pH değeri ölçüm modülü: pH ME

Pin on disk tribometre: TRB³

Portatif yoğunluk ölçer: DMA 35 Basic

Portatif yoğunluk ölçerler: DMA 35

Revetest® Çizik Test Cihazı: RST³

The RheolabQC is the quality control rheometer from Anton Paar. RheolabQC with temperature device C-PTD 180/AIR/QC and with Flexible Cup Holder.

Rotasyonel Reometre: RheolabQC

Rutin Katı Yüzey Analizi için Elektro Kinetik Analiz Cihazı: SurPASS™ 3 Eco

SAXSpace cihazý

SAXS/WAXS/BioSAXS sistemi: SAXSpace

SAXS/WAXS/GISAXS laboratuvar ışın yolu SAXSpoint 5.0

Soðutma ve Nem Odasý CHC plus+, X ýþýný kýrýlmasý kullanan malzemelerde neme baðlý ve/veya sýcaklýða baðlý yapýsal deðiþikliklerin analizi için kullanýlan, çok amaçlý CHC Soðutma & Nem Bölmesi ile geliþmiþ nem (RH) jeneratörünün benzersiz bir kombinasyonudur

Soğutma ve Nem Hücresi: CHC plus⁺

Üstten Görünüm Multiwave PRO Rotor 8N T-prob monte edilmiþ.

T-probe

Tamamen özelleştirilebilir laboratuvar otomasyon çözümü HTX

Cora 7X00 Raman Spectrometer with Fiber-optic probe

Tezgah üstü Raman spektrometreleri: Cora 7X00

Ultra nano indentasyon test cihazı: UNHT³

High Temperature Vacuum Tribometer

Vakumlu Tribometre: VTHT / VTRB

XRD için motorize hizalama: z-hizalama aşaması

Yoğunluk ve ses hızı ölçer: DSA 5000 M

Yoğunluk ölçer: DMA 4100 M

Yoğunluk ölçer: DMA 4500 M

Yoğunluk ölçer: DMA 5000 M

Yuvarlanan bilyeli viskozimetre: Lovis 2000 M/ME

Gösterilenler: - /

Quantachrome Ürünler

Anton Paar Uygulamalar

Lactose Purity According to Pharmacopoeia

Lactose Purity According to Pharmacopoeia

The US and the European pharmacopoeias demand the analysis of the purity of lactose monohydrate polarimetrically. Determining the specific rotation with an MCP polarimeter from Anton Paar ensures high-quality products.

Glycerol

Glycerol

Glycerol is used in various industries as a moisturizer, a thickener, as antifreeze or as a precursor for explosives. Its quality as well as its concentration in solution can be determined by using refractometry.

Quality Control in Drugs

Quality Control in Drugs

Polarimeters are essential in drug quality control to ensure the enantiomeric purity and therefore efficacy of pharmaceutical drugs.

Quality Control of Saline Solution

Quality Control of Saline Solution

Abbemat refractometers from Anton Paar are valuable instruments for the precise analysis of concentration and purity of saline solutions.

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Reliable elemental analysis results need robust sample preparation to destroy sample matrices or to separate matrix from analytes. The sample preparation step is by far the most error-prone and critical step of the analytical procedure.

In-Situ observation of the scratch/indentation true contact area to provide analysis without being model-dependent

In-Situ observation of the scratch/indentation true contact area to provide analysis without being model-dependent

Nanoindentation approach to mechanical testing of extremely soft materials

Nanoindentation approach to mechanical testing of extremely soft materials

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Review of Indenter Materials for High Temperature Nanoindentation

Review of Indenter Materials for High Temperature Nanoindentation

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles: Size matters, and so does stability

Gold nanoparticles are now used in many fields, from medicine to electronics, but each application has specific particle-size and stability requirements. Gold nanoparticles can be easily monitored with the Litesizer™ 500.

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Nanoindentation for biological materials

Intrinsic bone tissue quality is altered in osteo-porosis and selectively influenced by its treatments

Intrinsic bone tissue quality is altered in osteo-porosis and selectively influenced by its treatments

Nanoindentation for bone and mineral materials

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Particle suspensions often contain more than one size of particle. However, many particle analyzers cannot resolve particle mixtures, instead they detect an average of all sizes. The Litesizer™ 500 can detect three sizes in one sample.

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

In nanoparticle suspensions that will be used in ceramics, particle size and stability are of vital importance. Suspension stability is essential to ensure that the particles to stay in suspension, and maintain constant particle size.

Temperature-dependent GISAXS studies on thin films

Temperature-dependent GISAXS studies on thin films

The temperature-induced decomposition of a thin film structure has been studied using the SAXSpoint system with the new temperature-controlled GISAXS stage.

An insight into the Structure of Copolymer Surfactants

An insight into the Structure of Copolymer Surfactants

The structure of inhomogeneous (core-shell) nanoparticles was studied with the SAXSpoint system. The internal structure of Pluronic P123 micelles in water was determined by calculating the radial electron density profile.

Collagen - A Validation Sample for SAXS Systems

Collagen - A Validation Sample for SAXS Systems

The performance of the SAXSpoint 2.0 system is evaluated by measurements of tendon collagen. SAXSpoint 2.0 produces data with excellent resolution in the entire angular range and delivers true 2D SWAXS images.

Understanding Filter Efficiency - Virus Removal in Depth Filtration

Understanding Filter Efficiency - Virus Removal in Depth Filtration

Zeta potential, as the indicator for surface charge, helps to predict and to tune the efficiency of filter materials.

Surface Modification of Kapton® Films

Surface Modification of Kapton® Films

The zeta potential is a valuable parameter to follow polymer surface modifications and to tailor-make biocompatible devices for medical applications.

Inner Surface Treatment of Haemodialysis Membranes

Inner Surface Treatment of Haemodialysis Membranes

The zeta potential measurement assists in the improvement of the biocompatibility of haemodialysis membranes.

Tuning of Solid Surface Properties by Self-Assembled Monolayers

Tuning of Solid Surface Properties by Self-Assembled Monolayers

The zeta potential measurement assists in tailoring the properties of technical and biomedical surfaces using self-assembled monolayers.

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Monoclonal antibodies (MAb) solutions are a major class of biopharmaceuticals with various applications. However, challenges like a high viscosity at the required MAb concentrations need to be addressed at an early development stage.

Studying the Effect of Tear Fluid on Contact Lenses

Studying the Effect of Tear Fluid on Contact Lenses

The zeta potential indicates changes in the surface chemistry of contact lenses upon wearing and is thus suited to study biocompatible surface coatings.

Size and shape of gold nanoparticles in toluene via SAXS

Size and shape of gold nanoparticles in toluene via SAXS

A solution of colloidal gold nanoparticles was characterized for size and shape by the SAXSpace system.

Faydaları

İlaç uygulamalarının başarıyla kontrol edilmesini sağlamak için nanoyapılı emülsiyon damlacıklarının gerçekleştirdiği taşıma süreçlerindeki kinetiği inceleme

Aktif bileşenlerin verilmesine yönelik potansiyel misel uygulamalarının araştırılması sırasında, misellerin iç yapıları incelenerek stabilite tespitlerinin tamamlanması gerekir. Misellerin iç yapıları kompozisyonlarına bağlı olduğundan, vitaminler ve enzimler gibi aktif bileşenlerin alımı ve salımı gibi nanoyapılı emülsiyon damlacıklarının taşıma kinetiğinde oluşan yapı değişimlerini izlemek için zaman bağımlı SAXS deneyleri kullanılabilir. Zaman bağımlı SAXS deneylerinin başarılı olması için gerekli olan yüksek yoğunluk ve yüksek çözünürlük değerleri, kısa ölçüm sürelerinde yüksek kaliteli verilerin elde edilmesini sağlayan SAXSpace sayesinde karşılanabilir.

Hidrojellerde elastik ve mekanik özellikleri araştırma

Birçok hidrojel, insan vücudundaki yumuşak dokular için büyüme substratları veya iskele olarak ya da eksik olanı yerine koyma ve rejenerasyon amacıyla kullanılmaya potansiyel aday kabul edilir. Kısa süre önce gerçekleştirilen bir araştırma (Discher et al., 2005; Moers et al., 2013), substrat elastikliğinin dokulardaki hemostazı kayda değer ölçüde etkileyebileceğini göstermiştir ki bu da doku rejenerasyonu için çok önemlidir. Bu nedenle biyolojik substratlardaki elastik ve mekanik özelliklerin belirlenmesi büyük ilgi çekmektedir. Sıvılarda test gerçekleştirmeye uygun olan ve çeşitli yükleme modlarında çalışabilen Anton Paar Bioindenter sayesinde elastikiyet modülü ve sürünme özellikleri kolayca incelenebilir. Hidrojellerin zamana bağlı olarak gösterdikleri tepki de araştırılabilir.

İçsel viskozite ve molar kütle belirleme

Hiyalüronik asitin biyolojik etkileri, molar kütlesi değiştirilerek farmasötik amaçlar için uyarlanabilir. Hiyalüronik asitin vücuttaki yarı ömrü kısadır; örneğin plastik cerrahi gibi bazı uygulamalar için moleküler kütle arttırılarak stabilitenin yükseltilmesi gerekir. Lovis 2000 M/ME mikroviskozimetre, çözünmüş hyalüronik asitin viskozitesini tespit eder. İçsel viskozite, hiyalüronik asitin ve solventinin bağıl viskozitesinden otomatik olarak hesaplanır. İçsel viskozite, molar kütle ile aynı bilgi içeriğini sağlar. Bununla birlikte, molar kütle ayrıca Mark-Houwink denklemine göre hesaplanabilir ve doğrudan ekrandan okunabilir. Gerekli olması halinde otomatik bir sıfır kayma hızı ekstrapolasyonu gerçekleştirilerek kayma hızına bağlılık elimine edilebilir.

İmplantlarda biyolojik uyumluluk sağlamak için yüzey özelliklerini araştırma

Yüzey yükü gibi yüzey özellikleri bir yüzeyin biyolojik uyumluluğu ile ilgili bilgi verir. Biyomalzeme uygulamasına bağlı olarak, proteinlere yüksek veya düşük afiniteye sahip bir yüzeyin mevcut olması gerekir. Doku mühendisliğinde ve rejeneratif tıpta protein adsorpsiyonu implantların entegrasyonuna olumlu etki ederken, diğer vakalarda yüksek protein yapışması trombüs oluşumuna neden olabilir. Anton Paar SurPASS ile gerçekleştirilen zeta potansiyeli analizi, fizyolojik pH'taki yüzey yükü ve yüzeydeki fonksiyonel grupların kimyası ile ilgili bilgi verir. Zeta potansiyelinin işareti ve büyüklüğü, katı yüzey ile çevresindeki sulu çözeltide çözünmüş olan yüklü türler arasındaki elektrostatik etkileşimi tahmin etmek için kullanılır.

Webinarlar

Ürünler, uygulamalar ve bilimsel konularda mükemmel ve sürekli büyüyen canlı webinarlar ve kayıt seçenekleri sunuyoruz.

Web seminerlerini görüntüle