Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Kompaktní digitální hustoměr:
DMA

 • media
 • media
 • +9
 • 360°
Model:
 • Nejpokročilejší hustoměr se 4cifernou přesností v tomto cenovém segmentu
 • 100% konzistentní výsledky díky opakovatelnosti 0,00005 g/cm3
 • V souladu s normami ASTM D4052, ASTM D5002, ISO 12185, USP <841>, Ph. Eur 2.25, JP 17 2.56, ChP (svazek IV) 0601 a FDA CFR 21, část 11
 • Odolný proti stříkající vodě, autodiagnostika přístroje, žádná koroze související s ventilací

Změna k lepšímu: DMA 501 a DMA 1001 jsou digitální hustoměry základní úrovně, které způsobí převrat ve vaší práci v laboratoři i ve vašich kontrolách kvality na výrobní lince a skladovacích zařízeních. Byly vyvinuty a vyrobeny světovým lídrem na trhu, aby čelily výzvě spočívající v urychlení měření pastovitých, nehomogenních, sedimentujících vzorků, vzorků obsahujících částice a dokonce i aerosolových sprejů. Přístroje DMA 501 a DMA 1001 jsou odpovědí společnosti Anton Paar na požadavky našich zákazníků působících v průmyslu. Jsou připraveny pro všechny druhy vzorků a spolehlivě fungují i v náročných podmínkách.

Oba přístroje zpřístupňují digitální měření hustoty všem, a to především díky velice dostupné ceně. Dále je lze díky vedeným uživatelským pracovním postupům, přizpůsobitelnému rozložení obrazovky a mnoha podpůrným funkcím, jako je FillingCheck™ a monitorování stavu, ovládat již po minimálním zaškolení.

Všechny produkty jsou dodávány s tovární kalibrací.

Výhody

Upgradujte svá měření hustoty a odložte své časově náročné a snadno rozbitné hydrometry. Více než 60 integrovaných převodních tabulek, 400 volně konfigurovatelných metod a paměť až pro 5 000 datových protokolů nastavují zlatý standard v tomto segmentu. Nakonfigurujte své zařízení jednou se všemi často používanými testy a pak se k nim znovu a znovu vracejte, abyste okamžitě viděli jasný výsledek „vyhovuje/nevyhovuje“ na základě nadefinovaných přijatelných horních a dolních mezí. Protože DMA 501/1001 vyžaduje pouze 1 ml objemu vzorku, nebudete plýtvat cenným produktem. Oba nástroje se dají úspěšně používat v prostředí s extrémními podmínkami a automaticky kompenzují vnější vlivy, jako je vlhkost, nadmořská výška a okolní teplota. Po připojení k našemu softwaru pro řízení laboratoře AP Connect jsou všechna data ukládána do jednoho digitálního úložiště a přístupná z libovolného počítače v síti.

DMA 501 je vaše vstupenka k digitálnímu měření hustoty s 3cifernou přesností. Zvolte DMA 1001, pokud vyžadujete 4cifernou přesnost a plnou shodu s mezinárodními normami, včetně všech příslušných lékopisů (USA, EU, JP, CN), integrity dat (21 CFR část 11, GMP 4 příloha 11 a 15, ALCOA+) a ASTM D4052 a D5002. 

Prostředí s extrémními podmínkami
Prostředí s extrémními podmínkami
 • Navrženo pro nejnáročnější prostředí
 • Design odolný proti polití
 • Ovládání vhodné pro rukavice – i za mokra

Výzva

Kontroly hustoty se často provádějí na přeplněných a stísněných pracovištích operátory v mokrých rukavicích. Vzorky se mohou rozlít na přístroj nebo kolem něj.

Řešení

DMA 501/1001 má přední displej odolný proti stříkající vodě a  zadní kryt, který chrání  rozhraní a zdířky před rozlitím vzorků.

Vaše výhody

Maximální doba provozuschopnosti a životnosti produktu.

Nákladné látky
Nákladné látky
 • Výsledky z přibližně 1 ml vzorku
 • Nízké náklady na analýzu
 • Menší množství odpadu (pouze 10 ml rozpouštědla)

Výzva

Při měření hustoty drahých vzorků je nejvyšší prioritou co nejmenší použité množství.

Řešení

DMA 501/1001 poskytuje výsledky přibližně z 1 ml vzorku, k čištění vyžaduje 5 až 10 ml rozpouštědla a snižuje dopad na životní prostředí.

Vaše výhody

S menším plýtváním vzorky a s úsporou nákladů získáte přesto výsledky, které potřebujete pro řízení výroby.

Pastovité materiály
Pastovité materiály
 • Zvládne pastovité vzorky
 • Dokončete měření za minutu
 • Je zapotřebí pouze 10 ml rozpouštědla

Výzva

Je obtížné a časově náročné plnit pastovité vzorky (tj. krémy, balzámy, masti) do pyknometru. I následné čištění si vyžaduje svůj čas.

Řešení

S DMA 501/1001 naplníte pastovité vzorky během několika minut pomocí sady pro pastovité vzorky.

Vaše výhody

Použití držáku stříkačky zajišťuje plnění bez bublin, takže ve srovnání s použitím pyknometru ušetříte 25 až 30 minut na vzorek. Čištění je rychlé a pokaždé vyžaduje jen několik mililitrů rozpouštědla. 

Nebezpečné materiály
Nebezpečné materiály
 • Minimální kontakt při plnění nebezpečných látek
 • Dotykovou obrazovku můžete ovládat v rukavicích
 • Je vyžadován přibližně 1 ml vzorku

Výzva

Monitorování výrobního procesu může zahrnovat testování korozivních kyselin a zásad. Jaký je nejlepší způsob ochrany operátorů?

Řešení

Bezpečnost na prvním místě: DMA 501 potřebuje pouze přibližně 1 ml vzorku a plnění pomocí  peristaltického čerpadla snižuje kontakt na minimum. Dotykovou obrazovku lze ovládat v rukavicích.

Vaše výhody

Operátoři mají minimální kontakt s nebezpečnými látkami, zejména při použití peristaltického čerpadla (Xsample 200). 

Viskózní materiály
Viskózní materiály
 • 100% správně naplněné vzorky
 • Není třeba opakovat měření
 • Pokaždé vynikající výsledky 

Výzva

Viskózní vzorky se obtížně plní stříkačkou, protože se snadno tvoří bubliny. Existuje lepší způsob?

Řešení

DMA 501/1001 má vestavěnou inspekční kameru (U‑View ™), která vám poskytne jasný obraz naplněného vzorku s možností přiblížení a podsvícením. FillingCheck™ automaticky sleduje plnění a upozorní vás, pokud dojde k problému.

Vaše výhody

100% správně naplněné vzorky. FillingCheck™ a U‑View ™ zásadně snižují pravděpodobnost špatného plnění, takže nemusíte opakovat měření a plýtvat časem a vzorky. Žádné chyby měření kvůli bublinkám ve vzorku

S částicemi
S částicemi
 • Získejte výsledek pro všechny vzorky, včetně následujících:
 • • nehomogenní, sedimentující vzorky obsahující částice,
 • • pasty a dokonce i aerosolové spreje.

Výzva

Tekuté vzorky s částicemi nebo nehomogenní vzorky se měří obtížně, ale protokol vyžaduje výsledek.

Řešení

S DMA 501/1001 můžete bez omezení měřit hustotu všech vzorků, které jste schopni naplnit a odstranit.

Vaše výhody

Výsledky hustoty pro všechny vzorky, včetně pastovitých, nehomogenních či sedimentujících vzorků, vzorků obsahujících částice, a dokonce i aerosolových sprejů.

Potřebná shoda s předpisy
Potřebná shoda s předpisy
 • Plná sledovatelnost k USP <841> a dalším lékopisům
 • Audit trail
 • Kompletní dokumentace plnění

Výzva

Aby mohla být měření přijata na cílových trzích, musí být v souladu s USP <841> nebo jinými důležitými lékopisy (EU, JP, C).

Řešení

Měřicí technologie, přesnost a opakovatelnost poskytované přístrojem DMA 1001 jsou plně kompatibilní s hlavními lékopisy (USP <841>, Ph.Eu. 2.2.5, JP 17 2.56, ChP (Vol IV) 0601).

 

DMA 1001 také poskytuje úplnou sledovatelnost a úplnou dokumentaci každého provedeného měření: až 5000 výsledků a související potenciální varování při plnění a obrázky z kamery se ukládají do paměti přístroje a jsou připraveny k exportu (USB, Ethernet nebo RS232).

Vaše výhody

Dodržování všech hlavních lékopisů vám umožňuje prodávat vaše produkty na globální trhy.

K dispozici pouze s:

 • DMA 1001
Výzkum
Výzkum
 • Rychle otestujte mnoho vzorků a získejte 100% srovnatelné výsledky
 • Použijte pokaždé stejné nastavení testu pro stejný produkt
 • Definujte vynikající standardní pracovní postupy výroby

Výzva

Při vývoji nových receptur je třeba rychle a spolehlivě otestovat mnoho různých variant produktů pomocí stejného testovacího protokolu. Po uvolnění produktu je třeba definovat referenční hodnoty hustoty a měrné hmotnosti pro výrobu a konečnou kontrolu kvality.

Řešení

Jednoduché přizpůsobení řídicího panelu DMA 501/1001 vám poskytuje rychlý přístup k definovanému nastavení pro opakovaná měření. Referenční hodnoty lze definovat na základě dříve naměřených dat.

Vaše výhody

Definování a opětovné použití nastavení měření znamená, že vaše výsledky jsou 100% srovnatelné. Můžete se spolehnout na důvěryhodné a přesné referenční hodnoty pro použití ve standardních pracovních postupech výroby.

Suroviny
Suroviny
 • Hodnoty koncentrace se zobrazí okamžitě
 • Žádná ruční konverze: úspora času až 10 minut na jedno měření
 • Můžete hned rozhodnout, zda materiál vyhovuje/nevyhovuje

Výzva

Při kontrole kvality a čistoty suroviny před použitím potřebujeme okamžitě zjistit hodnotu koncentrace, i když je látka vysoce koncentrovaná.

Řešení

DMA 501 má uložené tabulky pro automatický výpočet % w/w a % v/v např. pro ethanol, isopropylalkohol, peroxid vodíku, glycerol a mnoho dalších. Hustota se měří, automaticky převádí na koncentraci a zobrazuje se během několika sekund. Pokud potřebujete vlastní množství a výpočty, lze importovat vlastní tabulky. Například při stanovení koncentrace složek dezinfekčních prostředků na ruce trvá každé měření pouze 2 až 3 minuty.

Vaše výhody

Nemusíte vyhledávat hodnoty v tabulkách nebo vypočítávat koncentraci sami. Ušetříte tak až 10 minut na měření a eliminujete riziko chyb ve výpočtu. Rychlé získání výsledku koncentrace umožňuje rychlé a kvalifikované přijetí rozhodnutí, zda vyhovuje/nevyhovuje.

Sledovatelná kontrola kvality
Sledovatelná kontrola kvality
 • Audit trail zaznamená všechny aktivity
 • Se softwarem AP Connect máte všechna laboratorní data na dosah jediným kliknutím
 • Připraveno pro audity a pro případ stížností
 • Plná shoda s normou 21 CFR, část 11

Výzva

Musím zdokumentovat výsledky zkoušek pro každý produkt a všechny akce provedené na přístroji. Hodnoty musí být sledovatelné.

Řešení

S DMA 1001 můžete přiřadit role a povinnosti a implementovat audit trail, abyste zaznamenali všechny aktivity a elektronicky podepsali konečné výsledky.

Vaše výhody

Absolutní jistota ve vašich výsledcích a datech. Můžete certifikovat kvalitu svých produktů pro přepravu a prodej a máte k dispozici všechny správné informace pro audity regulačních úřadů a pro případ stížností zákazníků.

K dispozici pouze s:

 • DMA 1001
Kontrola během procesu
Kontrola během procesu
 • Okamžitě vidíte, zda naměřené hodnoty neodpovídají specifikacím
 • Můžete přijmout opatření, která zabrání nákladným výrobním chybám
 • Pro provoz je vyžadováno minimální školení    

Výzva

Při řízení výroby potřebuji rychlý a snadný způsob, jak zkontrolovat, zda je aktuální výrobní dávka podle specifikací.

Řešení

Na DMA 501/1001 můžete definovat přijatelné rozmezí hodnot hustoty a hodnot, které jsou „mimo specifikaci“. Po době měření 2 až 3 minuty ukazuje hustoměr jasný výsledek „vyhovuje“ nebo „nevyhovuje“.

Vaše výhody

Okamžitě vidíte, zda naměřené hodnoty neodpovídají specifikacím a neztrácíte čas nápravou výroby. Minimalizuje váš odpadní produkt.

Kontroly plnicího objemu
Kontroly plnicího objemu
 • Přesnost 0,1 % vám dává úplnou kontrolu nad plněním
 • Nikdy nepřeplníte, nikdy nenaplníte málo
 • Automatický výpočet = žádné selhání lidského faktoru

Výzva

Konečné plnění obalů musí splňovat zákonné požadavky, a přitom musí být nákladově efektivní a bezchybné.

Řešení

Tříciferná přesnost DMA 501 je dostatečná pro převod hmotnosti a naměřené hustoty na objem plnění. U každého naplněného produktu můžete nastavit dolní a horní mez pro přijatelné objemy a zobrazit hodnotu na první pohled.

Vaše výhody

Nikdy nepřeplníte ani nenaplníte málo, a přitom splníte všechny předpisy a požadavky.

Konečná kontrola kvality
Konečná kontrola kvality
 • Kvalitu dávky ověříte za méně než 3 minuty
 • Předejdete tomu, aby sklad opustily dávky, které nesplňují specifikace
 • Sledovatelná dokumentace výsledků a podpis finálního uvolnění

Výzva

Jako poslední krok kontroly kvality musíme před odesláním ověřit, zda je každá výrobní dávka bezpečná pro pacienty. Čas je zásadní.

Řešení

DMA 1001 označí dávky nesplňující specifikace okamžitě, jakmile překročí horní a dolní mez, kterou jste definovali pro produkt.

Funkce elektronického podpisu kompatibilní s 21 CFR, část 11 vám umožňuje kontrolovat, komentovat a schvalovat naměřené výsledky.

Podpis se uloží u každé datové sady a zobrazí se ve zprávě o měření.

Vaše výhody

Kvalitu můžete ověřit za méně než 3 minuty na dávku. Na trh není uveden žádný produkt nesplňující specifikace. Všechna měření jsou sledovatelným způsobem dokumentována s podpisem finálního uvolnění.

K dispozici pouze s:

 • DMA 1001
Suroviny
Suroviny
 • Posouzení jedním kliknutím
 • Vždy jasný výsledek „vyhovuje/nevyhovuje“
 • Zapomeňte na kalibrace a tabulky koncentrací

Výzva

Každý den zacházíme s mnoha různými látkami a musíme zkontrolovat, zda toto dodané zboží odpovídá specifikacím. Nemám čas na složité nastavování, kalibraci nebo tabulky koncentrací. Jaké mám možnosti?

Řešení

Pomocí DMA 1001 můžete provést kontrolu čistoty a falšování pouhým jedním kliknutím. Můžete zkontrolovat koncentraci až 400 různých chemikálií: naplňte vzorek, počkejte 2 minuty na výsledek a práce je hotová.

Vaše výhody

Suroviny splňující specifikace bez falšování jsou klíčem ke 100% konzistentní kvalitě konečného produktu a spokojenosti zákazníků. Získejte tyto výsledky během několika minut a bez kompromisů.

K dispozici pouze s:

 • DMA 1001
Kontrola kvality nákladných vzorků
Kontrola kvality nákladných vzorků
 • Jsou potřeba pouze 2 % vzorku, který by vyžadovaly manuální metody
 • Ušetřete vzorek a snižte výrobní náklady
 • Monitorované plnění

Výzva

Manipulujeme s drahými surovinami, meziprodukty a konečnými produkty a použití naší současné metody měření hustoty vyžaduje až 100 ml na měření. Existuje jiná možnost?

Řešení

Díky DMA 1001 je téměř nemožné plýtvat vzorkem. Vyžaduje přibližně 1 ml vzorku na měření, mnohem méně než pyknometry nebo hydrometry. Technické funkce, jako je U-View ™ (vestavěná kamera) a automatická kontrola FillingCheck™, sledují plnění a dokumentují každé plnění a jeho výsledek.

Vaše výhody

Ušetříte drahé vzorky a snížíte výrobní náklady.

K dispozici pouze s:

 • DMA 1001
Řízení dávky
Řízení dávky
 • Maximální provozuschopnost
 • Nulové náklady na opravu
 • Maximální životnost nástroje, a to i v průmyslovém prostředí s extrémními podmínkami

Výzva

Pro náš pracovní prostor potřebujeme zařízení, které zvládne rozlití, nárazy a výpary ve vzduchu, a přesto bude spolehlivě fungovat.

Řešení

DMA 501 je odolný proti stříkající vodě a chráněn před rozlitím vzorku. Na rozdíl od jiných zařízení měřících hustotu funguje bez nutnosti ventilace, takže nenasává kontaminovaný vzduch do elektroniky.

Vaše výhody

S tímto hustoměrem bez ventilace získáte maximální provozuschopnost, nulové náklady na opravy a maximální životnost nástroje, a to i v průmyslovém prostředí s extrémními podmínkami.

Kontrola výroby
Kontrola výroby
 • Žádné lidské chyby
 • Je vyžadováno minimální školení
 • Úspora nákladů

Výzva

Výsledky závisí na zkušenostech a dovednostech operátora odpovědného za analýzu

Řešení

DMA 501 a DMA 1001 jsou tak snadno ovladatelné, že nepotřebují kvalifikovaný personál ani přípravu vzorků.

 

 

Uživatelské rozhraní poskytuje užitečné funkce, jako jsou řídicí panely pro každý produkt, které umožňují rychlý přístup k nastavením často opakovaných měření.

Vaše výhody

Toto snadno použitelné zařízení šetří náklady na školení, zvyšuje efektivitu práce a eliminuje lidské chyby.

Konečná kontrola kvality
Konečná kontrola kvality
 • 5krát rychlejší měření
 • Šetří rozpouštědla a činidla
 • Rychlé uvolnění konečného produktu
 • Všechna data uložená v jednom digitálním úložišti pomocí softwaru AP Connect

Výzva

Titrace je časově náročná a vyžaduje velké množství rozpouštědel a činidel. Jaká je alternativa?

Řešení

Přístroj DMA 501 je rychlý: dokončení analýzy trvá jen 3 až 5 minut a pro měření není nutné používat rozpouštědla.

Vaše výhody

Ve srovnání s použitím titrace šetříte čas a rozpouštědla. DMA 501 je 5krát rychlejší než titrace a ušetří vám 100 ml rozpouštědel na jedno měření – snížíte tak náklady.

Korozivní vzorky
Korozivní vzorky
 • Ochrana operátorů při plnění nebezpečných látek
 • Dotyková obrazovka vhodná pro ovládání v rukavicích
 • Je vyžadován přibližně 1 ml vzorku

Výzva

Musíme testovat korozivní kyseliny a zásady, a přitom dodržovat nejvyšší bezpečnostní standardy.

Řešení

Při použití DMA 501 mají operátoři jen minimální kontakt s nebezpečnými vzorky. Je potřeba přibližně 1 ml vzorku, plnění se provádí pomocí peristaltického čerpadla. Dotykovou obrazovku lze ovládat v rukavicích.

Vaše výhody

Ochráníte své operátory před nebezpečnými látkami, a přesto dosáhnete požadovaných výsledků.

Identifikace produktu
Identifikace produktu
 • Při nakládání a vykládání minimalizujte záměny
 • Jedno zařízení pokrývá celý rozsah
 • Prakticky nerozbitné, s 3letou zárukou

Výzva

Záměny při nakládání a vykládání paliv a maziv na terminálu nádrže jsou nákladné, a proto nepřijatelné. Momentálně používáme hydrometry – existuje lepší způsob?

Řešení

Zatímco ke zpracování široké škály vzorků potřebujete za normálních okolností několik různých hydrometrů, nyní to zvládne pouze jeden DMA 1001. Dokáže analyzovat celou řadu paliv a maziv a vydrží práci v drsném prostředí. Hydrometry jsou náchylné k rozbití, zatímco DMA 1001 je prakticky nerozbitný a je dodáván s tříletou zárukou jako důkaz odolnosti.

Vaše výhody

Minimalizace záměny mezi produktem a místem skladování snižuje množství zbytečně vyplýtvaného produktu a nákladné čištění. Jeden hustoměr přežije během své provozní životnosti mnoho stovek hydrometrů.

K dispozici pouze s:

 • DMA 1001
Míchání
Míchání
 • Nulové chyby při převodu na referenční teplotu
 • Vždy správný výsledek
 • Podle tabulky API 53 B nebo D (ASTM D1250)

Výzva

Použití hydrometru k měření hustoty paliva nebo maziv při jiných teplotách, než je vykazovaná teplota, a následný převod výsledku na referenční teplotu s sebou nese příliš mnoho zdrojů chyb. Pomůže přechod na digitální řešení?

Řešení

U jakéhokoli druhu paliva nebo maziva DMA 1001 automaticky kompenzuje hustotu naměřenou při zvýšených teplotách na požadovanou referenční teplotu podle tabulky API 53 B nebo D.

Vaše výhody

Automatický převod eliminuje potřebu manuálních výpočtů pro všechny různé skupiny produktů (paliva, maziva), a proto redukuje potenciální lidské chyby výpočtu na nulu.

K dispozici pouze s:

 • DMA 1001
Obchodování
Obchodování
 • Předcházejte reklamacím nebo stížnostem
 • Mezinárodně uznávané výsledky
 • 100% certifikované použití

Výzva

Někteří obchodní partneři neakceptují výsledky našeho hustoměru a netají se obavami z kvality zařízení i postupu kalibrace. Jak to mohu řešit?

Řešení

DMA 1001 lze kalibrovat podle ISO 17025 pomocí sledovatelných standardů v certifikované kalibrační laboratoři. Tím se 100% potvrzuje vhodnost použití DMA 1001 pro převody objemů na hmotnost v obchodu.

Vaše výhody

Kalibrace podle ISO 17025 připravuje půdu pro přesné a mezinárodně uznávané výsledky. Využijte 100% návaznosti na mezinárodní soustavu jednotek (SI).

K dispozici pouze s:

 • DMA 1001
Konečná kontrola kvality
Konečná kontrola kvality
 • Školení trvá asi deset minut
 • Výsledky 100% nezávislé na operátorovi
 • Plnění je sledováno a dokumentováno

Výzva

Pokud se výsledky hustoty liší v závislosti na technikovi, který měření provádí, je nutné přeškolení. Existuje způsob, jak se tomu vyhnout?

Řešení

DMA 1001 je tak snadno ovladatelný, že i pracovníci bez speciálního laboratorního zaškolení s ním dokáží správně pracovat. Standardizovaná manipulace se vzorky za použití držáku stříkaček eliminuje potenciální vliv různých uživatelů, typů stříkaček nebo plnicích objemů stříkaček. Plnění volitelným peristaltickým čerpadlem zajišťuje opakovatelné procesy plnění vzorků s nízkou viskozitou. FillingCheck™ a U-View™ navíc monitorují kvalitu plnění, generují výstrahy a ukládají kompletní obraz pro pozdější ověření.

Vaše výhody

Výsledky jsou 100% nezávislé na operátorovi a obsluha přístroje vyžaduje pouze minimální školení.

K dispozici pouze s:

 • DMA 1001
Certifikace produktu
Certifikace produktu
 • 100% shoda s ASTM D4052 a ISO 12185
 • Plná sledovatelnost
 • Snadná cesta k oficiální certifikaci produktu

Výzva

Oficiální certifikace produktu podle definovaných specifikací produktu vyžaduje měření v plném souladu se zavedenými zkušebními metodami, např. ASTM D4052 a ISO 12185.

Řešení

DMA 1001 splňuje všechny požadavky normy ASTM D4052: čtyřciferná přesnost měření hustoty, korekce viskozity v celém rozsahu a detekce bublin v reálném čase pomocí funkce FillingCheck™.

Vaše výhody

Už žádné spory o dodržování standardů. Klid, že můžete měřit hustotu interně – v plném souladu a se 100% sledovatelností.

K dispozici pouze s:

 • DMA 1001

Technické specifikace

  DMA 501 DMA 1001
Patenty EP3012612B1, AT520632B1, US10145771B2 EP3012612B1, AT520632B1, US10145771B2
Rozsah měření Hustota: od 0 g/cm³ do 3 g/cm³
Tlak: od 0 bar do 10 bar (od 0 psi do 145 psi)
Hustota: od 0 g/cm³ do 3 g/cm³
Tlak: od 0 bar do 10 bar (od 0 psi do 145 psi)
Teplota: od 15 °C do 40 °C (od 59 °F do 104 °F) Teplota: od 15 °C do 40 °C (od 59 °F do 104 °F)
Opakovatelnost, s.d.* Hustota: 0,0005 g/cm³
Teplota: 0,1 °C (0,2 °F)
Hustota: 0,0005 g/cm³
Teplota: 0,02 °C (0,04 °F)
Reprodukovatelnost, s.d.* Hustota: 0.0004 g/cm³ Hustota: 0.00007 g/cm³
Přesnost** Hustota: 0,001 g/cm³
Teplota: 0,3 °C (0,6 °F)
Hustota: 0,0001 g/cm³
Teplota: 0,05 °C (0,09 °F)
Digitální rozlišení Hustota: 0,0001 g/cm³
Teplota: 0,01 °C (0,01 °F)
Hustota: 0,00001 g/cm³
Teplota: 0,01 °C (0,01 °F)
U-View™ Ano Ano
FillingCheck™ Ano Ano
Korekce na viskozitu v plném rozsahu Ano Ano
Minimální objem vzorku cca 1 ml cca 1 ml
Integrované tabulky a funkce Hustota, relativní hustota (SG), alkoholové tabulky, tabulky cukr/extrakt, různé acidobazické tabulky, API funkce Hustota, relativní hustota (SG), alkoholové tabulky, tabulky cukr/extrakt, různé acidobazické tabulky, API funkce
Smáčené části Borosilikátové sklo, PTFE Borosilikátové sklo, PTFE
Rozměry (D x Š x V) 375 mm x 265 mm x 180 mm (14,8 in x 10,4 in x 7,0 in) 375 mm x 265 mm x 180 mm (14,8 in x 10,4 in x 7,0 in)
Hmotnost 13,5 kg (29,8 lb) 13,5 kg (29,8 lb)
Napájecí zdroj AC 100 až 240 V; 47 až 63 Hz; DC 24V, 3A AC 100 až 240 V; 47 až 63 Hz; DC 24V, 3A
Displej 7 inch, TFT WVGA (800 x 480 Px); PCAP dotykový displej 7 inch, TFT WVGA (800 x 480 Px); PCAP dotykový displej
Ovládání Dotykový displej, volitelná klávesnice, myš a čtečka čárových kódů Dotykový displej, volitelná klávesnice, myš a čtečka čárových kódů
Komunikační rozhraní 1 x Ethernet, 3 x USB, 1 x RS232 1 x Ethernet, 3 x USB, 1 x RS232
Interní paměť 5 000 naměřených výsledků; 400 produktů 5 000 naměřených výsledků; 400 produktů
Další speciální funkce

Integrovaný senzor teploty a vlhkosti pro inteligentní sledování podmínek

Zabudovaný senzor pro úpravy

Integrovaný senzor teploty a vlhkosti pro inteligentní sledování podmínek

Zabudovaný senzor pro úpravy

Rychlé jednobodové nastavení na vodu

Jazyk nabídky Angličtina, němčina, čínština, čeština, francouzština, italština, japonština, korejština, polština, portugalština, ruština, španělština Angličtina, němčina, čínština, čeština, francouzština, italština, japonština, korejština, polština, portugalština, ruština, španělština
Dostupné volitelné příslušenství a upgrade Peristaltické čerpadlo
Tiskárny
Plnicí adaptér pro aerosol
Sada pro plnění pastovitých vzorků
Kalibrace ISO
Software pro řízení laboratoře AP Connect
Peristaltické čerpadlo
Tiskárny
Plnicí adaptér pro aerosol
Sada pro plnění pastovitých vzorků
Kalibrace ISO
Software pro řízení laboratoře AP Connect

*dle normy ISO 5725

** za ideálních podmínek a pro nízké hustoty/viskozity

Normy

Otevřít vše
Zavřít vše

ABNT

NBR 14065 1001
NBR 15639 1001

ASTM

D1250 1001
D1475 1001
D2501 1001
D4052 1001
D4806 1001
D5002 1001
D5931 1001
D6448 1001

Chinese Pharmacopoeia (ChP)

ChP 2020 (Vol IV) 0601 501, 1001

DIN

51757 1001

IP

365 1001

ISO

2811-3 1001
12185 1001
15212-1 501, 1001
18301 1001

JIS

K 0061 1001
K 2249 1001

Japanese Pharmacopoeia (JP)

JP 2.56 Specific Gravity 1001

Pharmacopoeia Europe (Ph. Eur.)

2.2.5 – Relativní hustota 1001

U.S. Pharmacopoeia (USP)

841 – Specifická hmotnost 1001

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Kategorie
Odvětví
Aplikace
Produkt
Vaše volba: Zrušit všechny filtry

Nenalezeny žádné výsledky!

Další informace

Podobné produkty

Spotřební materiál, Příslušenství, Software & Referenční materiály

Spotřební materiál, Příslušenství, Software & Referenční materiály

Příslušenství & Software

Příslušenství & Software

Ne všechny položky lze zakoupit online v konkrétních zemích.

Chcete-li zjistit, zda můžete nakupovat online ve vaší lokalitě, zkontrolujte dostupnost níže.

ADAPTER LUER LOCK 1/8"

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 131517

PROTECTIVE COVER DMA 501/1001 V2

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 263738
Podrobnosti o produktu
made of PET/G Compatible with housing version 2 only (mat. no. 263677) - devices with serial number from 84300201

PROTECTIVE COVER DMA 501/1001 XS200HR V2

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 263739
Podrobnosti o produktu
made of PET/G for Xsample 200 High-Resistant (mat. no. 187548) For DMA 501/1001 only compatible with housing version 2 (mat. no. 263677) - devices with serial number from 84300201

SYRINGE 5 mL LUER (WITHOUT SEAL)

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 63130

CABLE TIE HEAT-RESISTANT 100 pcs

Kompatibilní s::
DMA 501
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 67216

FOAM PACKAGE DMA™ 501 / 1001

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 189411

SYRINGES 10 ml LUER (100 pcs.)

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 6442

GENDER CHANGER DB9F/DB9F

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 20193

Norma pro viskozitu AP N100 (100 ml)

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 100047
Podrobnosti o produktu

280 / 86 / 9,7 mPa.s

HOSE 3.2x6.4 mm TYGON A-60-G, BLACK (FORMERLY:
NORPRENE A-60-G) 

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 93982

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N100 500 ml - 280 / 86 / 9.7 mPa.s

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 156771

DENSITY STANDARD SODIUM BROMIDE

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 15541

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N14 500 ml - 25 / 12 / 2.7 mPa.s

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 133282

SYRINGE HOLDER 5 ml FOR 5 ml PLASTIC SYRINGE

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 25921

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N1400 100 ml - 5000 / 1200 / 74 mPa.s

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 165342

HOSE 3x5 SILICONE

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 50814

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N1400 500 ml - 5000 / 1200 / 74 mPa.s

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 133284

HOSE 4X6 SILICONE

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 57024

Norma pro viskozitu AP N26 C (100 ml) Doporučeno pro vřetena DIN/SSA/UL

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 100046
Podrobnosti o produktu

Doporučeno pro vřetena DIN/SSA/UL

SYRINGES 2 ml LUER (10 PCS)

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 58802

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N26 (C) 500 ml - 50 / 21 / 4.2 mPa.s

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 81120

PRINTER CONNECTION CABLE

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 64433

Norma pro viskozitu AP N415 H (100 ml) Doporučeno pro vřetena DIN/SSA/UL

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 100048
Podrobnosti o produktu

Doporučeno pro vřetena DIN/SSA/UL

ADAPTER UNF 1/4"-LUER MALE

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 64793

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N415 (H) 500 ml - 1100 / 330 / 32 mPa.s

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 81121

PRINTER PAPER FOR EPSON TM-U220

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 89990

Viscosity standard AP N7.5 M (100 ml)

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 100035
Podrobnosti o produktu

Doporučeno pro vřetena DIN/SSA/UL

RIBBON CARTRIDGE FOR EPSON PRINTER TM-U220

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 90236

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N7.5 (M) 500 ml - 10 / 5.4 / 1.6 mPa.s

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 81119

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR N75 500 ml - 164 / 61 / 8.8 mPa.s

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 133283

Viscosity standard AP S3 L (100 ml)

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 100034
Podrobnosti o produktu

Doporučeno pro vřetena DIN/SSA/UL

FILTER SET DMA 501 / 1001

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 190004

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR S3 (L) 500 ml - 3.7 / 2.3 / 0.9 mPa.s

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 81118

HOSE CLAMP DMIN 5.8 DMAX 6.5

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 21531

VISCOSITY STANDARD ANTON PAAR S6 500 ml - 8.8 / 4.7 / 1.5 mPa.s

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 133281

SYRINGE HOLDER

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 179990

ANGULAR SCREWDRIVER TORX T10

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 21304

TUBE CLIP SET FOR 2mm (9QQ)

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 189750

HOSE 250x3x2 FEP 2x1/4"-28 UNF "BB"

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 17814

TUBE CLIP SET FOR 3 AND 3.5mm (9QQ)

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 186257

HOSE 5x8 VITON-BK ISO VERSINIC

Kompatibilní s::
DMA 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 72546

ADAPTER LUER 1/4" UNF

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 64792

MALE LUER PLUG

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 63865

ADAPTER LUER CONE

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 63863

HOSE 140x3x2 PTFE 2x1/4"-28 UNF

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 187223

HOSE 3.2x6.4 mm TYGON CHEMICAL (FORMERLY:
NORPRENE CHEMICAL) 

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 93980
Podrobnosti o produktu
For use with Xsample modules from Serial Nr. 80977476 - 81464920 please contact Anton Paar GmbH.

HOSE 2.5 x 4.5 NOVOPRENE

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 100297

SYRINGE 2 ml LUER (1 PCS)

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 51974

SYRINGES 2 ml LUER (1000 PCS)

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 66399

SYRINGES 5 ml LUER (100 pcs.)

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 6772

SYRINGES 5 mL LUER-LOCK (100 PCS)

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 152551

SYRINGE 10 mL LUER-LOCK

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 10054
Podrobnosti o produktu
One-way syringe (volume: 10 ml) with Luer-Lock fitting

PRINTER PAPER 57x30 STANDARD

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 59149

PRINTER CONNECTION CABLE

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 190223
Podrobnosti o produktu
For printer DP1014, CBM910 and Epson TM-U220. D SUB 25P-Male/9P-Female

Dávkovací jednotka pro aerosoly:
Adaptér pro aerosoly 

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Vybaví váš hustoměr pro plnění aerosolů
 • K dispozici jsou ventily vhodné pro všechny typy sprejových nádobek: Stačí vyjmout stříkací trysku, zasunout a naplnit
 • Výsledky do 1 až 3 minut

Více informací

Certifikovaný referenční materiál dle normy ISO 17034:
Standardy hustoty 

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Podrobnosti o produktu
 • Špičková hodnota nejistoty 0,015 kg/m³ (ISO 17034)
 • Standardy hustoty podle požadavků aplikace, dostupné prostřednictvím webového obchodu
 • Online certifikát a doživotní záruka na referenční hodnoty
 • Shoda s požadavky norem ISO 17025 a ISO 17034
 • Ampule z bezpečnostního skla zaručuje nulovou kontaminaci

Více informací

Peristaltické čerpadlo pro DMA 501/1001:
Xsample 200 High-Resistance 

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 187548
Podrobnosti o produktu
 • Peristaltické čerpadlo pro DMA 501/1001 k plnění kapalin do viskozity 3000 mPa·s
 • Výměna vzorku během několika sekund bez mezičištění
 • Minimalizace kontaktu s nebezpečnými látkami
 • Díly, které přijdou do styku s kapalinou, jsou vysoce odolné při manipulaci s agresivními vzorky

Více informací

DRYING CARTRIDGE

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 65085

KEYBOARD USA USB

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 80807

KEYBOARD GERMAN USB

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 80809

PRINTER EPSON TM-U220D or B

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 93362

PROTECTING COVER FOR KEYBOARD

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 13350
Podrobnosti o produktu
In combination with keyboard (80809 or 80807)

ACCESSORY KIT FOR PASTY SAMPLES DMA 501 / 1001

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 190063
Podrobnosti o produktu
A syringe holder, mat. no. 25921, has to be ordered separately.

ACCESSORY KIT DMA 501 / 1001

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 184900

ACCESSORIES Xsample 200 HIGH-RESISTANCE

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 189008

RIBBON CARTRIDGE FOR CITIZEN PRINTER CBM910 / IDP3110

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 8139

Software pro řízení laboratoře:
AP Connect Start

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 254078
Podrobnosti o produktu
 • Nyní: 100% sleva při placení!
 • Rozjeďte svou bezpapírovou laboratoř ještě dnes
 • Představujeme klíčové výhody edice Standard
 • Omezení na jeden přístroj, přístup pro jednoho uživatele, jedno pravidlo exportu

Více informací

Software pro řízení laboratoře:
AP Connect Standardní jednorázová licence

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 254081
Podrobnosti o produktu
 • Jednorázový poplatek za každý přístroj
 • Procesy, které šetří čas: automatický, digitální přenos dat
 • Špičková kvalita dat: odstranění chyb při přepisu
 • Rychlá rozhodnutí: data na dosah ruky

Více informací

Software pro řízení laboratoře:
AP Connect Standardní předplatitelská licence

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 254097
Podrobnosti o produktu
 • Roční poplatek za přístroj
 • Procesy, které šetří čas: automatický, digitální přenos dat
 • Špičková kvalita dat: odstranění chyb při přepisu
 • Rychlá rozhodnutí: data na dosah ruky

Více informací

Software pro řízení laboratoře:
AP Connect Jednorázová licence Pharma

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 254092
Podrobnosti o produktu
 • Jednorázový poplatek za každý přístroj
 • Procesy, které šetří čas: automatický, digitální přenos dat
 • Zajištění integrity laboratorních dat
 • Rychlá rozhodnutí: data na dosah ruky

Více informací

Software pro řízení laboratoře:
AP Connect Předplatitelská licence Pharma

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 254118
Podrobnosti o produktu
 • Roční poplatek za přístroj
 • Procesy, které šetří čas: automatický, digitální přenos dat
 • Zajištění integrity laboratorních dat
 • Rychlá rozhodnutí: data na dosah ruky

Více informací

Standard hustoty:
dodekan 

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 242811
Podrobnosti o produktu
 • Standard hustoty: (750 kg/m³)
 • Organická kapalina
 • Nejistota měření: 0,015 kg/m³
 • Rozsah teploty: 15–50 °C
 • Trvanlivost: 18 měsíců
 • Objem: 10 ml
 • Certifikovaný referenční materiál dle normy ISO 17034
 • Splňuje požadavky norem ISO 17025 a ISO 17034

Standard hustoty:
bromid sodný 

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 242818
Podrobnosti o produktu
 • Standard hustoty: (1250 kg/m3)
 • Vodný roztok
 • Nejistota měření: 0,03 kg/m³
 • Rozsah teploty: 15–25 °C
 • Trvanlivost: 18 měsíců
 • Objem: 10 ml
 • Certifikovaný referenční materiál dle normy ISO 17034
 • Splňuje požadavky norem ISO 17025 a ISO 17034

Standard hustoty:
glukóza/voda 10 % 

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 242817
Podrobnosti o produktu
 • Standard hustoty: (1040 kg/m3)
 • Vodný roztok
 • Nejistota měření: 0,02 kg/m³
 • Rozsah teploty: 15–25 °C
 • Trvanlivost: 18 měsíců
 • Objem: 10 ml
 • Certifikovaný referenční materiál dle normy ISO 17034
 • Splňuje požadavky norem ISO 17025 a ISO 17034

Standard hustoty:
voda 

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 242815
Podrobnosti o produktu
 • Standard hustoty: (998 kg/m3)
 • Vodný roztok
 • Vhodný pro adjustaci hustoty
 • Nejistota měření: 0,015 kg/m³
 • Rozsah teploty: 15–35 °C
 • Trvanlivost: 18 měsíců
 • Objem: 10 ml
 • Certifikovaný referenční materiál dle normy ISO 17034
 • Splňuje požadavky norem ISO 17025 a ISO 17034

Standard hustoty:
olej 30 cSt při 40 °C 

Kompatibilní s::
DMA 501 | 1001
Tato cena platí pouze pro nákup na webshopu | bezvčetně 0DPH
Dodací lhůta: Pracovní dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s
Katalogové číslo: 242814
Podrobnosti o produktu
 • Standard hustoty: (830 kg/m3)
 • Organická kapalina
 • Viskózní kapalina
 • Nejistota měření: 0,015 kg/m³
 • Rozsah teploty: 15–50 °C
 • Trvanlivost: 18 měsíců
 • Objem: 10 ml
 • Certifikovaný referenční materiál dle normy ISO 17034
 • Splňuje požadavky norem ISO 17025 a ISO 17034