Reologia żywności

Określanie właściwości reologicznych żywności staje się coraz ważniejsze w kontekście oceny jakości surowców, przewidywania zachowania materiałów podczas przetwarzania oraz spełniania wymagań dotyczących przechowywania i stabilności produktów.

Analiza reologiczna żywności pomaga w określeniu odpowiedniej konsystencji produktów, aby spełniać oczekiwania klientów. Dotyczy to również wrażeń smakowych, znanych również jako „psychorheologia” oraz odczucia związane z piciem. W tym kontekście reologia żywności pomaga stworzyć „odczucie”, którego oczekuje się od produktów, na przykład określoną kremowość lub twardość, soczystość lub gładkość oraz kruchość lub delikatność. W ten sposób masz pewność, że Twoi klienci zawsze otrzymają produkty o niepowtarzalnym charakterze, typowym dla Twojej firmy. Reometry i wiskozymetry produkcji Anton Paar to właściwy wybór dla szerokiej gamy zastosowań w dziedzinie reologii żywności.

Cykl życia produktów spożywczych

Dostawca skrobi/produktów sproszkowanych/przypraw

Pierwszym etapem w łańcuchu produkcji artykułów spożywczych jest dostawa towarów. Ponieważ jakość surowców określa również jakość produktu końcowego, bardzo ważne jest, aby upewnić się, że dostawcy spełniają kryteria kontroli jakości dla przyjmowanych towarów.

Anton Paar zapewnia Ci odpowiednie lepkościomierze i reometry do kontroli jakości surowców.


Produkcja (mieszanie i formułowanie)

Duże ilości surowców są przetwarzane na gotowe produkty spożywcze. Na tym etapie niezbędna jest pełna kontrola nad procesem produkcji i wytwarzania. Dobór odpowiednich składników, dostosowanie odpowiednich stężeń i dobór odpowiedniej obróbki wstępnej i temperatury są częścią procesu tworzenia wysokiej jakości produktów.

Wybierz spośród najszerszej oferty wiskozymetrów i reometrów produkcji Anton Paar w celu zachowania spójności i jakości produktu.


Napełnianie i pakowanie

Po zakończeniu produkcji, do dalszej obróbki przemysłowej wymagane jest napełnianie i pakowanie (dystrybucja, magazynowanie, sprzedaż i użytkowanie). Na tym etapie konieczne jest użycie odpowiedniego opakowania w celu zamknięcia i zabezpieczenia produktu.

Dlatego też sprawdzanie jakości pęknięć powierzchni, monitorowanie właściwego rodzaju tworzywa PET lub zapewnienie właściwych właściwości lepkosprężystych dla PET i produktów poddawanych recyklingowi to niezbędne działania, przeprowadzane za pomocą reometrów o wysokiej wydajności produkcji Anton Paar.. Użyj wiskozymetru z tocząca się kulą: dla próbek o niskiej lepkości do określenia rodzajów tworzywa PET.


Przechowywanie

Aby mieć pewność, że jakość produkowanej żywności zostanie zachowana, musisz mieć świadomość warunków przechowywania i ich wpływu na produkt. W tym przypadku niezbędny jest również materiał opakowaniowy. Między innymi bardzo ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności, zadowolenia klientów, konserwacji i ograniczenia marnotrawienia żywności.

Na przykład testowanie sedymentacji i separacji składników (zwane również okresem przydatności do spożycia) zapewnia długoterminową jakość produktu. Z odpowiednim reometrem Anton Paar możesz osiągnąć i utrzymać stabilność produktu.


Zastosowanie

Ostatnim etapem w łańcuchu produkcyjnym jest konsumpcja Twojego produktu przez klienta. Właściwości reologiczne produktu spożywczego przekładają się bezpośrednio na mierzalne parametry, takie jak smarowność, rozlewność i płynność przepływu, a także wrażenia klienta, takie jak odczucie picia lub smaku w ustach.

Pozwól, aby Anton Paar pomógł Ci zmaksymalizować zadowolenie klienta dzięki odpowiednim wiskozymetrom i reometrom.


Znajdź swoje rozwiązanie

Rozwiązanie Twoja korzyść Aparat

Materiał w proszku, na przykład mąka, ma tendencję do segregacji lub separacji w trakcie procesu mieszania proszku.

Przeanalizuj segregację cząstek stałych i tarcie w warstwie przyściennej za pomocą celi do przepływu proszków.

Unikaj problemów w procesie produkcyjnym ze względu na zmienione zachowanie przepływu proszku przez dostosowanie składu surowca.

Określ idealną lepkość surowego roztworu gumy arabskiej przed jej przetwarzaniem, aby zapewnić np. odpowiednie zachowanie w zakresie zagęszczania/emulgacji/stabilizacji.

Wykonaj szybkie jednopunktowe kontrole jakości i pomiary krzywej przepływu. Określ także granicę plastyczności jako parametr kontroli jakości.

Dowiedz się, jaka ilość jest wymagana do zapewnienia odpowiedniej lepkości surowca do różnych zastosowań.

Jak mogę ustawić odpowiednią lepkość surowego roztworu gumy arabskiej w różnych temperaturach, aby kontrolować różne etapy produkcji?

Wykonaj szybkie jednopunktowe kontrole jakości i pomiary krzywej przepływu (badania wpływu temperatury). Określ także granicę plastyczności jako parametr kontroli jakości.

Dostosuj wymaganą ilość, aby zapewnić odpowiednią lepkość dla różnych etapów produkcji, w zależności od temperatury produkcji.

Czy przyjmowane przeze mnie płynne surowce soku/przecieru lub syropu owocowego mają odpowiednią lepkość?

Wykonaj szybkie jednopunktowe kontrole kontroli jakości oraz wielopunktowe określanie zachowania przepływu i granicy plastyczności dla kontroli jakości.

Dostosuj składniki, aby zagwarantować wydajność na różnych etapach produkcji i odpowiednią jakość przyjmowanych, płynnych surowców.

Jak mogę zmniejszyć ilość cukru lub tłuszczu, ale zachować tę samą konsystencję?

Zmierz krzywą przepływu dla różnych preparatów i sprawdź, czy możesz osiągnąć taką samą lepkość, jak w przypadku produktu oryginalnego.

Konsystencja i lepkość są ze sobą powiązane. Badania reologiczne to łatwy i zapewniający oszczędność czasu sposób na kontrolę konsystencji produktów żywnościowych

Jak mogę przewidzieć właściwości sensoryczne lodów (psychorologia)?

Przeprowadzenie badania temperatury oscylacyjnej (termoreometria oscylacyjna, OTR) pozwala uzyskać informacje o sztywności, kremowości, a nawet możliwości czerpania próbki lodów.

Ponieważ właściwości sensoryczne silnie korelują z wielkościami reologicznymi, niezbędne jest przeprowadzenie analizy reologicznej dla oceny nowych receptur lub kontroli jakości.

Jak mogę dostosować odpowiednie składniki (emulgatory lub masło kakaowe) do moich produktów czekoladowych?

Wykonaj pomiary jednopunktowe i krzywej lepkości w celu szybkiej kontroli jakości.

Wybierz odpowiednie składniki czekolady, aby uzyskać idealną konsystencję i teksturę swoich produktów czekoladowych.

Jak mogę zastosować metodę IOCCC do charakteryzacji moich produktów czekoladowych?

Przeprowadź pomiary krzywych przepływu i badania wpływu temperatury zgodnie z IOCCC.

Przeanalizuj lepkość zgodnie z metodą IOCCC.

Jak mogę osiągnąć optymalny proces konszowania lub pokrywania powierzchni czekolady (w celu uzyskania równych powierzchni) podczas produkcji tabliczek czekolady lub wyrobów czekoladowych?

Przeprowadź pomiary krzywej przepływu i granicy plastyczności we wcześniej określonych temperaturach.

Wybierz odpowiednie składniki i ilości składników do czekolady, aby uzyskać doskonałą obróbkę, taką jak konszowanie lub pokrywanie.

Jak mogę wybrać odpowiedni rodzaj mleka (np. zawartość tłuszczu lub kazeiny białka mleka), stężenie, skład, obróbkę wstępną mleka, kulturę początkową oraz temperaturę inkubacji jogurtu i kwaśnej śmietany, aby zapewnić dobrą przetwarzalność?

Przeprowadź szybkie jednopunktowe kontrole jakości i pomiary krzywej przepływu oraz określ granicę plastyczności i współczynnik tiksotropii.

Dostosuj składniki, aby zapewnić odpowiednią lepkość dla różnych etapów produkcji.

Jak mogę określić odpowiednią lepkość ciasta biszkoptowego/do wypieku chleba, aby kontrolować proces produkcji i wytwarzania oraz jakość produktu końcowego?

Określ krzywe przepływu (badanie wpływu czasu i temperatury) jako parametry kontroli jakości.

Dostosuj ilość składników, aby zapewnić odpowiednią lepkość produktu końcowego dla różnych etapów produkcji.

Jak mogę sprawdzić konsystencję bezglutenowego ciasta do wypieku chleba?

Wykonaj pomiary zmiennych częstotliwości w zakresie liniowej charakterystyki sprężystolepkiej.

Upewnij się, że utworzona została niezbędna struktura sieci 3D, porównywalna do struktury standardowego ciasta do wypieku chleba.

Jak mogę zmierzyć reologię żelu budyniowego bez zrywania próbki?

Testy częstotliwości oscylacyjnych w zakresie liniowej charakterystyki lepkosprężystej.

Wykonywanie testów rotacyjnych może zniszczyć strukturę próbki. Przeprowadzanie testów oscylacyjnych w zakresie liniowej charakterystyki sprężystolepkiej zapobiega pękaniu struktury. W razie potrzeby możesz zastosować zasadę Coxa-Merza, aby uzyskać złożoną lepkość.

Jak mogę określić lepkość mojego sosu mięsnego, który zawiera bardzo duże cząstki?

Wykonaj badanie za pomocą specjalnie zaprojektowanego kulowego układu pomiarowego

Kulowy układ pomiarowy pozwala ocenić właściwości przepływu próbek o bardzo dużych cząstkach w jednym obrocie kuli.

Czy mogę zmierzyć granicę plastyczności mojego jogurtu greckiego bez niszczenia struktury podczas przygotowywania próbki?

Jako systemu pomiarowego użyj mieszadła czterołopatkowego z zaostrzonymi ostrzami.

Zaostrzone ostrza delikatnie poruszają się po jogurcie bez ściskania i nieodwracalnej zmiany jego struktury.

Jak mogę określić temperaturę kleikowania i końcową lepkość skrobi?

Cela do skrobi Anton Paar służy do analizowania procesu kleikowania i żelowania skrobi w podwyższonych temperaturach.

Wysokie prędkości ogrzewania i chłodzenia wymagane do pomiarów kleikowania skrobi osiąga się poprzez połączenie ogrzewania elektrycznego z chłodzeniem za pomocą cyrkulatora cieczy. Specjalne mieszadło zapobiega sedymentacji w fazie ciekłej.

Jak mogę obserwować dynamikę kropelek emulsji podczas ścinania?

Użyj urządzenia MultiDrive do pomiaru mikroskopii. Uruchom test rotacyjny lub oscylacyjny i obserwuj zachowanie kropli podczas pomiaru. Wykorzystując tryb przeciw-obrotu reometru TwinDrive, możesz skupić się na wytworzeniu płaszczyzny neutralnej pomiędzy dwiema płytkami, co pozwala obserwować tę samą kroplę przez cały test.

Rozpad kropelek pomaga zrozumieć stabilność mikrostruktury kropelek w emulsji w różnych warunkach.

Jak mogę zapewnić wysoką jakość powierzchni folii opakowaniowej bez jej uszkodzeń (np. pofałdowanej powierzchni)?

Przeprowadź pomiary reologiczne, aby scharakteryzować lepkosprężystość stosowanego surowca w celu zoptymalizowania warunków procesu.

Uzyskasz stałą jakość produkowanych foli, bez wad i niedoskonałości powierzchni.

Jak mogę się upewnić, że folia opakowaniowa stosowana do różnych produktów spożywczych (w kontakcie z wodą lub olejem) i w różnych warunkach środowiskowych (klimat tropikalny/suchy/zimny) posiada stałą jakość przez cały okres przechowywania?

Przeanalizuj mechaniczną wydajność folii w testach DMA w kontrolowanej temperaturze, zmiennych warunkach wilgotności lub w warunkach zanurzenia.

Otrzymujesz gwarancję, że Twój produkt dotrze do klienta w dobrym stanie, niezależnie od warunków klimatycznych i możliwych interakcji pomiędzy pakowaną żywnością a materiałem opakowaniowym.

Jak mogę upewnić się, że folia opakowaniowa nie pęknie podczas użytkowania?

Wykonaj próby rozciągania, aby określić naprężenie lub naprężenie przy zerwaniu. Wykonaj dynamiczną analizę mechaniczną, aby zbadać kruchość folii (na co wskazuje zmierzony współczynnik tłumienia).

Uzyskujesz lepszą jakość produktu dzięki bardziej optymalnemu wyborowi materiałów dostosowanych do wymagań produktu.

Jak mogę zapewnić odpowiednie właściwości lepkie i lepkosprężyste mojego tworzywa PET i odpadów poddawanych recyklingowi lub dodatkowych materiałów barierowych do produkcji odpowiednich półproduktów do napojów z zastosowaniem formowania wtryskowego?

Przeprowadź badania reologiczne w celu określenia właściwości reologicznych przy ścinaniu i rozciąganiu surowców.

Znajomość właściwości reologicznych umożliwia wytwarzanie półproduktów warstwowych w celu zapewnienia stabilnego procesu produkcyjnego i stałych właściwości butelek używanych do napojów (np. stałej niskiej przepuszczalności gazu).

Jak mogę uzyskać odpowiednie parametry materiału, aby zoptymalizować warunki przetwarzania i projektowania form do produkcji butelek z tworzyw sztucznych formowanych przez rozdmuchiwanie i wytłaczanie z rozdmuchiwaniem?

Określ odpowiednie parametry reologiczne za pomocą reologicznych metod badań ścinania i rozciągania.

Zapewnij wysoką jakość produktu przy optymalnym koszcie materiałów i produkcji.

Jak mogę określić odpowiedni rodzaj tworzywa PET dla mojego zastosowania do pakowania żywności/napojów (np. napojów, folii itp.)?

Zmierz lepkość graniczną, ponieważ rodzaje tworzywa PET są określone przez lepkość graniczną.

Otrzymujesz automatyczne obliczanie lepkości wewnętrznej (i wielu innych parametrów polimeru) bez konieczności korzystania z zewnętrznego komputera. Dodatkowe korzyści to: niższe koszty operacyjne (niskie zużycie próbki, rozpuszczalnika i energii) oraz doskonała odporność chemiczna.

Jak mogę upewnić się, że przyprawy w sosie do sałatek nie będą się osadzać podczas przechowywania?

Oceń właściwości reologiczne za pomocą pomiarów zmiennych częstotliwości oscylacyjnych. Przy niskich częstotliwościach możesz sprawdzić, czy Twoja formuła tworzy strukturę 3D. Nachylenie modułu sprężystości powinno wynosić 0.

Łatwe i zapewniające oszczędność czasu badania reologiczne (takie jak badanie stabilności) mogą zastąpić długoterminowe badania przechowywania.

Jak mogę określić właściwą formułę/składniki kremu z orzechów laskowych, aby można go było łatwo rozprowadzać na chlebie?

Oszacuj szybkość ścinania, z jaką krem ​​z orzechów laskowych rozprowadza się po chlebie.

Znajdź odpowiednią konsystencję i lepkość, aby krem ​​z orzechów laskowych łatwo rozprowadzał się na chlebie.

Jak mogę ustalić i stworzyć idealny smak (psychorologia) dla kremu z orzechów laskowych?

Określić lepkość przy różnych temperaturach i prędkościach ścinania.

Dopasuj składniki tak, aby krem z orzechów laskowych miał pożądany smak dla klienta.

Jak mogę uzyskać stałą konsystencję mojego dżemu tak, aby nie spływał on zaraz po nałożeniu na łyżkę?

Wykonaj wielopunktowe określenie granicy plastyczności jako parametru kontroli jakości zachowania przepływu.

Zmień konsystencję w taki sposób, aby dżem pozostawał na łyżce i nie spływał oraz aby łatwo się rozprowadzał na chlebie.

Jak mogę zapobiec spływaniu keczupu/majonezu po moich frytkach?

Użyj test oscylacyjnego 3 interwałów czasowych tiksotropii (3ITT), aby zasymulować opróżnianie butelki i sprawdzić różne formuły.

Zmierz lepkość w bardzo różnych warunkach (spoczynek – ścinanie przy dużej prędkości – spoczynek) za pomocą testu 3ITT w celu zbadania odzyskiwania struktury.

Podczas nalewania majonezu z butelki musi on łatwo wypływać.

Określ granicę plastyczności jako parametr kontroli jakości.

Dostosuj składniki, aby zapewnić odpowiednią lepkość, która pozwoli na uzyskanie majonezu z butelki.

Muszę określić pożądane, ale także odpowiednie odczucia związane z piciem (psychorheologia) produktów do żywienia klinicznego dla pacjentów z zaburzeniami połykania (dysfagia).

Wykonaj szybkie jednopunktowe kontrole jakości i wielopunktowe określanie zachowania przepływu.

Dostosuj składniki i ich ilość, aby zapewnić odpowiednią lepkość, aby uniknąć problemów związanych z odczuciem picia. Znajdź optymalne odczucie smaku dla klientów.

Nie udało Ci się znaleźć informacji na temat określonej sytuacji? Anton Paar wciąż ma rozwiązanie dla Twojego wyzwania. Po prostu skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji. 

Trzyletnia gwarancja

  • Od 1 stycznia 2020 r. wszystkie nowe przyrządy Anton Paar* obejmują naprawę przez 3 lata.
  • Klienci unikają nieprzewidzianych kosztów i zawsze mogą polegać na swoim urządzeniu.
  • Oprócz gwarancji zapewniamy szeroki zakres dodatkowych usług i opcji serwisowych.

* Ze względu na wykorzystywaną technologię niektóre urządzenia wymagają konserwacji zgodnie z harmonogramem konserwacji. Przestrzeganie harmonogramu konserwacji jest warunkiem koniecznym dla utrzymania trzyletniej gwarancji.

Dowiedz się więcej

Zasoby edukacyjne

Seminaria internetowe na temat reologii żywności

PRZEJMIJ KONTROLĘ NAD PRZEPŁYWEM swoich produktów spożywczych

Reologiczna charakterystyka żywności może pomóc Ci określić właściwości żywności, które chcesz aby Twój produkty spożywczy posiadał, spełniając przy tym zarówno wewnętrzne wymagania, jak i potrzeby klienta. Spójność i powtarzalność, od kontroli jakości lub procesu na linii produkcyjnej aż po konkretne pomiary w procesie rozwoju nowych produktów, zapewnią jakość Twojej żywności, co przełożysię na lojalność klientów. Zarejestruj się teraz i dowiedz się, jak wiskozymetry i reometry Anton Paar pomogą Ci przejąć kontrolę nad przepływem Twoich produktów spożywczych.

Podczas tego seminarium internetowego dowiesz się o: 

  • Znaczeniu właściwości reologicznych w produkcji, przetwarzaniu i kontroli jakości żywności
  • Psychoreologii: Określeniu odpowiedniego smaku dla produktów spożywczych, aby móc spełniać oczekiwania klientów
  • Przykładach zastosowania reologii żywności

Język: English — angielski

Instruktor: Dr Pablo Zardoya-Laguardia; Markus Nemeth

Patrz teraz