Gıda reolojisi

Gıdalardaki reolojik özelliklerin belirlenmesi; ham madde kalitesinin değerlendirilmesi, malzemenin işlenme sırasında sergileyeceği davranışların tahmin edilmesi ile saklama ve stabilite gereksinimlerinin karşılanması için giderek çok daha önemli hale gelmektedir.

Gıdaların reolojik analizi, ürünlerinizde müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılayacak uygun dokuyu bulmanıza yardımcı olur. Bunlar "Fizyoreoloji" olarak da bilinen ağız hissi ve içilebilirlik özellikleridir. Bu bağlamda gıda reolojisi ürünlerinizde beklenen "hissi" yaratmanızda size yardımcı olur, ör. belirli bir kremsi yapı veya sertlik, akışkanlık veya pürüzsüzlük, çıtırlık veya yumuşaklık. Bu sayede müşterilerinizin, her daim şirketinize özel eşsiz lezzetleri tatmalarını garanti edersiniz. Anton Paar reometreleri ve viskozimetreleri, gıda reolojisi alanındaki çok farklı uygulamalar için en doğru tercihtir.

Gıda ürünlerinin yaşam döngüsü

Nişasta/toz/baharat tedarikçi teslimi

Gıda ürünlerinin üretim zincirindeki ilk adım malzemelerin teslim edilmesidir. Ham maddelerin kalitesi aynı zamanda nihai ürünün de kalitesini belirlediğinden, tedarikçileriniz tarafından yapılan malzeme teslimatlarının sizin kalite kontrol kriterlerinize uygun olmasını garanti etmek son derece önemlidir.

Anton Paar, ham maddelere yönelik kalite kontrolü için size uygun viskozimetreler ve reometreler sunar.


Üretimi (karıştırma ve formülasyon)

Yüksek miktarlarda ham madde, hazır gıda ürünlerine dönüştürülür. Bu adım sırasında, imalat ve üretim süreçlerinin tümüyle kontrol altında tutulması hayati önem taşır. Doğru bileşenlerin seçilmesi, doğru konsantrasyonların ayarlanması, uygun ön işleme uygulamalarının seçilmesi ve uygun sıcaklığın belirlenmesi, yüksek kaliteli ürünlerin elde edilmesi için dikkat edilmesi gereken noktalardır.

Tercihinizi Anton Paar'ın zengin viskozimetre ve reometre ürün portföyünden yana kullanın ve ürünlerinizin kıvamını ve kalitesini koruyun.


Doldurma ve paketleme

Üretim sonrasında, diğer endüstriyel çalışmaların (dağıtım, saklama, satış ve kullanım) gerçekleştirilmesi için doldurma ve paketleme yapılması gerekir. Bu adım sırasında, ürününüzü kaplayacak ve koruyacak doğru paketlemeyi kullanmanız gerekir.

Bu nedenle yüzey kopma kalitesini kontrol etmek, PET derecesinin doğru olduğunu denetlemek veya PET ve geri dönüşümlü malzemeler için doğru viskoelastik özelliklerini garanti etmek, Anton Paar'ın yüksek performanslı reometreleri tarafından gerçekleştirilen başlıca önemli faaliyetlerdir. Bir yuvarlanan bilyeli viskozimetre kullanarak, düşük viskoziteye sahip örnekler için PET derecelerini belirleyin.


Saklama

Üretilen gıdadaki kaliteyi muhafaza etmek için, saklama koşulları ve bu koşulların ürününüzü nasıl etkilediği ile ilgili bilgi sahibi olmanız gerekir. Bu durumda paketleme malzemesi de son derece önemlidir. Diğerlerinin yanı sıra gıda güvenliği, müşteri memnuniyeti, gıda muhafazası ve gıda israfı azaltımı da garanti edilmelidir.

Örneğin bileşenlerdeki sedimantasyon ve demiks olma davranışlarının (raf ömrü olarak da adlandırılır) test edilmesi, ürününüzün kalitesini uzun süre korumasını garanti eder. Uygun bir Anton Paar reometre ile ürününüzde stabilite elde edebilir ve bunu muhafaza edebilirsiniz.


Uygulama

Üretim zincirindeki son adım ürününüzün müşteriniz tarafından tüketilmesidir. Gıda ürününüzün reolojik özellikleri doğrudan sürülebilme, dökülebilme ve pürüzsüz şekilde akabilme gibi ölçülebilir parametreleri ve ayrıca müşteri tarafından deneyimlenecek ağız hissi veya içilebilme gibi özellikleri yansıtır.

Uygun viskozimetrelerimiz ve reometrelerimiz ile Anton Paar olarak müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkartma konusunda size yardımcı olalım.


Çözümünüzü bulun

Çözüm Sağladığınız fayda Cihaz

Örneğin un gibi toz malzemeler, toz karıştırma işlemi sırasında ayrılma veya tamamen komponentlerine ayrılma eğilimi (demix) gösterir.

Örneklerinizin “wall friction” (yüzey sürtünmesi) davranışını, toz akış hücresini kullanarak kontrol edin.

Toz akış davranışının değişmesi nedeniyle üretim sırasında oluşabilecek sorunları, ham maddenin formülasyonunu ayarlayarak önleyin.

İşleme öncesinde örneğin kalınlaşma/sıvılaşma/stabilize olma davranışının uygun olduğundan emin olmak için ham madde akasya zamkı (gum arabic) çözeltisinin kesin viskozitesini tespit edin.

Tek noktalı hızlı kalite kontrolleri ve akış eğrisi ölçümleri gerçekleştirin. Ayrıca bir kalite kontrol parametresi olarak akma noktasını belirleyin.

Ham maddenin farklı uygulamalar için doğru viskoziteye sahip olmasını garanti etmek için gerekli olan miktarı belirleyin.

Farklı üretim aşamalarında kontrolü ele almak amacıyla, ham madde akasya zamkı (gum arabic) çözeltisinin farklı sıcaklıklarda doğru viskoziteye sahip olmasını nasıl ayarlayabilirim?

Tek noktalı hızlı kalite kontrolleri ve akış eğrisi ölçümleri gerçekleştirin (sıcaklığa bağlı testler). Ayrıca bir kalite kontrol parametresi olarak akma noktasını belirleyin.

Üretim sıcaklıklarını dikkate alarak, farklı üretim aşamalarında doğru viskoziteyi garanti etmek için gerekli olan miktarı ayarlayın.

Meyve suyum/pürem veya şurubum için gelen sıvı ham maddeler doğru viskoziteye sahip mi?

Tek noktalı hızlı kalite kontrolleri gerçekleştirin ve kalite kontrolü amacıyla akış davranışı ve akma noktası için çoklu belirleme uygulayın.

İçerik maddelerini, farklı üretim aşamalarında verimliliğin garanti edileceği ve gelen sıvı ham maddelerin uygun kaliteye sahip olacağı şekilde ayarlayın.

Aynı dokuyu koruyarak şekeri ve yağı nasıl azaltabilirim?

Farklı formülasyonlar için bir akış eğrisi ölçün ve orijinal ürünün viskozitesine ulaşıp ulaşamadığınızı kontrol edin.

Doku ve viskozite birbiriyle bağlantılıdır. Reolojik testler, gıdaların dokuları hakkında fikir sahibi olunmasını sağlayan kolay ve zaman tasarruflu bir yöntemdir.

Dondurmanın oluşturduğu duyusal özellikleri nasıl tahmin edebilirim (Fizyoreoloji)?

salınımlı sıcaklık testi (Oscillation Thermo-Rheometry, OTR) gerçekleştirmek dondurma örneğinizin sertliğine, kremsi yapısına ve hatta top haline getirilebilme özelliğine ilişkin bilgilere sahip olmanızı sağlar.

Duyusal özellikler ile reolojik miktarlar arasında güçlü bir ilişkili mevcut olduğundan, yeni formülasyonları değerlendirmek veya kalite kontrolü sağlamak için reolojik analiz gerçekleştirmek şarttır.

Çikolatalı ürünlerim için doğru içerik bileşenlerini (emülgatörler veya kakao yağı) nasıl ayarlayabilirim?

Tek noktalı hızlı kalite kontrolleri ve viskozite eğrisi ölçümleri gerçekleştirin.

Çikolatalı ürünlerinizde mükemmel kıvamı ve dokuyu elde etmek için çikolata bileşenlerini doğru seçin.

Çikolatalı ürünlerimin karakterizasyonu için IOCCC yöntemini nasıl uygulayabilirim?

Akış eğrisi testlerini ve sıcaklığa bağlı testleri IOCCC yöntemine uygun şekilde gerçekleştirin.

Viskoziteyi IOCCC yöntemine uygun şekilde analiz edin.

Kalıp çikolatalar veya çikolatalı ürünler üretirken (düzgün yüzeyler elde etmek için) çikolata yüzeylerinin en uygun şekilde konçlanmasını veya kaplanmasını nasıl sağlayabilirim?

Önceden tanımlanan sıcaklıklarda akış eğrisi ve akma noktası ölçümleri gerçekleştirin.

Örneğin konçlama veya kaplama işlemlerinin mükemmel sonuçlanmasını sağlamak amacıyla doğru çikolata bileşenlerini ve miktarlarını kullanın.

İşlenebilirliğin iyi olmasını garanti etmek amacıyla doğru süt çeşidini (ör. yağ içeriği veya süt proteini kazein), doğru konsantrasyon, bileşim, süt ön işlemi ve başlatıcı kültürü özelliklerini ve yoğurt ve ekşi krema için doğru inkübasyon sıcaklığını nasıl seçebilirim?

Tek noktalı hızlı kalite kontrolleri gerçekleştirin, akış eğrisi ölçümleri yapın, akma noktasını ve tiksotropik bozulma katsayısını belirleyin.

Bileşenleri, farklı üretim aşamalarında doğru viskozitenin garanti edileceği şekilde ayarlayın.

İmalat ve üretim süreçlerinin yanı sıra nihai ürünün kalitesini de kontrol etmek amacıyla bisküvi/ekmek hamuru için doğru viskoziteyi nasıl bulabilirim?

Akış eğrilerini (zamana ve sıcaklığa bağlı testler) kalite kontrol parametresi olarak belirleyin.

Bileşen miktarlarını, nihai ürün ve farklı üretim aşamaları için doğru viskozitenin garanti edileceği şekilde ayarlayın.

Glütensiz ekmek hamurunun kıvamını nasıl kontrol edebilirim?

Doğrusal viskoelastik aralık içinde bir frekans taraması gerçekleştirin.

Standart bir ekmek hamuru ile kıyaslanabilecek özellikte olan, gerekli 3 boyutlu örüntü yapısının oluşturulduğundan emin olun.

Puding reolojisini örneği bozmadan nasıl ölçebilirim?

Lineer viskoelastik aralık içinde gerçekleştirilen salınımlı frekans taramaları örneği bozmaz.

Rotasyonel testler gerçekleştirmeniz örneğinizin yapısını bozabilir. Salınımlı testlerin doğrusal viskoelastik aralık içinde gerçekleştirilmesi örnek yapısının bozulmasını önler. Gerekli olması halinde kompleks viskozite değeri elde etmek için Cox-Merz kuralı uygulanabilir.

Çok büyük parçacıklar içeren et sosumun viskozitesini nasıl belirleyebilirim?

Özel olarak tasarlanmış Bilyalı Ölçüm Sistemi (Ball Measuring System) ile bir test gerçekleştirin.

Bilyalı Ölçüm Sistemi, çok büyük parçacıklar içeren örneklerin akış özelliklerini bilyanın tek bir dönüşüyle değerlendirebilmenize olanak sağlar.

Örnek hazırlama sırasında örneğimin yapısını bozmadan yoğurdumun akma noktasını ölçebilir miyim?

Ölçüm sistemi olarak bilenmiş bıçaklara sahip dört bıçaklı bir karıştırıcı kullanın.

Bilenmiş bıçaklar, yoğurt içerisinde sıkıştırma yapmadan ve kalıp yoğurdun yapısını düzeltilemeyecek şekilde bozmadan nazikçe hareket eder.

Nişastaların macunlaşma sıcaklığını ve nihai viskozitesini nasıl belirleyebilirim?

Nişastanın yüksek sıcaklıklarda jelatinleşme davranışını ve macunlaşmasını analiz etmek için Anton Paar Nişasta Hücresini kullanın.

Nişasta macunlaşma ölçümleri için gerekli olan yüksek ısıtma ve soğutma hızları, elektrikli ısıtmanın sıvı sirkülatör destekli soğutma ile birleştirilmesi yoluyla elde edilir. Sıvı fazda sedimantasyon oluşması özel bir karıştırıcı sayesinde önlenir.

Kesme sırasında emülsiyon damlacıklarının dinamiklerini nasıl gözlemleyebilirim?

MultiDrive mikroskop aksesuarını kullanın. Bir rotasyonel test veya salınım testi gerçekleştirin ve ölçüm sırasında damlacık davranışını gözlemleyin. TwinDrive reometresindeki ters dönüş modunu kullanarak iki plaka arasındaki bir durgunluk düzlemine odaklanabilirsiniz, bu da tüm test boyunca aynı damlacığı gözlemlemenize olanak sağlar.

Damlacık parçalanması, bir emülsiyondaki damlacık mikro yapısının değişen koşullar altında sergilediği stabiliteyi anlamanıza yardımcı olur.

Paketleme filminde yüzey hasarı (ör. dalgalı yüzey) oluşmadan yüksek bir kalitenin elde edilmesini nasıl garanti edebilirim?

İşleme koşullarını optimize etmek amacıyla, kullanılan ham maddenin viskoelastisitesini karakterize etmek için reolojik ölçümler gerçekleştirin.

Üretilen filmlerde herhangi bir yüzey bozulması veya hasarı yaşamadan istikrarlı bir kalite elde edin.

Çeşitli gıdalar için (su veya yağla temas halinde olan) ve farklı çevresel koşullarda (tropikal/kurak/soğuk iklimler) kullanılan paketleme filminin tüm raf ömrü boyunca istikrarlı bir kaliteye sahip olmasını nasıl garanti edebilirim?

Filmin mekanik performansını; kontrollü sıcaklık ve değişken nem koşulları altında veya daldırma yoluyla gerçekleştireceğiniz DMA testlerinde analiz edin.

Ürününüzün, iklim koşullarından ve paketlenmiş gıda ile paketleme malzemesi arasındaki olası etkileşimlerden etkilenmeden müşterinize en iyi durumda ulaşmasını garanti edin.

Paketleme filminin kullanım sırasında yırtılmamasını nasıl garanti edebilirim?

Gerinme veya kopma gerilimini tespit etmek için çekme testi gerçekleştirin. Film kırılganlığını araştırmak için (ölçülen sönüm faktörü ile gösterilen şekilde) dinamik mekanik analiz gerçekleştirin.

Ürün gereksinimlerine göre daha iyi malzeme seçimi yaparak daha yüksek bir ürün kalitesi elde edin.

İçecekler için enjeksiyonlu kalıplama ile preformlar üretmek amacıyla PET'lerimin ve geri dönüşümlü malzemelerimin veya ilave bariyer malzemelerimin uygun viskoz ve viskoelastik özelliklere sahip olmasını nasıl garanti edebilirim?

Ham maddelerin kesme ilişkili ve uzanımsal reolojik özelliklerini tespit etmek için reolojik testler gerçekleştirin.

Reolojik özellikleri bilmek, içecekler için kullanılan şişelerde sabit ürün özelliklerinin (ör. sabit düşük gaz geçirgenliği) elde edilmesi ve istikrarlı bir üretim sürecinin yürütülmesi amacıyla çok katmanlı preformların üretilmesine olanak sağlar.

Şişirme kalıplama ve ekstrüzyon kalıplama ile üretilen plastik şişelerin üretimi için işleme koşullarını ve kalıp tasarımını optimize etmek amacıyla uygun malzeme parametrelerine nasıl sahip olabilirim?

Kesme ilişkili ve uzanımsal reolojik test yöntemlerini kullanarak ilgili reolojik parametreleri belirleyin.

Optimum malzeme ve üretim maliyetleri ile yüksek ürün kalitesini garanti edin.

Gıda/içecek paketleme uygulamam (ör. içecek, film, vb.) için doğru PET derecesini nasıl bulabilirim?

intrinstik viskoziteyi ölçün; PET dereceleri intrinstikviskozite değerine göre tanımlanır.

intrinstik viskoziteyi (ve diğer bir çok polimer parametresini) harici bir bilgisayar ile otomatik olarak hesaplayabilirsiniz. Diğer avantajları: Daha düşük işletim maliyetleri (düşük örnek, solvent ve enerji kullanımı) ve mükemmel kimyasal direnç.

Salata sosumdaki baharatların saklama sırasında sedimentasyonunu nasıl garanti edebilirim?

Bir salınımlı frekans taraması ile reolojik özellikleri değerlendirin. Düşük frekanslarda formülasyonunuzun 3 boyutlu bir yapı oluşturup oluşturmadığını kontrol edebilirsiniz. Elastik modülün eğimi 0 değerine yaklaşmalıdır.

Zaman tasarrufu sağlayan kolay reolojik testler (stabilite testi gibi), uzun süreli saklama testlerinin yerine kullanılabilir.

Fındıklı kremamın ekmeğe kolayca sürülebilmesini sağlayacak doğru formülasyonu/bileşenleri nasıl bulabilirim?

Fındıklı kremanın ekmeğin üzerine sürüldüğü kayma hızını tahmin edin.

Fındıklı kremanın ekmeğe kolayca sürülebilmesi için doğru kıvamı ve viskoziteyi tespit edin.

Bir fındıklı krema için mükemmel ağız hissini (fizyoreoloji) nasıl bulabilirim ve oluşturabilirim?

Farklı kayma hızlarındaki ve sıcaklıklardaki viskoziteyi belirleyin.

Fındıklı krema bileşenlerini, müşterinin hoşuna gidecek bir ağız hissi oluşturmayı garanti edecek şekilde ayarlayın.

Kaşıklandığında hemen akmaması için reçelimin katı bir kıvama sahip olmasını nasıl sağlayabilirim?

Akış davranışına yönelik kalite kontrol parametresi olarak çok noktalı akma gerilimi tespiti gerçekleştirin.

Reçelin kıvamını, akmayıp kaşıkta kalacak ve aynı zamanda ekmeğe sürülebilir olacak şekilde değiştirin.

Ketçabın/mayonezin patates kızartmamdan akmasını nasıl önlerim?

Şişenin boşalmasını simüle etmek için 3 aralıklı tiksotropi testi gerçekleştirin ve farklı formülasyonlarınızı kontrol edin.

Yapının normale dönüşünü incelemek için 3ITT testi ile viskoziteyi çok farklı koşullar (dinlenme - yüksek kayma - dinlenme) altında ölçün.

Mayonezi şişeden boşaltırken kolayca akması gerekir.

Bir kalite kontrol parametresi olarak akma noktasını belirleyin.

İçerikleri, mayonezin şişeden dışarı çıkak doğru viskoziteye sahip olacağı şekilde ayarlayın.

Yutma sorunları (disfaji) yaşayan hastalar için, klinik beslenme ürünlerinde olması istenen ve aynı zamanda uygun olan içilebilirlik hissini (fizyoreoloji) bulmam gerekiyor.

Tek noktalı hızlı kalite kontrolleri gerçekleştirin ve akış davranışı için çoklu belirleme uygulayın.

Bileşenleri ve miktarları, içmeyi zorlaştırmayacak ve doğru viskoziteyi garanti edecek şekilde ayarlayın. Müşteriler için pürüzsüz ve mükemmel ağız hissini bulun.

Spesifik durumunuzu bulamadınız mı? İhtiyacınız olan çözüm Anton Paar'da mutlaka vardır. Daha fazla bilgi için bizi aramanız yeterli. 

3 yıl garanti

 • 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren, tüm yeni Anton Paar cihazları*, 3 yıllık onarım garantisine sahiptir
 • Müşterilerimiz beklenmeyen masraflardan kaçınır ve cihazlarına her zaman güvenebilirler.
 • Garantinin yanı sıra geniş ek hizmet ve bakım seçenekleri de mevcuttur.

* Kullandıkları teknoloji nedeniyle bazı cihazların, ilk üç yıl içinde bakım programına göre bakıma alınmış olması gerekir. Bakım programına uyulması, 3 yıllık garanti için bir ön koşuldur.

Daha fazla bilgi

Eğitim kaynakları

Gıda reolojisi web seminerleri

Gıda ürünlerindeki AKIŞI USTALIKLA YÖNETİN

Gıdaların reolojik karakterizasyonu, gıda ürünlerinizde istediğiniz gıda özelliklerini elde etmenize yardımcı olarak sadece sizin ticari gereksinimlerinizin değil, aynı zamanda müşteri ihtiyaçlarının da hayata geçirilmesine olanak sağlar. Üretim hattındaki kalite veya proses kontrolünden yeni ürünlerin geliştirilmesi sırasındaki belirli ölçümlere kadar olan tüm çalışmalarda elde edilen tutarlılık ve tekrarlanabilirlik, gıda kalitesinin sürdürülebilir olmasını sağlayarak müşteri sadakatini garanti eder. Anton Paar reometre ve viskozimetrelerinin, gıdalarınızın akışı ile ilgili size nasıl yardımcı olabileceğini öğrenmek için hemen kaydolun.

Bu web seminerinin konusu: 

 • Gıda üretimi, işlenmesi ve kalite kontrolü için gıdalardaki reolojik özelliklerin önemi
 • fizyoreoloji Gıda ürünlerinizde müşterilerinizin beklentilerini karşılayacak en uygun ağız hissini bulmak
 • Gıda reolojisi uygulamaları

Dil: İngilizce

Eğitmen: Dr. Pablo Zardoya-Laguardia; Markus Nemeth

Şimdi seyredin

 

ViscoQC 100/300 ücretsiz test denemesi

Denedikten sonra çok seveceksiniz!

Yeni rotasyonel viskozimetrelerimizi ücretsiz olarak test etmek için bu eşsiz fırsatı kaçırmayın. Benzersiz manyetik ölçüm ucu bağlantısı, otomatik ölçüm ucu algılaması ve sunduğu diğer birçok avantaj karşısında hayrete düşeceksiniz.

Ürüne hızlı bir genel bakış için buraya tıklamanız yeterlidir.

Süreç şu şekilde işler:

 1. İletişim formunu kullanarak ücretsiz test denemesine kaydolun.
 2. Size en yakın Anton Paar iştiraki veya dağıtım ortağı, sonraki adımları size anlatmak için sizinle iletişim kuracaktır.
 3. Sorularınız varsa bizimle iletişime geçin.
Ücretsiz denemenizi alın

30 günlük para iadesi garantisi

Satın aldıktan sonra çok seveceksiniz!

ViscoQC 100 veya ViscoQC 300'ü Anton Paar web mağazasından hemen satın alın ve özel 30 günlük para iadesi garantisinden yararlanın. Cihazı satın alın, nasıl çalıştığını görün ve sevmezseniz geri iade edin.

Süreç şu şekilde işler:

 1. ViscoQC 100 veya ViscoQC 300'ü Anton Paar web mağazasından satın alın.
 2. Saniyeler içinde kullanmaya başlamak için, cihazla birlikte sunulan Standart Çalıştırma Prosedürü (SOP) kitapçığına veya videolarımıza bakın. Sorularınız varsa Canlı Sohbet aracılığıyla veya size en yakın Anton Paar iştirakine bir e-posta göndererek bizimle iletişime geçin.
 3. Bir ay içinde üründen memnun kalmadınız mı? Bu durumda cihazı sizden geri alırız ve hiçbir ek ücret ödemenize gerek kalmadan parayı size iade ederiz.
Şimdi satın al
VEYA