Lékařské vzorky a biomateriály, membrány

Otevírání nových kanálů pro biomateriálové inženýrství a výzkum

Výzkum biomateriálů, membrán a lékařských vzorků vyžaduje nástroje s vysokou přesností, jejichž použití je spolehlivé a intuitivní. Ať už zkoumáte chemické procesy, chování částic, mechanické nebo elastické chování nebo propustnost, společnost Anton Paar má pro vás řešení. 

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Typ činnosti
Normy
Produktová skupina
Typ zařízení
Vaše volba : Zrušit všechny filtry

Nenalezeny žádné výsledky!

Analyzátor plynové sorpce:
QUADRASORB evo
Analyzátory velikosti pórů metodou rtuťové intruze:
PoreMaster
Analyzátory velikosti pórů metodou rtuťové intruze:
PoreMaster 33
Analyzátory velikosti pórů metodou rtuťové intruze:
PoreMaster 60
Analyzátory velikosti pórů metodou rtuťové intruze:
PoreMaster 60GT
Automatizace reometru pro vysokou kapacitu a komplexní zpracování vzorků:
HTR
Automatizovaný víceúčelový práškový rentgenový difraktometr:
XRDynamic 500
Bioindentor / Tester nanoindentace:
UNHT³ Bio
Digitální refraktometr do náročných podmínek:
Abbemat
Digitální výkonný refraktometr:
Abbemat
Dynamický analyzátor obrazu:
Litesizer DIA 500
Elektrokinetický analyzátor pro analýzu pevného povrchu:
SurPASS 3 Eco
Elektrokinetický analyzátor pro analýzu pevného povrchu:
SurPASS 3 Standard
FTIR spektrometr:
Lyza 7000
Inline hustoměr:
L-Dens 7400
Inline hustoměr:
L-Dens 7500
Inline refraktometr:
L-Rix
Kapilární porometry pro průchozí póry:
Porometer 3G
Kapilární porometry pro průchozí póry:
Porometer 3G micro
Kapilární porometry pro průchozí póry:
Porometer 3G z
Kapilární porometry pro průchozí póry:
Porometer 3G zH
Kompaktní Ramanovy spektrometry:
Cora 5001
Laboratorní systém SAXS/WAXS/GISAXS/USAXS/RheoSAXS:
SAXSpoint 5.0
Mikroviskozimetr:
Lovis 2000 M/ME
Mikrovlnný reaktor:
Monowave
Mikrovlnný reaktor:
Monowave 200
Mikrovlnný reaktor:
Monowave 400
Mikrovlnný reaktor:
Monowave 450
Mikrovlnný rozkladný systém:
Multiwave 5000
Mikrovlnný rozkladný systém:
Multiwave GO Plus
Modulární kompaktní reometr:
MCR 702e MultiDrive
Modulární kompaktní reometr:
MCR 702e Space MultiDrive
Modulární kompaktní reometr:
MCR 72/92
Modulární kompaktní reometr:
MCR 102e/302e/502e
Multiparametrický systém pro analýzu:
Modulyzer Výroba olejů
Měřicí hlava dynamického smykového reometru:
DSR 502
Nano scratch tester:
NST³
Nanoindentační tester:
NHT³
Platformy pro mechanické testování povrchu:
Step
Plynové pyknometry s pěti stanicemi pro skutečnou hustotu:
PentaPyc a PentaFoam 5200e
Plynové pyknometry s pěti stanicemi pro skutečnou hustotu:
PentaPyc a PentaFoam 5200e Foam
Plynový pyknometr pro polotuhé a pevné látky:
Ultrapyc
Přenosný hustoměr:
DMA 35 Standard
Přístroj pro měření pomocí dynamického rozptylu světla:
Litesizer DLS
Revetest Scratch Tester:
RST 300
Rotační reometr:
RheolabQC
Stolní hustoměr:
DMA
Systém SAXS/WAXS/BioSAXS:
SAXSpace
Tester Micro Combi:
MCT³
Tribometr typu Pin-on-disk:
TRB³
Ultra nanoindentační tester:
UNHT³
Vakuové a průtokové odplynění:
FloVac
Vakuové odplynění:
XeriPrep
Vakuový tribometr:
TRB V / THT V
Volumetrický analyzátor sorpce par:
VSTAR
Volumetrický analyzátor sorpce par:
VSTAR 2 stanice
Volumetrický analyzátor sorpce par:
VSTAR 2 stanice Turbo
Volumetrický analyzátor sorpce par:
VSTAR 4 stanice
Volumetrický analyzátor sorpce par:
VSTAR 4 stanice Turbo
Vysokotlaký volumetrický analyzátor sorpce plynů:
iSorb
Vysokotlaký volumetrický analyzátor sorpce plynů:
iSorb HP1 100
Vysokotlaký volumetrický analyzátor sorpce plynů:
iSorb HP1 200
Vysokotlaký volumetrický analyzátor sorpce plynů:
iSorb HP2 100
Vysokotlaký volumetrický analyzátor sorpce plynů:
iSorb HP2 200
Vysokovakuové fyzisorpční/chemisorpční analyzátory:
autosorb iQ C-AG
Vysokovakuové fyzisorpční/chemisorpční analyzátory:
autosorb iQ C-MP
Vysokovakuové fyzisorpční/chemisorpční analyzátory:
autosorb iQ C-XR
Vysokovakuový fyzisorpční analyzátor:
Autosorb
Vysokovakuový fyzisorpční analyzátor:
Autosorb 6100
Vysokovakuový fyzisorpční analyzátor:
Autosorb 6200
Vysokovakuový fyzisorpční analyzátor:
Autosorb 6300
Zcela přizpůsobitelné řešení pro automatizaci laboratoře:
HTX

Rozlišování normálních a patologických červených krvinek

MCR reometr společnosti Anton Paar je výborný nástroj pro monitorování reologických vlastností krve. Například při nízkém smykovém napětí se k sobě červené krvinky pojí formují se v jednotný celek a vytváří „rouleaux“ (shluk), . Použití přístroje MCR s mikroskopem umožňuje sledovat změny v krvi za různých podmínek přes čočky mikroskopu během měření. Tato kombinovaná informace umožňuje korelaci reologických vlastností červených krvinek s jejich agregátním stavem. Vzorky krve lze zkoumat v souladu s doporučením mezinárodní komise pro standardizaci v hematologii.

Zkoumání znečištění membrán a zlepšování jejichbiokompatibility

Ekonomický a účinný adsorbent lipoproteinu s nízkou hustotou (low-density lipoprotein, LDL) v krvi je dialýzační membrána, kterou tvoří polysulfon s kovalentně vázaným heparinem. pPoblémy spojené s použitelností membrán při hemodialýze jsou však povrchově indukovaná koagulace krve a znečištění membrány kvůli nevratné proteinové adsorpci. Zlepšení biokompatibility těchto hemodialyzačních membrán vyžaduje modifikaci vnitřního povrchu membrány. Velkou výzvou spojenou s tímto procesem je trvalé potažení heparinem. Přidávání reaktivních skupin na polysulfonový povrch je jeden ze způsobů úpravy smáčené plochy pro imobilizaci těchto biologicky aktivních látek. Elektrokinetický analyzátor SurPASS se používá pro analýzu vnitřního povrchu membrán z dutých vláken. Porovnáním zeta potenciálu neošetřených a modifikovaných membrán ukazuje účinnost povrchové úpravy. Izoelektrický bod, který se získává automaticky, a hodnoty zeta potenciálu při vyšší hodnotě pH jsou známkou toho, že přidávání reaktivních skupin (grafting) a  potahování heparinem bylo úspěšné.

Zajištění bezpečnosti i.v. infúzí

Běžným rizikem intravenózních (i.v.) infúzí je kontaminace částicemi, které nejsou pouhým okem viditelné. Detekci těchto nežádoucích částic a sledování kvality i.v. infúzí vyžaduje analyzátor typu Litesizer 500 společnosti Anton Paar, který rychle stanoví velikost částic a jejich distribuci v roztoku i z velmi malého množství vzorku (12 µL). Měření splňuje požadavek amerického lékopisu pro parenterální přípravky, který definuje velikost kapiček, emulzí a roztoků podávaných jako infúze nebo injekce.

Hodnocení hladiny stopových prvků v moči, krvi a ve vlasech

Hodnocení koncentrace stopových prvků, například pomocí ICP-MS/ICP-DRCMS a ETAAS, vyžaduje vzorky, které jsou zcela rozloženy, aby se minimalizoval vliv spektrální a matricové interference v měření. Mikrovlnný rozklad za působení tlaku je jednou ze spolehlivých metod přípravy vzorku. Například Multiwave PRO rozkládá tělní tekutiny a vlasy za vzniku vysoce kvalitních vzorků, a to za velmi krátkou dobu. 

Webináře

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů

Aplikační listy

Prozkoumejte naši databázi aplikačních zpráv a zjistěte, jak překonat problémy ve vašem oboru.

Zobrazení zpráv o aplikaci