Flow cell for Abbemat Juice Station

Průtočná cela pro Abbemat Juice Station (standard)

Průtočná cela je naplněna z nálevky. Toto uspořádání je ideální pro řízení kvality a rutinní analýzy u velkého množství vzorků a dostatečném množství materiálu k měření.

Kontaktujte nás

Klíčové charakteristiky

Průtočná cela s plnicí nálevkou

  • Vzorek je naplněn do nálevky průtočné cely, odkud natéká na měřicí hranol refraktometru.
  • Po měření je nový vzorek naplněn do nálevky a není nutné systém čistit. Nový vzorek vypláchne předcházející vzorek a výměna je tak velmi rychlá.
  • Přibližná spotřeba vzorku na jedno měření je 20 ml až 30 ml.

Anton Paar Certified Service

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických expertů na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
Další informace