Procesní systémy a integrace

Procesní systémy a integrace

Řešení typu „vše v jednom“ – spojení know-how v oblasti měření a projekční činnosti

Online měření a analýza v oblasti výroby představují základ efektivních procesů řízení výroby, distribuce produktu a jeho kvality. Budování nových i renovace stávajících zařízení vyžaduje optimální integraci senzorů a analyzátorů. Tento proces zahrnuje mechanické procesní přípojky, datovou komunikaci a vyhodnocení a distribuci dat. Společnost Anton Paar spojuje své špičkové měřicí technologie s aplikačně specifickým know-how a ucelenou nabídkou služeb nezbytných k integraci těchto řešení do prostředí a infrastruktury konkrétního zákazníka. Výsledkem jsou prvotřídní měřicí řešení a vysoce efektivní realizační projekty.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Normy
Typ zařízení
Odvětví
Zobrazení do z

5 důvodů

Předpřipravené měřicí systémy

Měřicí zařízení Anton Paar jsou koncipována na bázi modulární konstrukce. Ta umožňuje zvolit a kombinovat nejvhodnější technologie senzorů a analyzátorů, v mnoha případech z portfolia společnosti Anton Paar, ale také od dalších špičkových dodavatelů. Získáte tak měřicí systém, který je optimalizován pro aplikaci, podporu na místě při instalaci, uvedení do provozu a spuštění.

Minimální úsilí při zavádění

Vzhledem k tomu, že konkrétní prostředí a infrastruktura zařízení určují hraniční podmínky každého implementačního projektu, bude v mnoha případech nutný určitý stupeň modifikace. Systém inženýrského servisu společnosti Anton Paar zajišťuje dokonalou konstrukci měřicího systému adaptací základních modulů pro bezproblémovou integraci do vašeho zařízení.  

Flexibilita a otevřenost

Obzvláště v případě modernizace a rekonstrukce stávajících zařízení je integrace stávajících senzorů, analyzátorů a mechanických součástí podporována otevřenou a modulární architekturou měřicí technologie. Preferované komponenty jsou integrovány na základě konkrétní poptávky. Sestavená řešení tak vyhovují vnitropodnikovým normám zákazníka a zohledňují i preferované katalogy dodavatelů.

Řešení pro všechny typy prostředí

Měřicí systémy a řešení Anton Paar jsou k dispozici v různých variantách navržených k použití v náročných nebezpečných, hygienických nebo chemicky agresivních podmínkách.

Jediné místo pro systémy a servis

Vysoce přesné přístroje Anton Paar pro průběžné měření a ucelený systém servisu od prohlídky místa až po uvedení do provozu měřicího systému reprezentuje komplexní balíček řešení. Zákazníci tak získávají výhody plynoucí z vysoce efektivních implementačních projektů a minimálních projektových rizik.