Analýza integrovaným modulem Animo 5100 Beer

Univerzální kontrola kvality pro finančně efektivní online monitoring výroby piva

Animo 5100 je modulární měřicí systém poskytující všechny kritické parametry kontroly kvality z plnicí linky piva. Integruje online vysoce kvalitní senzory, analyzátory a mechanické součásti potřebné pro přesný a bezpečný provoz.

Společnost Anton Paar dodává kompletní balíček „vše v jednom“: od projekční práce, návrhu systému, podpory instalace až po uvedení do provozu.

Bez ohledu na to, zda se buduje nová linka, nebo stávající doplňuje nejnovějšími senzorovými technologiemi, systém Animo 5100 představuje vynikající volbu do každého prostředí a infrastruktury.

Kontaktujte nás Vyhledávač dokumentů

Klíčové charakteristiky

6 týdnů od prvotní prohlídky místa k produktivní kontrole kvality

6 týdnů od prvotní prohlídky místa k produktivní kontrole kvality

K dispozici jako vysoce integrovaný systém, nebo jako modulární systém instalovaný vedle existujícího potrubí: systém Animo 5100 lze bezproblémově integrovat do nových i stávajících plnicích linek.

Na bázi mnoha let zkušeností v oblasti online analýzy piva poskytuje společnost Anton Paar ucelený balíček služeb, jenž obsahuje projekt, instalaci a uvedení do provozu. Integrované senzory a analyzátory jsou připraveny k použití bez časově náročného uvádění do provozu a nastavení na místě. Dodávají se s již s provedenou konfigurací z výroby se správným nastavením a metodou výpočtu pro analýzu piva.

Důkladná prohlídka místa, jež objasňuje specifické prostředí a infrastrukturu, předkonfigurace modulů a komponent ve výrobě a servisní balíček umožňuje realizaci projektů již v horizontu 6 týdnů.

K zajištění kompatibility pro modernizaci a renovaci projektů je Animo 5100 otevřený systém, který lze přizpůsobit stávající infrastruktuře a integračním komponentům poskytovaným zákazníkem.

Centrální přístupový bod ke všem důležitým kvalitativním parametrům

Centrální přístupový bod ke všem důležitým kvalitativním parametrům

Zabudovaná vyhodnocovací jednotka mPDS 5 je vstupní branou pro všechny senzory a zajišťuje výpočet klíčových parametrů kvality potřebných pro analýzu piva. Ovládat systém a provádět analýzy lze přímo z jednotky Animo 5100. Protokoly o parametrech kvality jsou generovány a spravovány z pracovní plochy pomocí vyhodnocovacího softwaru Davis 5. Výměna dat s řídicím systémem přes jednu sběrnici dle vašeho výběru zajišťuje robustnost datové komunikace a redukovaných nároků na kabeláž.

Nulový počet produktů mimo specifikační rozsah na balicí lince

Nulový počet produktů mimo specifikační rozsah na balicí lince

Nyní se můžete soustředit na řízení kvality procesu, protože získáte spolehlivé hodnoty v reálném čase a dohledatelná výsledná data. Senzory a analyzátory Animo 5100 poskytují nejvyšší přesnost a opakovatelnost pro měření klíčových parametrů, jako jsou CO₂,O₂,°Plato, alkohol a mnoho dalších. Přístup ke všem důležitým kvalitativním parametrům v reálném čase umožňuje optimální řízení výrobního procesu. Autodiagnostika a řízení chyb pro všechny integrované senzory zajišťují integritu dat. S integrovaným počítačovým softwarem Davis 5 lze ukládat data výsledků, provádět analýzy, vizualizace, vytvářet protokoly a vyhodnocovat statistiky přímo od pracovního stolu.

Bez potíží s nastavením a kalibrací

Bez potíží s nastavením a kalibrací

Všechny senzory a analyzátory se ovládají prostřednictvím vyhodnocovací jednotky mPDS 5 a vyhodnocovacího softwaru Davis 5. Kalibrační aktivity jsou řízeny a operátoři navigováni prostřednictvím řízených procedur. Všechny kalibrační aktivity a výsledky se ukládají do databáze Davis 5: tím je zajištěna dohledatelnost kalibračních dat.

Automatizace přenosu dat z laboratoře do systému Animo 5100 zajistí eliminaci chyb vznikajících při jejich přepisování a současně i správnou dokumentaci kalibračních procedur. Jelikož jsou analytické systémy propojené přímo se systémem Anton Paar Animo 5100, kalibrace a nastavení se provádějí automaticky a s minimálními požadavky na zásah obsluhy.

Roční program údržby za méně než jeden den

Roční program údržby za méně než jeden den

Systém Animo 5100 standardně používá bezúdržbové senzory a vyžaduje minimum spotřebního materiálu. Preventivní rutinní údržbu lze v podstatě zredukovat na inspekci, kalibraci a vyčištění parametrů.

Globální servisní síť Anton Paar je vám pro zajištění aplikační podpory a servisu na místě plně k dispozici.

Technické specifikace

Parametr Rozsah Přesnost
Alkohol 0 ... 12 %hm/hm
0 ... 15 %obj/obj
+/-0,02
Skutečný extrakt 0 ... 12 °Plato +/-0,02 °Plato
Původní extrakt 0 ... 35 °Plato +/-0,04 °Plato
Koncentrace rozpuštěného CO2 0 ... 6 objem
0 ... 12 g/l
0,025 obj.
0,05 g/l
Koncentrace rozpuštěného O2 0 ppb ... 2 000 ppb
volitelně 0 ppm ... 22,5 ppm (0 ... 50 %)
≤+/-1 ppb nebo +/-3 %
(platí vyšší hodnota)
≤+/- 0,1 % O2 nebo +/-3 %
(platí vyšší hodnota)
Vodivost Rozsah (nastavitelný):
<10 mS/cm
10 ... 100 mS/cm
100 ... 999 mS/cm
Rozlišení:
1 μS/cm
10 μS/cm
100 μS/cm
Měření teploty -3 ... +145 °C +/-0,1 °C
Měření tlaku 0 ... 16 bar absolutní +/-0,1 bar
Průtok v = 0,01 ... 10 m/s se specifikovanou přesností měření +/-0,5 % odečtu +/-1 mm/s
Barva (volitelně) 0 ... 30/150 EBC
(závisí na délce optické dráhy)
Reprodukovatelnost: +/-1 % transmise

Anton Paar Certified Service

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických expertů na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
Další informace

Dokumenty