Doporučené výsledky

Konzistence

Konzistence

Vysoká přesnost v testování textury materiálů.

Testování konzistence a duktility čerpají z dlouholetých zkušeností. Od základních příslušenství pro penetraci povrchů, přípravy tuků a testování bodu měknutí až ke spolehlivým systémům pro stanovení lámavosti a duktility – systémy Anton Paar zaručují plnou shodu se širokým spektrem odpovídajících norem.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Standardy
Typ zařízení
Průmysl
Zobrazení do z

5 důvodů

Aplikační možnosti bez omezení

Rozsáhlé příslušenství současně s patentovaným pístem se senzorem detekujícím automaticky povrch vzorku je penetrometr Anton Paar základním nástrojem při stanovení konzistence a plasticity bitumenů, tuků, parafínů, potravin, kosmetických a farmaceutických výrobků i dalších látek dle ASTM D5, ASTM D214, ISO 2137, EN 1426 a dalších.

Výrazné zjednodušení obtížné operace

Příprava vzorků s automatickým systémem Anton Paar pro přípravu vzorků s obsahem tuků zjednodušuje obtížnou a pracnou proceduru typicky vyžadovanou při stanovení smykových testů stability Toto řešení garantuje shodu s metodami ASTM D214, ASTM D7342, ISO 2137, JIS K 2220, IP 50 a FTM 791-313.

Různé postupy pro měření měkkosti

Systém kroužek kulička je používán hlavně pro bitumeny, pryskyřice, adheziva a polymery. Přístroj lze používat dle postupu Wilhelmiho nebo rozšířit o jedinečný systém pro centrování a kuličky. Běžné metody, které tento přístroj postihuje, jsou ASTM D36, ASTM E28, ISO 4625-1, EN 1238, EN 1427, EN 13179-1, JIS K 2207, AASHTO T53 a IP 58.

Identifikace teploty krakování

Dalším typickým přístrojem pro charakterizaci bitumenů je systém pro stanovení lámavosti dle Fraase s integrovaným tažným programem. Stanovuje chování vzorku při nízkých teplotách dle norem EN 12593, IP 80 a JIS K 2207.

Tři v jednom pro vlastnosti materiálu v tahu

Systém pro stanovení duktility Anton Paar nabízí stanovení tří procedur pro měření vlastností bitumenů: duktilita neboli elongace, elasticita a duktilita dle následujících norem: ASTM D113, JIS K 2207, AASHTO T51, DIN 52013; ASTM D6084, EN 13398, IP 516; EN 13589, EN 13703, AASHTO T300, IP 515, IP 520.