Abbemat T-Check

Abbemat T-Check

Pro zajištění přesného měření indexu lomu při správné teplotě. Abbemat T-Check dovoluje přesnou kalibraci a nastavení povrchové teploty měřicího hranolu pro zajištění co nejpřesnějšího měření indexu lomu a koncentrace při správné teplotě. Garantuje přesné a navázané výsledky.

Kontaktujte nás

Klíčové charakteristiky

Teplota je nejdůležitější externí faktor, který ovlivňuje měření indexu lomu, je ale velmi obtížné detekovat odchylky teploty ovlivňující měřicí hranol refraktometru. Anton Paar proto vyvinul systém Abbemat T-Check pro přesné měření povrchové teploty. Pro zajištění plné navázanosti je kontrola teploty prováděna porovnáním s externím certifikovaným teplotním senzorem. Anton Paar má dlouholeté zkušenosti v této oblasti, milikelvin teploměr MKT 50 je široce využíván jako referenční přístroj.

Abbemat T-Check umožňuje vysoce přesnou kontrolu a nastavení teplotních senzorů refraktometrů Abbemat pro co nejpřesnější stanovení indexu lomu s minimálními prostoji. Dalším důvodem je zajištění požadavku zákazníků z oblasti farmaceutického průmyslu pro proces validace a kvalifikace pro ověření nejen indexu lomu, ale rovněž měření teploty u refraktometrů Abbemat.

Anton Paar nabízí kvalifikační a validační dokumentaci včetně odborné asistence při implementaci přístrojů do systému rutinních analýz, a nyní i s plně navázanou kontrolou teploty.

Technické údaje

Abbemat T-Check

Princip měření:Měření teploty povrchu
Rozsah měření:10 °C až 85 °C (okolní teplota 20 °C až 25 °C)
Teplotní senzorPt100
Rozlišení:± 0,001 °C
Přesnost:± 0,03 °C
Rozměry (š x h x v):84 mm x 183 mm x 86 mm
Hmotnost:1,13 kg
Interface:Volitelný port (Abbemat)
Další požadovaný přístroj:MKT 50 teploměr s certifikovaným teplotním senzorem Pt100

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita servisu a podpory Anton Paar:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických expertů na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
Další informace