• Abbemat Juice Station
This is a required field.

Refraktometr brix:
Abbemat 300 Juice Station:

excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchasable online
in specific countries
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Spolehlivé měření °Brix i při přítomnosti dužiny nebo jiných mechanických částí ve vzorku. Vertikální uspořádání refraktometru Abbemat Juice Station eliminuje sedimentaci těchto částic na měřicím hranolu. Připojená nálevka dovoluje provádět rychle a snadno sériové analýzy např. při řízení kvality. Následující vzorek vymývá předcházející, mezi jednotlivými měřeními tak není zapotřebí čistit měřicí hranol. Vnitřní řízení teploty zaručuje přesné měření této hodnoty. Naměřená data mohou být zaznamenána nebo vytištěna. Modely refraktometrů Abbemat Juice Station se vyznačují jednoduchou obsluhou, výsledky neovlivňuje lidský faktor. Nastavení přes menu, které operátora provádí touto procedurou, zajišťuje snadné provedení. Pro čištění může být měřicí cela jednoduše odstraněna pouhým uvolněním jisticího kroužku.

Key features

Vertikální uložení měřicí cely

  • Měření Brix u vzorků obsahujících dužinu nebo mechanické částice
  • Žádná sedimentace částic na měřicím hranolu

Rychlá kontrola kvality u rutinních analýz

  • Průtočná cela s nálevkou rychlé provádění rutinních analýz. Naplnit celu znamená pouze nalévat pomocí nálevky jeden vzorek za druhým. Nový vzorek vymývá vzorek původní.

Režim řízení kvality

  • Kontrola limitních hodnot v režimu řízení kvality zobrazuje, zda je vzorek „OK“, nebo „not OK“. Refraktometry Abbemat 300 Juice Station nabízejí rovněž možnost zobrazení pozice výsledku v porovnání se zadanými limitními hodnotami.

Automatické řízení teploty

  • Refraktometry Abbemat Juice Station přesně měří a řídí teplotu vzorku během několika vteřin, měření °Brix je tedy velmi přesné.

Automatická korekce teploty

  • Současně provádějí i automatickou teplotní korekci, díky které lze měření provádět při jakékoliv teplotě a získat výsledky odpovídající měření při 20 °C. Tento postup je výhodný zejména z hlediska úspory času.

Technical specifications

Abbemat 300 Juice StationAbbemat 550 Juice Station
Rozsahy měření
Index lomu (RI)
Rozsah nD
1,26 až 1,721,30 až 1,72
Rozlišení nD
± 0,00001± 0,000001
Přesnost nD1
± 0,0001± 0,00002
Brix
Rozsah0 až 100 %0 až 100 %
Rozlišení0,01 %0,001 %
Přesnost0,05 %0,015 %
Řízení teploty na rozhraní vzorek/hranol pomocí vestavěného termostatu (Peltier)
Teplotní rozsah
10 °C až 85 °C10 °C až 85 °C
Přesnost teplotní sondy1)
± 0,05 °C± 0,03 °C
Komponenty
LED světelný zdroj, vlnová délka 589 nm, průměrná životnost > 100.000 hod
Rozměry
š x v x h [mm]300 x 145 x 330
Hmotnost [kg]
8,8 kg, 19,4 lb
1) platné pro standardní podmínky pro refraktometr (T=20 °C, λ = 589 nm, teplota okolí = 23 °C)

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Use the Document Finder to see all the documents for this product

Accessories & Software

Similar products