Analyzátor cukru

Analyzátor cukru

Nejvyšší přesnost na základě letitých zkušeností

Anton Paar nabízí celou řadu řešení pro analýzy cukru od vstupních testů cukrovky z důvodů její ceny přes další suroviny meziprodukty až po finální výrobek. Analyzátory Anton Paar odpovídají mezinárodním standardům pro analýzy cukru jako je ICUMSA, OIML a australský standard K 157.

Get in touch

Anton Paar Products

Your choice: Reset all filters X
Standards
Device type
Industry
Showing to of

5 Reasons

MCP Sucromat: renomovaný standard pro analýzy v cukrovarnictví

Sacharometry série MCP Sucromat přesně určují obsah cukru (Pol, °Z) s vysokou přesností až do 0,01 °Z v celém rozsahu měření od -259 °Z do +259 °Z. Přístroje MCP Sucromat poskytují stabilní výsledky měření bez jakéhokoliv časového driftu. Všechny modely MCP lze v případě potřeby sofistikovanějších aplikací rozšiřovat o další moduly, např. vestavěnou kameru nebo funkci FillingCheck. Přístroje MCP Sucromat lze jednoduchým způsobem kombinovat s refraktometry Abbemat v případě potřeby stanovení čistoty.

Zvýšení zisku cukrovarů nejpřesnějšími analýzami cukrovky

Betalyzer je automatický laboratorní systém pro kvalitativní analýzy cukrovky. Kvalitu cukru je díky tomuto systému možné zvýšit zavedením systému plateb založenému na technické kvalitě cukrovky. Pomocí Betalyzeru lze tak vypěstovat odrůdy cukrovky s vyšším obsahem cukru a jeho geneticky zvýšeným výtěžkem.

Rychlé a spolehlivé měření Brix

Refraktometry Abbemat jsou jednoduše ovladatelné a nastavitelné. Jsou vybaveny rychlým a přesným řízením teploty Peltier a je tak zajištěno rychlé a přesné měření Brix s přesností ±0.015 °Brix.
U vzorků s obsahem částic existuje možnost vertikálního uspořádání. Díky tomu je možné získat spolehlivé výsledky, které nebudou zkresleny případnou sedimentací částic na měřicím hranolu.

Přesné a rychlé ředění

Systém pro ředění a dávkování je řízen PC a jednoduše zvládá gravimetrické ředění nebo dávkování za současné kontinuální kontroly hmotnosti pomocí digitálních laboratorních vah. Díky gravimetrickému dávkování je příprava vzorků bez chyb způsobených teplotou. V závislosti na zvolené kombinaci komponent tohoto systému je ředění a dávkování prováděno s přesností ± 0,1 g nebo ± 0,01 g a průtoku do 6 ml/s. Pro zvýšení rychlosti operace jsou všechny výsledky prováděny automaticky.

Uživatelský komfort

Při potřebě servisní nebo aplikační podpory je vždy k dispozici rozsáhlá servisní síť.

Webinars

We offer you a great and constantly growing choice of live webinars and recordings on products, applications, and scientific topics.

View webinars