This is a required field.
Invalid
Part number

Modulární cirkulární sacharimetr:
MCP Sucromat

Model:
 • Přesnost až 0,01 °Z v celém rozsahu měření
 • LED zdroj s životností 100 000 hod
 • Bezúdržbový optický přístroj s robustní konstrukcí
 • K dispozici je příslušenství pro více vlnových délek i v rozsahu blízkém infračerveným vlnovým délkám
 • Plná shoda s ICUMSA
 • Přesnost až 0,006 °Z v celém rozsahu měření
 • LED zdroj s životností 100 000 hod
 • Bezúdržbový optický přístroj s robustní konstrukcí
 • K dispozici je příslušenství pro více vlnových délek i v rozsahu blízkém infračerveným vlnovým délkám
 • Plná shoda s ICUMSA
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Řada MCP Sucromat správně stanovuje obsah cukru (Pol, °Z) s vysokou přesností až 0,006 °Z v celém rozsahu měření od -259 °Z do +259 °Z. Modulární provedení těchto sacharimetrů umožňuje individuální konfigurace a budoucí doplnění, včetně automatické řídicí jednotky pro kontrolu teploty pomocí Peltierova článku nebo vestavěné kamery pro kontrolu a zaznamenávání procesu plnění. Přes 30 let zkušeností a vysoce kvalitního vývoje, výroby a zákaznické podpory učinilo z polarimetrů společnosti Anton Paar standard v oblasti analýzy cukru po celém světě.

Key features

Úplná shoda s národními i mezinárodními normami

Úplná shoda s národními i mezinárodními normami

Všechny digitální sacharimetry společnosti Anton Paar splňují požadavky oficiálních metod ICUMSA a dalších národních a mezinárodních norem (např. OIML a australská norma K157). Standardně jsou integrovány další stupnice, jako °Z Mezinárodní cukerné stupnice (s teplotní kompenzací a bez teplotní kompenzace, v závislosti na aplikaci), % sacharózy, % glukózy, % čistoty a ° optické otáčivosti. Ať už pro použití v přijímací laboratoři, nebo v laboratoři pro kontrolu kvality, pro cukrovou třtinu, nebo cukrovou řepu – všechny vaše požadavky jsou předem splněny.

Nastavení s potenciálem pro budoucnost pro přesné výsledky a minimální chyby plnění

Nastavení s potenciálem pro budoucnost pro přesné výsledky a minimální chyby plnění

Vaše investice do polarimetru MCP je bezpečná a udržitelná bez ohledu na to, jaké čeření vzorku používáte dnes nebo budete používat v budoucnosti. Modely MCP Sucromat lze zakoupit jako přístroje se dvěma vlnovými délkami nebo je možné jejich rozšíření o další vlnovou délku dle oficiální metody ICUMSA 880 nm přímo na místě měření vzorků cukru zpracované metodou „bez olova“. Podle předpisů ICUMSA je přesné a stabilní měření teploty základem pro správné výsledky, zejména v kontrolních laboratořích. Proto společnost Anton Paar nabízí kontrolu teploty pomocí Peltierova článku k zajištění homogenní a rychlé distribuce teploty uvnitř měřicí cely. K posílení jistoty ohledně plnění vzorku pomocí vizualizace procesu plnění uvnitř cely, mohou být přístroje MCP Sucromat volitelně vybaveny vestavěnou kamerou s funkcí FillingCheck™. Tato nadstavba velmi snižuje množství chyb vznikajících při plnění měřící cely.

Operace vyžaduje minimální zásah člověka.

Operace vyžaduje minimální zásah člověka.

Polarimetry MCP jsou uživatelsky přívětivé a bezpečné: Technologie Toolmaster, automatická a bezdrátová identifikace příslušenství, šetří čas a zabraňuje lidským chybám při výměně měřicích cel a křemenných destiček. Při měření obsahu cukru tedy není třeba provádět ruční zadávání údajů, což zabraňuje vzniku chyb při vkládání dat a znemožňuje další nepovolenou manipulaci s daty.

Pevné, stabilní a silné nastavení

Pevné, stabilní a silné nastavení

Optická lavice přístroje MCP Sucromat je základnou, na které jsou připevněny všechny optické komponenty. Je vyrobena z jednoho pevného hliníkového bloku a upevněna na flexibilních držácích. To je důvod, proč se nikdy neohýbá, nekroutí ani nedeformuje. Citlivé optické a elektronické komponenty, jako jsou interferenční filtry, analyzátor, převodník a fotodioda, jsou umístěny v utěsněném krytu odolnému vůči pronikání prachu a potřísnění. LED světelný zdroj sacharimetru s dlouhou životností, jenž je bezúdržbový po dobu 100 000 hodin, redukuje odstávky přístroje na absolutní minimum.

Sucrolyser: efektivní analýza čistoty cukerných vzorků

Sucrolyser: efektivní analýza čistoty cukerných vzorků

Kombinace přístroje MCP Sucromat, pro stanovení obsahu cukru (Pol, °Z), s refraktometrem Abbemat společnosti Anton Paar, pro měření sušiny (°Brix), vytváří systém pro analýzu cukru, který významně zvyšuje výkon vašeho cukrovaru. V jednom měřicím cyklu můžete analyzovat obsah cukru (Pol, °Z), sušinu (°Brix) a zdánlivou čistotu surovin, meziproduktů i konečných výrobků při výrobě cukru. Je možné měřit vzorky čeřené olovem, nebo vzorky čeřené metodou „bez olova“ nebo nečeřené vzorky – v závislosti na vašich potřebách.

Technical specifications

Měřicí stupnice: °Z při 589 nm
MCP 5300 SucromatMCP 5500 Sucromat
Rozsah měření± 259 °Z (± 89,9 °OR)± 259 °Z (± 89,9 °OR)
Rozlišení0,001 °OR0,001 °OR
Přesnost*± 0,003 °OR
± 0,01 °Z
< 0,002 °OR
< 0,006 °Z
Opakovatelnost± 0,003 °OR
± 0,01 °Z"
< 0,001 °OR
< 0,003 °Z"
Reakční doba12 sekund15 sekund
Vlnová délka589 nm a volitelně 880 nm
Světelný zdrojLED zdroj s životností 100 000 hod
CitlivostOptická hustota (OD) 4,0 ekvivalentní OD 7,0 při 880 nm
Řízení a měření teploty
SenzorSenzor PT100 pro měření teploty uvnitř cely nebo křemenné desky; bezdrátový přenos do přístroje
Rozlišení0,1 °C0,1 °C
Přesnost**±0,1 °C±0,1 °C
Rozsah řízení teploty (volitelné řízení teploty Peltier)20 °C + 25 °C
Rozměry, požadavky na napájení, rozhraní
Rozměry (D x Š x V)797 mm x 437 mm x 231 mm
Hmotnost33,5kg
Řízení spotřebyPřizpůsobitelný jakémukoliv napětí v rozsahu 100 až 240 V AC, 50/60 Hz
Příkon185 VA
Rozhraní4 USB, RS232, Ethernet, VGA, CAN bus. Jednoduché připojení klávesnice, myši, tiskárny, čtečky čárových kódů a sítí.
Příslušenství
Měřicí celyToolMaster™: Automatická bezdrátová identifikace měřicí cely prostřednictvím RFID, délka optické dráhy měřicí cely 2,5 mm až 200 mm
Kontrolní křemenné deskyAutomatická identifikace kontrolní křemenné desky a automatický bezdrátový přenos referenčních parametrů do přístroje

* za standardních fyzikálních podmínek
** s modulem Peltier a měřicí celou Toolmaster™ (50/100/200 mm)

Standards

Open all
Close all

AOAC

896,02
920,182
920,184
920,188
920.66
920.96
920.190
920.191
921.10
925,46
925.37
925.52
926,13
930,35
930,37
933.07
950.31
970,57

ICUMSA

GS1/2/3-2
GS1/2/3/9-1
GS2/3-1
GS3-1
GS4/7-1
GS5/7-1
GS6-1
GS6-3
GS7-7

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Similar products

Consumables & Accessories

Consumables & Accessories

Accessories

Accessories

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

Cleaning Brush Set

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 156597

Měřicí cely pro MCP

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Referenční křemenné desky s automatickou detekcí

More info
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months