Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Automatizovaný systém pro kvalitativní analýzu cukrové řepy:
Betalyser

 • media
 • +5
 • Automatická kontrola kvality a analýzy cukrové řepy
 • Plný soulad s metodami ICUMSA
 • Měření tisíce vzorků denně při pouhých 30 sekundách na vzorek 
 • Pro filtráty čiřené olovem, hliníkem a jinými čiřiči

Betalyser je automatizovaný laboratorní systém pro  kontrolu kvality a analýzu  cukrové řepy  v souladu s oficiální metodikou ICUMSA. Polarimetricky určený obsah cukru není dostatečným důkazem výtěžku cukru, jelikož je nutné brát v potaz ingredience tvořící melasu, jako jsou draslík, sodík a α-amino dusík. Systém Betalyser je ideálním nástrojem pro analýzu čištěných oddělených filtrátů cukrové řepy a ingrediencí tvořících melasu.

Klíčové charakteristiky

Ziskovost cukrovarů a pěstitelů osiva

Ziskovost cukrovarů a pěstitelů osiva

Jako cukrovar můžete využít systém Betalyser k hodnocení kvality cukrové řepy analýzou vytěžitelného obsahu cukru. Výsledky můžete použít k uhrazení přiměřené ceny za danou kvalitu cukrové řepy dodanou zemědělci. Pokud poskytnete zemědělcům rady ohledně optimálních technik hnojení a pěstování, kvalita cukrové řepy se zvýší a váš profit se maximalizuje. Systém Betalyser se sám zaplatí během několika let.

Jako pěstitelé osiva se zaměřujete na vývoj takových odrůd cukrové řepy, které budou mít vysoký obsah sacharózy a bude z nich vyšší výtěžnost bílého cukru. K tomu jsou zapotřebí přesná měření dostatečně velkých souborů vzorků, která vám poskytnou statisticky významná data pro výběr nejlepšího možného osiva. Systém Betalyser vám umožňuje testovat tisíce vzorků i při nedostatku lidských zdrojů, což vám ušetří obrovské množství času a peněz.

Flexibilita do příštích let

Flexibilita do příštích let

Systém Betalyser funguje nezávisle na způsobu čiření cukerných roztoků. Analyzovat lze filtráty cukrové řepy čiřené olovem i hliníkem nebo filtráty čiřené jinými metodami. Systém Betalyser můžete tedy považovat za bezpečnou investici, a to i když v budoucnu změníte metodu čiření cukerných roztoků. Betalyser může pracovat jako samostatný systém, nebo může být integrován do procesu automatického zpracování řepy.

Bezkonkurenční rychlost zpracování vzorků

Bezkonkurenční rychlost zpracování vzorků

Díky systému Betalyser můžete změřit tisíce vzorků denně o rychlosti 30 sekund na vzorek. Tím udržíte krok s rychlostí vašeho automatizovaného systému pro přípravu vzorků. Díky LED zdroji světla s dlouhou životností je sacharimetr MCP Sucromat schopen vaše odstávky takřka zcela eliminovat.

Zjednodušená analýza cukrové řepy

Zjednodušená analýza cukrové řepy

Je zapotřebí pouze minimální zásah uživatele, protože všechny přístroje jsou připojeny k PC, které kontroluje cyklus analýzy, zaznamenává data a vypočítává očekávanou výtěžnost cukru. Provozní software BeetLab, který je možné na objednávku upravit, poskytuje operátorovi jasné a srozumitelné zprávy přímo na monitor počítače. Všechny součásti systému Betalyser, ke kterým operátor potřebuje mít přistup, se nachází v popředí, aby bylo možné provádět rychlé výměny a čištění. Tím se možné odstávky zkrátí na minimum času.

Podpora na dosah ruky

Podpora na dosah ruky

Garantujeme prvotřídní uživatelskou podporu s reakční dobou do 24 hodin. Certifikované servisní týmy společnosti Anton Paar ve vaší zemi zajistí bezproblémovou podporu na místě a nerušenou kampaň na cukrovou řepu

Technické specifikace

Systém Betalyser
Doba analýzy 30 s/vzorek
Kapacita systému 120 vzorků/hodinu
MCP 5300 Sucromat, automatický sacharimetr pro stanovení obsahu cukru (Pol, °Z)
Metody Metoda ICUMSA GS6-1
Metoda ICUMSA GS6-3
Rozsah měření ±259 °Z, Mezinárodní cukerná stupnice
Přesnost ±0,01 °Z
Opakovatelnost ±0,01 °Z
Vlnová délka 589 nm
Světelný zdroj LED světelný zdroj, průměrná životnost 100 000 hodin
FP-5, plamenový fotometr pro stanovení obsahu draslíku (K) a sodíku (Na)
Princip Měření emise plamene draslíku (K) při 768 nm a sodíku (Na) při 589 nm porovnáním s lithiem jako vnitřním standardem při 671 nm
Metoda Metoda ICUMSA GS6-7
Rozsahy měření 0 mmol/kg řepy až 199,9 mmol/kg řepy (K a Na)
Citlivost 0,1 mmol/kg řepy (K a Na)
Přesnost 1,5 % nebo 0,5 mmol/kg řepy, podle toho, která hodnota je vyšší
Datové porty Port sériového rozhraní RS232
Palivo Čistý propan nebo směs čistého propanu a butanu při tlaku 50 mbar (0,73 psi) 
Stlačený vzduch Bez prachu a oleje, 2 bar až 4 bar (28 psi až 58 psi)
Dvoupaprskový fotometr Testamin 5 pro stanovení α-amino dusíku „metodou modrého čísla“, schopný analyzovat extrakty cukrové řepy vyčištěné od olova a hliníku
Princip Dvoupaprskový filtrový fotometr s automatickou kompenzací barvy vzorku měřením rozdílu relativní propustnosti při 610 nm v měřicím a referenčním kanálu
Metoda Metoda GS6-5, metoda modrého čísla
Světelný zdroj LED žárovka
Průměrná životnost: 100 000 hodin
Rozsah měření 0 mmol až 100,0 mmol α-amino dusíku/kg řepy
Citlivost 0,1 mmol α-amino dusíku/kg řepy
Přesnost ±0,5 mmol α-amino dusíku/kg řepy
Měřicí cely Dvě průtočné cely z nerezové oceli
Délka: 40 mm
Jedna cela v měřicím kanálu, druhá v referenčním kanálu
Zpracování a kontrola dat
Hardwarové specifikace Na vyžádání
Software

Standardní operační systém BeetLab pro Betalyser s možností výběru ze tří metod pro výpočet údajů o kvalitě cukrové řepy:

 • Nová Braunschweigova metoda 
 • Metoda Wieninger & Kubadinow 
 • Metoda Reinefeld & Winner 
 • Hellenic Sugar (EBZ)
 • Jedna metoda definovatelná zákazníkem

Normy

Otevřít vše
Zavřít vše

ICUMSA

GS6-5
GS6-7

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
 • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
 • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
 • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
 • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty