Analyzátory adsorpce

Analyzátory adsorpce

Analýza velikosti pórů, plochy povrchu a interakcí plyn / pevná látka

Tyto kompaktní, plně automatické analyzátory měří s vysokým rozlišením fyzisorpci, chemisorpci a sorpční izotermy páry. S co nejlepší přesností měří velikost pórů, plochu povrchu a specifické interakce mezi plyny a pevnými látkami. Všechny tyto parametry jsou nezbytné pro optimalizaci adsorbentů, katalyzátorů, léčiv, baterií a dalších porézních materiálů.

Get in touch

Anton Paar Products

Your choice: Reset all filters X
Standards
Device type
Industry
Showing to of

Webinars

We offer you a great and constantly growing choice of live webinars and recordings on products, applications, and scientific topics.

View webinars