This is a required field.
Invalid
Part number

Automatizovaný analyzátor průtokové chemisorpce:
ChemBET Pulsar

Automatizovaný analyzátor průtokové chemisorpce a reaktivity

Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number: 192977
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Přístroj ChemBET Pulsar v sobě spojuje cenovou dostupnost a automatizaci v kompaktní stolní katalyzátorové jednotce pro charakterizaci. Programovatelné analytické sekvence v kombinaci s automatickými nástřikovými smyčkami, přepínáním plynu a možností zvyšování teploty pece umožňují snadnou pulzní titraci a teplotně programovatelné analýzy s minimálním zásahem uživatele. Pokročilá redukce dat, včetně dekonvoluce píků, nabízíme jako standard ve srovnání s nákladnými zařízeními pro charakterizaci katalyzátorů.

Technical specifications

Stanice na vzorky 1 pro analýzu a 1 určená na odplyňování
Typická velikost vzorků 0,1 g až 1,0 g
Teplotní rozsah Provozní teplota až 1100 °C
Rychlost navyšování teploty 1 °C/min až 50 °C/min
Chlazení pece Vestavěný ventilátor
Vstupy pro plyny 4 pro analýzu a 1 pro kalibraci
Měřicí cela Křemenná U-trubice pro vysokoteplotní chemisorpci
Primární detektor TCD se dvěma vlákny odolnými proti oxidaci a čpavku (W/Re)
Rozměry (š x v x h) 45,2 cm x 63 cm x 41,4 cm (18 in x 25 in x 16 in)
Standardní funkce Tepelně programovaná desorpce (TPD)
Tepelně programovaná redukce (TPR)
Tepelně programovaná oxidace (TPO)
Tepelně programovaná reakce (TPRx)
Čištění katalyzátoru
Průtoková analýza plochy povrchu metodou BET
Pulzní titrace
Pulzní kalibrace

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Consumables & Accessories

Consumables & Accessories

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

DEWAR, 350 mL

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193629

O-Ring, Buna 010, Black

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193783

O-Ring, Buna 015, Black, Pack of 2

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193786

Quartz Wool, pack of 2.5 g

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193227

Septum [Pack of 2]

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193668

Surface Area Reference Material, 2003

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193439

Surface Area Reference Material, 2009

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193443

Vacuum Grease .25 Ounce

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193946

Type B long cell, 12 mm SM bulb

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193641

Type F cell, 6 mm meso

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193603

Type F cell, 6 mm meso, quartz

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193839

Type G cell, 6 mm meso, quartz

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193889