This is a required field.
Invalid
Part number

Vysokotlaký volumetrický analyzátor sorpce plynů:
iSorb

Model:
 • Analyzátor sorpce plynů s jednou stanicí
 • Vysokotlaká měření až do tlaku 100 bar
 • Analyzátor sorpce plynů s jednou stanicí
 • Vysokotlaká měření až do tlaku 200 bar
 • Analyzátor sorpce plynů se dvěma stanicemi
 • Vysokotlaká měření až do tlaku 100 bar
 • Analyzátor sorpce plynů se dvěma stanicemi
 • Vysokotlaká měření až do tlaku 200 bar
Online price only | excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchase information
Buy Anton Paar instruments online
Part number:
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

Analyzátory sorpce plynů iSorb HP jsou ideální pro hodnocení materiálů v aplikacích pro skladování plynu, separaci plynů nebo pro aplikace regulace emisí. Díky vysoce přesným snímačům tlaku, přesnému řízení teploty v manifoldu a vestavěné knihovně pokročilých stavových rovnic nabízí přístroje řady iSorb HP uživatelům přístup k vysoce kvalitnímu měření adsorpce plynu a kinetickým datům do tlaku maximálně 100 bar nebo 200 bar absolutně. Volitelné příslušenství pro regulaci teploty umožňuje měření v teplotním rozsahu 75 K až 773 K.

Key features

Robustní konstrukce manifoldu zajišťuje výsledky neovlivněné teplotou a okolními podmínkami

Robustní konstrukce manifoldu zajišťuje výsledky neovlivněné teplotou a okolními podmínkami

Vysokotlaké experimenty vyžadují dobře řízenou teplotu pro přesná a precizní měření. Proto je manifold iSorb HP termostaticky ohříván nad pokojovou teplotu pro lepší stabilitu a izolaci od změn prostředí. Mikroprocesorové digitální převodníky tlaku poskytují jeho odečty s kompenzací teploty. Software sleduje stabilitu teploty manifoldu a tlaku plynu před dávkováním do cely pro vzorek; odečty prováděné při stabilních teplotách poskytují správné a nejpřesnější měření. Kovová těsnění VCR a pneumatické ventily zajišťují těsnost při provozu.

Vysoce flexibilní experimentální podmínky

Vysoce flexibilní experimentální podmínky

iSorb HP je vybaven řadou vysokotlakých měřicích cel, do kterých lze vložit širokou škálu typů vzorků: prášky, granule, filmy a monolity. Teplota vzorku je řízena různými typy příslušenství, od kryogenních teplot (75 K) až po zvýšené teploty (773 K). Mikrocely s malým objemem umožňují určit kvalitu vašich materiálů i když je množství vzorku omezené. Zmenšený volný prostor a vynikající regulace teploty pomáhají eliminovat potřebu provádět měření bez vzorku. Kompaktní tlakový násobič generuje výslednou kompresi v poměru 4:1 a dokáže udržet 200 barů i z pouhých 55 barů, které zbývají v plynové láhvi, což vám ušetří peníze a zdroje plynu.

Pocit klidu díky integrovanému zabezpečení

Pocit klidu díky integrovanému zabezpečení

Práce při vyšších tlacích s nebezpečnými plyny znamená, že bezpečnost je nanejvýš důležitá. U zařízení iSorb HP je tlak v měřicích celách neustále sledován, a to i v případě výpadku proudu. Během výpadku proudu přístroj automaticky uzavře všechny ventily. Schopnost přístroje „Safe State“ vrací tlak v manifoldu a měřicí cele na hodnotu okolního tlaku s použitím helia, což umožňuje snadné odebrání vzorku. Inteligentní software má automatický algoritmus detekce netěsností, který dokáže rozlišit mezi adsorpcí a únikem. Pokud je zjištěn únik, přístroj zastaví analýzu a vrátí se do bezpečného stavu a může spustit externí alarm. Automatická rutinní čištění přívodního potrubí zabraňuje smíchání dvou nekompatibilních plynů.

Přehledy o kinetice vzorků, adsorpci tepla při různých teplotách atd.

Přehledy o kinetice vzorků, adsorpci tepla při různých teplotách atd.

Izotermy pro sorpce plynu na povrchu lze snadno získat pomocí přístroje iSorb HP se dvěma zabudovanými metodami: klasickým režimem cílového tlaku nebo rychlejším způsobem postupného dávkováním tlaku. Můžete také prozkoumat kinetiku vzorku z jednotlivých shromážděných datových bodů a vypočítat adsorpční teplo z více izoterm shromážděných při různých teplotách analýzy. Izoterma absolutního adsorbovaného množství a výpočty úložné kapacity pomohou pracovníkům výzkumu a vývoje při hledání dalšího nového materiálu pro možnosti skladování plynů. 

Trvalá kontrola stavu a funkčnosti přístroje

Trvalá kontrola stavu a funkčnosti přístroje

Systém správy ventilů zaznamenává každý cyklus ventilů, aby vám pomohl naplánovat plán údržby. Exportovatelný grafický soubor protokolu zaznamenává všechny hodnoty tlaku a teploty a provoz ventilů spolu s animovanou grafikou pro rychlou diagnostiku a kompletní záznam analýzy.

Technical specifications

Výkon/fyzikální iSorb HP1 iSorb HP2
Analytické stanice 1 2
Vstupy plynu 2 (volitelně 4)
Údaje o maximálním tlaku 100 bar nebo 200 bar absolutně
Údaje o minimálním tlaku 0,0005 bar
Nízkotlaké snímače (LP) 2 (1 bar) 3 (1 bar)
Vysokotlaké snímače (HP) 2 3
Celkový počet snímačů 4 6
Přesnost převodníku <±0,05 % v celém rozsahu
Vakuov interní
Možnost Turbo vývěvy ano
Typ odplynění automatické
Porty pro odplynění na místě
Max. teplota odplynění 500 °C
Možnost termostatické lázně ano
Možnost kryogenního chlazení ano
Možnost rychloohřevu ano
Termostatovaný manifold ano
Umístění vstupů plynu / ventilů Na straně, pro snadný přístup
Rozměry (š x v x h) 85 cm x 100 cm x 50.5 cm (33,5  x 39,25  x 19,5 palce)
Hmotnost 150 kg (330 liber) 150 kg (330 liber)

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
 • 3-year warranty
Learn more

Documents

Consumables

Consumables

Not all items are purchasable online in specific countries.

To find out if you can purchase online from your location, check the online availability below.

Online price only | excl.incl. 0VAT

Vacuum Grease .25 Ounce

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193946

VCR Gasket, 1/4 inch, 60 µm Filter, Ag

Delivery time: %1$s – %2$s working days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months
Part number: 193748