Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Vysokotlaký volumetrický analyzátor sorpce plynů:
iSorb

  • +5
Model:
  • Analyzátor sorpce plynů s jednou stanicí
  • Vysokotlaká měření až do tlaku 100 bar

Analyzátory sorpce plynů iSorb HP jsou ideální pro hodnocení materiálů v aplikacích pro skladování plynu, separaci plynů nebo pro aplikace regulace emisí. Díky vysoce přesným snímačům tlaku, přesnému řízení teploty v manifoldu a vestavěné knihovně pokročilých stavových rovnic nabízí přístroje řady iSorb HP uživatelům přístup k vysoce kvalitnímu měření adsorpce plynu a kinetickým datům do tlaku maximálně 100 bar nebo 200 bar absolutně. Volitelné příslušenství pro regulaci teploty umožňuje měření v teplotním rozsahu 75 K až 773 K.

Klíčové charakteristiky

Robustní konstrukce manifoldu zajišťuje výsledky neovlivněné teplotou a okolními podmínkami

Robustní konstrukce manifoldu zajišťuje výsledky neovlivněné teplotou a okolními podmínkami

Vysokotlaké experimenty vyžadují dobře řízenou teplotu pro přesná a precizní měření. Proto je manifold iSorb HP termostaticky ohříván nad pokojovou teplotu pro lepší stabilitu a izolaci od změn prostředí. Mikroprocesorové digitální převodníky tlaku poskytují jeho odečty s kompenzací teploty. Software sleduje stabilitu teploty manifoldu a tlaku plynu před dávkováním do cely pro vzorek; odečty prováděné při stabilních teplotách poskytují správné a nejpřesnější měření. Kovová těsnění VCR a pneumatické ventily zajišťují těsnost při provozu.

Vysoce flexibilní experimentální podmínky

Vysoce flexibilní experimentální podmínky

iSorb HP je vybaven řadou vysokotlakých měřicích cel, do kterých lze vložit širokou škálu typů vzorků: prášky, granule, filmy a monolity. Teplota vzorku je řízena různými typy příslušenství, od kryogenních teplot (75 K) až po zvýšené teploty (773 K). Mikrocely s malým objemem umožňují určit kvalitu vašich materiálů i když je množství vzorku omezené. Zmenšený volný prostor a vynikající regulace teploty pomáhají eliminovat potřebu provádět měření bez vzorku. Kompaktní tlakový násobič generuje výslednou kompresi v poměru 4:1 a dokáže udržet 200 barů i z pouhých 55 barů, které zbývají v plynové láhvi, což vám ušetří peníze a zdroje plynu.

Pocit klidu díky integrovanému zabezpečení

Pocit klidu díky integrovanému zabezpečení

Práce při vyšších tlacích s nebezpečnými plyny znamená, že bezpečnost je nanejvýš důležitá. U zařízení iSorb HP je tlak v měřicích celách neustále sledován, a to i v případě výpadku proudu. Během výpadku proudu přístroj automaticky uzavře všechny ventily. Schopnost přístroje „Safe State“ vrací tlak v manifoldu a měřicí cele na hodnotu okolního tlaku s použitím helia, což umožňuje snadné odebrání vzorku. Inteligentní software má automatický algoritmus detekce netěsností, který dokáže rozlišit mezi adsorpcí a únikem. Pokud je zjištěn únik, přístroj zastaví analýzu a vrátí se do bezpečného stavu a může spustit externí alarm. Automatická rutinní čištění přívodního potrubí zabraňuje smíchání dvou nekompatibilních plynů.

Přehledy o kinetice vzorků, adsorpci tepla při různých teplotách atd.

Přehledy o kinetice vzorků, adsorpci tepla při různých teplotách atd.

Izotermy pro sorpce plynu na povrchu lze snadno získat pomocí přístroje iSorb HP se dvěma zabudovanými metodami: klasickým režimem cílového tlaku nebo rychlejším způsobem postupného dávkováním tlaku. Můžete také prozkoumat kinetiku vzorku z jednotlivých shromážděných datových bodů a vypočítat adsorpční teplo z více izoterm shromážděných při různých teplotách analýzy. Izoterma absolutního adsorbovaného množství a výpočty úložné kapacity pomohou pracovníkům výzkumu a vývoje při hledání dalšího nového materiálu pro možnosti skladování plynů. 

Trvalá kontrola stavu a funkčnosti přístroje

Trvalá kontrola stavu a funkčnosti přístroje

Systém správy ventilů zaznamenává každý cyklus ventilů, aby vám pomohl naplánovat plán údržby. Exportovatelný grafický soubor protokolu zaznamenává všechny hodnoty tlaku a teploty a provoz ventilů spolu s animovanou grafikou pro rychlou diagnostiku a kompletní záznam analýzy.

Technické specifikace

Výkon/fyzikální iSorb HP1 iSorb HP2
Analytické stanice 1 2
Vstupy plynu 2 (volitelně 4)
Údaje o maximálním tlaku 100 bar nebo 200 bar absolutně
Údaje o minimálním tlaku 0,0005 bar
Nízkotlaké snímače (LP) 2 (1 bar) 3 (1 bar)
Vysokotlaké snímače (HP) 2 3
Celkový počet snímačů 4 6
Přesnost převodníku <±0,05 % v celém rozsahu
Vakuov interní
Možnost Turbo vývěvy ano
Typ odplynění automatické
Porty pro odplynění na místě
Max. teplota odplynění 500 °C
Možnost termostatické lázně ano
Možnost kryogenního chlazení ano
Možnost rychloohřevu ano
Termostatovaný manifold ano
Umístění vstupů plynu / ventilů Na straně, pro snadný přístup
Rozměry (š x v x h) 85 cm x 100 cm x 50.5 cm (33,5  x 39,25  x 19,5 palce)
Hmotnost 150 kg (330 liber) 150 kg (330 liber)

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Kategorie
Odvětví
Aplikace
Produkt