Vyhodnocovací jednotky a software pro analýzu

Vyhodnocovací jednotky a software pro analýzu

Rozšířené řízení s vizualizací a protokolem

Díky 40 letům zkušeností s inline a laboratorními analýzami nabízí software a instrumentace Anton Paar řadu výhod: Všestranné a spolehlivé vyhodnocovací jednotky lze připojit ke všem generacím senzorů pro měření hustoty, rychlosti zvuku, koncentrace a obsahu CO2 . Akvizice a vizualizace dat ve spojení s excelentními měřicími systémy Anton Paar činí celý proces výroby transparentní a spolehlivý.

Get in touch

Anton Paar Products

Your choice: Reset all filters X
Standards
Device type
Industry
Showing to of

5 Reasons

Bezkonkurenčně jednoduché ovládání

Připojení k síťovému PC via Ethernet; Anton Paar Davis 5 zajišťuje bezchybnou integraci. Systém je založen na klient/server architektuře a uchovává na serveru všechna data z výroby a umožňuje jejich simultánní zobrazení na PC přes firemní síť. Podívejte se na aktivní dialogové okno zobrazující hodnoty v reálném čase a grafické trendy na vzdálených displejích.

Bezpečně pomocí produktově-specifického nastavení

Je možné velmi jednoduše specifikovat nastavení výroby, limitů a upozornění pro jednotlivé produkty. V případě, že se měřené hodnoty dostanou mimo specifikovaný rozsah, změní se barva displeje anebo se ozve akustický alarm. Speciální nastavení produktů, včetně požadovaných hodnot a limitů pro alarm, je možné programovat až pro 999 nápojů. Využijte výhod managementu perfektně zpracované produktové databáze.

Uživatelsky přívětivá kalibrace a nastavení

Davis 5 nabízí možnost porovnávat během rutinních operací provozní výsledky s laboratorními referenčními hodnotami. Kalibrace systémů a nastavení jsou uživatelsky přívětivá a integrovány s automatickou analytickou funkcí, která eliminuje lidskou chybu. Díky tomu lze jednoduše rozeznat drifty a ostatní procesní nedostatky a případně je korigovat.

Zobrazovací trendy a statistika

Zobrazuje původní hodnoty během sběru a ukládání dat systémem. Výrobní proces lze monitorovat z kterékoliv místa výrobního závodu. Lze monitorovat, zobrazovat, odesílat, načítat nebo tisknout hodnoty jako je start/stop, hodnoty mimo rozsah, trendy, střední hodnotu, operační časy, prostoje, počet lahví/plechovek, historie nastavení a kvalitativní data (Cp, Cpk a index kvality atd.).

Výkonný reporting

Davis 5 automatizuje generování zpráv dle požadavků operátora. Veškerá data lze přenést do LIMS nebo odeslat e-report do smartphonu, tabletu nebo PC. Statistické zprávy lze zobrazit ve formátu XML nebo PDF a jsou tak snadno dostupné pro manažery kvality. Zprávy jsou k dispozici vždy po ukončení várky nebo v daném čase jedenkrát za den.

Webinars

We offer you a great and constantly growing choice of live webinars and recordings on products, applications, and scientific topics.

View webinars