Moduły przetwarzające i oprogramowanie analityczne

Moduły przetwarzające i oprogramowanie analityczne

Rozszerzona kontrola dzięki wizualizacji i raportowaniu

Skorzystaj z ponad 20-letniego doświadczenia w analizie napojów w laboratorium i bezpośrednio na linii produkcyjnej: Podłączaj wszechstronne i sprawdzone moduły przetwarzające do wszystkich mierników gęstości, prędkości dźwięku, stężenia i zawartości CO2, oferowanych we wszystkich generacjach aparatów Anton Paar. Pozwól oprogramowaniu do gromadzenia i wizualizacji danych zarządzać złożonymi zadaniami pomiarowymi w Twoim imieniu – zapewnij precyzję pomiarów, którą cechują się rozwiązania firmy Anton Paar.

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Normy
Typ urządzenia
Branża
Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry

Niezrównana łatwość obsługi

Podłącz aparaty przez Ethernet do komputerów PC w całej organizacji; oprogramowanie Davis 5 firmy Anton Paar zapewnia ich bezproblemową integrację. System oparty na otwartej architekturze klient/serwer przechowuje dane produkcyjne na serwerze i pozwala wyświetlać je jednocześnie na wielu komputerach w całej sieci przedsiębiorstwa. Pokaż aktywne okno wyświetlania wartości w czasie rzeczywistym i trendy graficzne na zdalnych ekranach w dowolnym miejscu w swojej witrynie.

Bezpieczeństwo dzięki ustawieniom dostosowanym do produktu

Możesz łatwo określić ustawienia produkcji, ograniczenia i alerty dla poszczególnych produktów. Gdy mierzone wartości wykraczają poza wyspecyfikowany okres, ekran zmienia kolor lub generowany jest sygnał dźwiękowy, aby szybko ostrzec Twój zespół. Ustawienia specyficzne dla branży, w tym wartości docelowe i ograniczenia alarmowe, można zaprogramować dla 999 różnych napojów. Twój zespół może również korzystać z funkcji tworzenia bazy danych produktów i zarządzania nią.

Przyjazne dla użytkownika kalibrowanie i regulowanie aparatów

Oprogramowanie Davis 5 pomaga oszczędzać czas podczas wykonywania rutynowych operacji dzięki automatycznemu porównywaniu wyników procesu ze wzorcowymi wartościami laboratoryjnymi. System kalibruje się i reguluje w sposób przyjazny dla użytkownika. Ma on zintegrowaną automatyczną funkcję analizy, która eliminuje błędy wprowadzane przez człowieka. Można łatwo rozpoznać dryfty i inne nieprawidłowości procesu oraz skorygować je w locie.

Wyświetlanie trendów i statystyk

Wyświetlaj wartości początkowe, podczas gdy system kontynuuje gromadzenie i zapisywanie danych. Uruchomienia produkcji mogą być monitorowane z jednego biura w całym zakładzie. Parametry, takie jak rozpoczęcia/zakończenia, wartości spoza zakresu, trendy, wartość średnia, min./maks., odchylenie standardowe, czasy operacji, przestoje linii, liczby butelek/puszek, historia regulacji, jakość danych (współczynniki Cp, Cpk oraz wskaźnik jakości itp.) mogą być monitorowane, wyświetlane, przesyłane pocztą e-mail, pobierane lub drukowane.

Zaawansowane raportowanie

Program Davis 5 automatyzuje generowanie raportu zgodnie z wymaganiami. Użytkownicy mogą przesyłać dane do systemu LIMS lub wysyłać elektroniczne raporty na smartfon, tablet lub komputer stacjonarny. Raporty statystyczne mogą być wyświetlane w formatach XML lub PDF. Mogą być łatwo odczytane przez korporacyjny system zarządzania jakością. Raporty stają się dostępne po uruchomieniu każdej partii lub w wybranym przez użytkownika dowolnym momencie dnia.

Webinaria

Webinar

Oferujemy szeroki i stale rosnący wybór webinariów na żywo oraz nagrań dotyczących produktów, zastosowań i tematów naukowych.

Zobacz wszystkie webinaria