• DPRn monitor displaying values and graphs with Davis 5 Software
 • Beer Monitor displaying values and graphs for line 1 with Davis 5 Software
 • Cobrix-Monitor displaying values and graphs for Coke with Davis 5 Software

DAVIS 5: Oprogramowanie do rejestrowania, zapisywania, wizualizowania i analizy danych pomiarów

DAVIS 5 w sposób ciągły rejestruje wszelkie parametry czujników i produktów oznaczane przez moduł przetwarzający mPDS 5. Nowoczesny interfejs oprogramowania sprawia, że obsługa jest intuicyjna i niezwykle prosta.

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Najważniejsze funkcje

Analiza statystyczna i ciągłe rejestrowanie danych

 • obliczanie wartości średnich, odchyleń standardowych, czasów produkcji, przerw oraz współczynników Cp i Cpk
 • dokumentowanie wszelkich kalibracji, regulacji, uwag oraz mierzonych wartości niezgodnych ze specyfikacją produktu
 • zapisywanie danych co sekundę, możliwość rejestrowania maksymalnie 50 różnych mierzonych wartości
 • technologia baz danych SQL

Elastyczna instalacja i nadzwyczaj łatwa obsługa

 • prosta instalacja – nawiązanie połączenia w standardzie Ethernet między oprogramowaniem komputerowym DAVIS 5 i modułem przetwarzającym mPDS 5
 • prawdziwe oprogramowanie typu klient-serwer: zapisywanie danych pochodzących z modułu mPDS 5 w bazie danych SQL przez program serwera DAVIS 5
 • przyjazne dla użytkownika funkcje kalibracji i regulacji, automatyczna analiza z zastosowaniem regulowanych zakresów tolerancji, minimalny zakres wymaganej regulacji
 • możliwość wyraźnego uwzględniania i pomijania poszczególnych danych
 • zdalne sterowanie i diagnozowanie w dowolnym czasie
 • możliwość dostosowania układu ekranu
 • wyświetlanie komunikatów błędu i bieżącego stanu odbieranych z modułu przetwarzającego mPDS 5

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
 • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
 • Qualified support in your local language
 • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje