Zákalometr

Zákalometr

Pro jasný pohled do zakalených vzorků

Zákalometry Anton Paar jsou nepostradatelnými Plug and Play moduly jednoduše integrovanými do laboratorních multiparametrových měřicích systémů a tím přidáním další důležité hodnoty k monitorovaným kvalitativním parametrům. Pokrývají široký teplotní rozsah od -5 °C do 40 °C a díky vestavěnému Peltier termostatu poskytují naprosto spolehlivé výsledky.

Get in touch

Anton Paar Products

Your choice: Reset all filters X
Standards
Device type
Industry
Showing to of
Showing to of

5 Reasons

Doba analýzy

Čas je základním faktorem v moderních laboratorních analýzách – nízkoobjemové měřicí cely v zákalometrech Anton Paar minimalizují vliv znečištění předcházejícím vzorkem a v měřených sériích garantují rychlou rovnováhu. Vzorky jsou naplněny přímo a vytemperovány na požadovanou teplotu – není zapotřebí jejich předchozí předehřátí.

Modularita

Měřicí moduly Anton Paar na báze Generation M umožňují integraci do nových ale i již existujících měřicích systémů. Modulární koncept nabízí možnost nakonfigurovat měřicí systém, který poskytuje přesné parametry zamýšlené pro monitoring kvality vašich produktů.

Flexibilita

Zákalometry Anton Paar jsou koncipovány pro použití v řadě různých aplikací. Bez ohledu na to, zda je zapotřebí ověřit proces filtrace whisky nebo monitorovat kvalitu výroby infuzních roztoků, ve farmaceutickém průmyslu je zákalometr Anton Paar vždy tou správnou volbou.

Shoda s předpisy

Schválená poměrná metoda využívaná v systému Anton Paar pro analýzu zákalu je ve shodě s řadou oficiálních standardů jako je EBC nebo MEBAK.

Stabilita

Zákalometry Anton Paar se vyznačují svojí vynikající stabilitou. Vzhledem k tomu, že kontrola destilovanou vodou je zcela postačující pro zajištění správné funkce systému v celém rozsahu měření, je požadovaná časová perioda pro údržbu přístroje zredukována na minimum.

Webinars

We offer you a great and constantly growing choice of live webinars and recordings on products, applications, and scientific topics.

View webinars