Miernik zmętnienia

Miernik zmętnienia

Przejrzyste wyniki dla mętnych substancji

Mierniki zmętnienia firmy Anton Paar są modułami typu „plug-and-play”, które można łatwo zintegrować z laboratoryjnymi systemami wieloparametrowymi firmy Anton Paar. Wzbogacają one gamę monitorowanych parametrów o wiarygodną analizę zmętnienia. Obejmują szeroki zakres temperatur od -5°C do 40°C i są wyposażone we wbudowany półprzewodnikowy termostat Peltiera zapewniający niezależną pracę modułu. Mierniki te zapewniają idealnie przejrzyste wyniki pomiaru mętnych substancji. 

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Wyświetlono do z

5 powodów

Analiza zmętnienia w zaledwie trzy minuty

Nasza cela pomiarowa o małej objętości minimalizuje wpływ pozostałości próbki podczas pomiarów seryjnych różnych próbek i pozwala na szybkie osiągnięcie stanu równowagi. Próbki są podawane bezpośrednio i doprowadzane do określonej temperatury – nie ma potrzeby wstępnego przygotowywania próbki.

Skomponuj idealnie dopasowaną kombinację urządzeń

Moduły do pomiarów zmętnienia firmy Anton Paar zostały opracowane z myślą o prostej integracji z nowymi, jak i istniejącymi systemami analitycznymi. Modułowa koncepcja umożliwia stworzenie systemu pomiarowego zapewniającego dokładnie te parametry, których monitoring jest konieczny dla celów kontroli jakości danego produktu.

Pomiar zmętnienia w napojach, preparatach chemicznych i farmaceutycznych

Mierniki zmętnienia firmy Anton Paar są przeznaczone do szerokiego zakresu zastosowań. Niezależnie od tego, czy zadanie polega na kontroli procesu filtracji whisky lub piwa czy na monitorowaniu jakości roztworów infuzyjnych w przemyśle farmaceutycznym, miernik zmętnienia firmy Anton Paar jest zawsze dobrym wyborem. 

Zgodność z normami

Sprawdzona metoda proporcji zastosowana do analizy zmętnienia przez firmę Anton Paar jest zgodna z różnorodnymi oficjalnymi normami (np. EBC lub MEBAK), co oznacza, że odpowiada ona uznanym w branży standardom. 

Konserwacja urządzenia? Wystarczy prosta kontrola z użyciem wody

Mierniki zmętnienia firmy Anton Paar są niezwykle stabilne. Kontrole z użyciem wody destylowanej są wystarczające, aby zapewnić najlepsze parametry pracy przyrządu w całym zakresie pomiarowym, co minimalizuje czas poświęcany na konserwację.

Webinaria

Webinar

Oferujemy szeroki i stale rosnący wybór webinariów na żywo oraz nagrań dotyczących produktów, zastosowań i tematów naukowych.

Zobacz wszystkie webinaria