Analyzátory hustoty polotuhých a pevných látek

Analyzátory hustoty polotuhých a pevných látek

Kompletní řešení pro měření hustoty prášků, pevných látek a polotuhých látek

Analyzátory hustoty pevných látek firmy Anton Paar jsou osvědčeným a spolehlivým řešením. Analyzátory setřesné hustoty Autotap a Dual Autotap odpovídají široké škále mezinárodních standardů pro stanovení sypné hustoty. Automatické plynové pyknometry Ultrapyc jsou ultra jednoduché a poskytují ultra přesné měření skeletální hustoty nebo skutečné hustoty pevných materiálů. Micro Rotary Riffler zajišťuje reprezentativní vzorkování obvykle používaných vzorků pro experimenty s velikostí částic, intruzí rtuti a sorpcí plynů dodávaných do vaší laboratoře ve větším množství. 

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Normy
Typ zařízení
Odvětví
Zobrazení do z

5 důvodů

Jednoduché použití

Snadná ovladatelnost analyzátoru Autotap i intuitivní grafické rozhraní přístroje Ultrapyc usnadňují zvládnutí technologií používaných pro stanovení hustoty pevných látek u vašich materiálů. Analýza setřesné hustoty pomocí analyzátoru Autotap je zcela jednoduchá. Intuitivní uživatelské rozhraní řady přístrojů Ultrapyc vám umožní snadno zvládnout i metodu měření hustoty plynovým pyknometrem. Velká a jasná dotyková obrazovka umožňuje přímou a rychlou navigaci, úpravu nastavení, zahájení, pozastavení a zastavení měření. Dále také šetří místo na stole, protože k provozu není třeba další počítač. 

Přesné a precizní

Všechny přístroje Autotap jsou vybaveny odstupňovanými odměrnými válci třídy A, které jsou nezbytné k dosažení vysoce přesných výsledků analýzou setřesné hustoty. Tyto přístroje jsou schopny dosahovat konzistentních výsledků díky specifické výšce zdvihu a přesné frekvenci třesení, astavenéběhem výroby. Technologie TruPyc použitá u plynových pyknometrech Ultrapyc zajišťuje přesné výsledky skutečné hustoty ve všech dodaných vzorkových celách na nejširší škále vzorků. Uzavírací systém s víkem TruLock na přístroji Ultrapyc umožňuje dosažení vysoce přesných a opakovatelných výsledků.

Vyhovuje mnoha mezinárodně uznávaným zkušebním metodám

Měření hustoty pevných látek se používá ve výzkumu, vývoji a kontrole kvality v různých průmyslových odvětvích pomocí mezinárodně uznávaných zkušebních metod využívajících následující technologie. Vlastně mnoho ze standardních testovacích metod popisujících měření hustoty pevných látek, které se dnes používá v celém průmyslu, bylo ve skutečnosti vyvinuto v souvislosti s těmito přístroji. Současné konstrukce přístrojů zajišťují shodu s celou řadou testovacích metod ASTM, ISO, UOP, USP, MPIF a JIS.

Reprezentativní vzorkování práškových materiálů

Pro rovnoměrnou distribuci vzorku prášku do menších množství potřebných pro stanovení velikosti částic, plochy povrchu nebo velikosti pórů pomocí sorpce plynu, velikosti pórů pomocí rtuťové intruze nebo mnoha dalších podobných měření nabízí společnost Anton Paar přístroj Micro Rotary Riffler. Toto snadno ovladatelné zařízení rozdělí množství vzorku s objemem až 120 cm³ na osm ekvivalentních částí pro zajištění reprodukovatelných výsledků a validních dat analýzy.

Samostatná měřící stanice i možnost několika měřících stanic

Naše přístroje pro měření setřesné hustoty s plynovým pyknometrem jsou k dispozici ve verzích, které nabízejí buď jednu měřící stanici, nebo několik stanic podle požadavků vaší laboratoře na zpracování vzorků. Pokud je vaše potřeba měřit vzorky méně pravidelná a potřebujete flexibilitu jednotky s jednou měřící stanicí, můžeme vám nabídnout řešení. Pokud vaše laboratoř přijímá velké množství vzorků poměrně pravidelně a potřebujete být schopni maximalizovat počet dostupných měřících stanic, nabídneme vám řešení i pro tuto situaci. 

Webináře

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů