Oxidační stabilita a nízkoteplotní vlastnosti

Oxidační stabilita a nízkoteplotní vlastnosti

Zjistěte environmentální vlastnosti svého vzorku

Tyto testery Anton Paar umožňují vyhodnocení oxidační stability, skladovatelnosti a teplotní stability produktů na bázi minerálních olejů nebo olejů a tuků obsažených v kosmetických a potravinářských vzorcích. Nízkoteplotní vlastnosti (teplota filtrovatelnosti – teplota ucpání filtru zastudena a teplota vylučování parafínů a bodu tuhnutí) poukazují na nejnižší teplotu bezproblémového použití motorové nafty nebo topných olejů.

Get in touch

Anton Paar Products

Your choice: Reset all filters X
Standards
Device type
Industry
Showing to of

5 Reasons

Automatická řešení

Přístroje Anton Paar pro stanovení oxidační stability poskytují vysoce reprodukovatelné a opakovatelné výsledky s minimální časovou náročností. Nevyžadují předběžnou úpravu kapalných ani pevných vzorků. Kromě toho rychlá a snadná obsluha přístrojů umožňuje maximalizovat kapacitu měření při zajištění maximální bezpečnosti.

Patentovaná technika Rapid Small Scale Oxidation Test (RSSOT)

Automatické systémy Anton Paar pro stanovení oxidační stability jsou jedinými automatickými systémy na trhu pro stanovení této charakteristiky u kapalných vzorků paliv (benzín, nafta, bionafta/FAME, a míchaná paliva) a zcela vyhovují mezinárodním normám ASTM D7525, ASTM D7545, EN14112 a IP 595.

Nejlepší volba pro kosmetické výrobky a potraviny

Automatický systém Anton Paar je vhodný pro celou řadu vzorků z potravinářského a kosmetického průmyslu. Díky měření oxidační stability lze predikovat životnost produktů obsahujících rostlinný olej, živočišný tuk včetně jedlých olejů nebo krémů a pleťového mléka.

Stanovení oxidační stability pomocí měření indukční periody

Programovatelný manometr v kombinaci s tradičním přístrojem bude automaticky kontrolovat nedostatečnou stabilitu oxidační nádoby. Indukční periodu benzínu lze stanovit podle ASTM D525, ISO 7536, IS K 2287 atd. a připravit potenciální zbytek leteckého paliva dle ASTM D873, JIS K 2276 atd.

Stanovení CFPP (cold filter plugging point)

Systém Anton Paar pro stanovení CFPP stanovuje operabilitu nafty a jejích směsí za nízkých teplot. Se snižující se teplotou se začínají vylučovat krystaly parafínů, až je jejich množství takové, že znemožní průchod paliva filtrem. Pro získání kompletní představy o vlastnostech zkoušené látky při nízkých teplotách lze automatický přístroj pro měření CFPP použít rovněž pro manuální stanovení bodu zákalu (TVP) a tuhnutí.

Webinars

We offer you a great and constantly growing choice of live webinars and recordings on products, applications, and scientific topics.

View webinars