Protein hydrolysis in the liquid or gas phase is a well-established procedure for sample preparation and structure analysis. Microwave protocols reduce the overall process time to less than one hour, compared to several hours of heating with classical thermal methods.

Zestaw do hydrolizy

Hydroliza białek w fazie ciekłej lub gazowej to uznany sposób przygotowywania i analizy struktur próbek. Metody mikrofalowe pozwalają skrócić łączny czas trwania procesu do poniżej jednej godziny – względem kilkugodzinnego nagrzewania wymaganego w przypadku metod tradycyjnych. Sekwencjonowanie peptydów, sprawdzanie ich czystości i analiza ilościowa aminokwasów zawartych w składniku głównym to niezwykle istotne aspekty badań biomedycznych i farmaceutycznych. Zgromadzenie wiedzy na temat struktur enzymów lub centrów aktywnych białek to pierwszy krok na drodze do pomyślnego opracowania leku.

Wyślij wiadomość

Najważniejsze funkcje

  • wkładki szklane jednorazowego użytku
  • do 60 próbek w jednym cyklu
  • brak ryzyka wzajemnego zanieczyszczania się próbek

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje