Analizatory wilgotności

Analizatory wilgotności

Analizatory wilgotności Brabender: punkt odniesienia dla precyzji

Oferta analizatorów wilgotności firmy Brabender obejmuje dwa urządzenia, które określają zawartość wilgoci resztkowej w szerokim spektrum materiałów (np. polimerach, żywności i materiałach budowlanych). Zarówno Aquatrac-V, jak i MT-CA mogą służyć jako metoda referencyjna. Te najnowocześniejsze, precyzyjne urządzenia zapewniają doskonałą wydajność przy minimalnym przeszkoleniu, a oprogramowanie umożliwia przeprowadzenie pomiarów z dowolnego urządzenia i ułatwia płynne udostępnianie danych dzięki opcjom LIMS, ERP i nie tylko. Integracja oprogramowania wielu producentów zwiększa wydajność operacyjną laboratorium i możliwości zarządzania danymi, zapewniając spełnienie wszelkich potrzeb w zakresie analizy wilgotności.

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Normy
Typ urządzenia
Branża
Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry

Zgodność z międzynarodowymi normami

Wiele zastosowań spełnia zgodność z międzynarodowymi normami (np. ziarno, mąka, tytoń, polimery). Aquatrac-V i MTC-CA wykorzystują metody testowania różnych materiałów, również poza obowiązującymi normami. Oprogramowanie ułatwia prowadzenie testów i czuwa nad prawidłowością przeprowadzanych procedur analitycznych.

Monitorowanie wilgotności zapewnia odpowiednie warunki procesów technologicznych

Monitorowanie wilgotności resztkowej granulatu przed i w trakcie obróbki jest konieczne z wielu powodów. Urządzenia uzupełniają swoje funkcje pod względem mierzalnych zakresów wilgotności i fizycznej formy badanych materiałów. Proszki i włókna, które nie mogą być analizowane w Aquatrac-V ze względu na lotność w komorze testowej, mogą być badane w MT-CA, co umożliwia określenie resztkowej zawartości wilgoci.

Wysoka precyzja, bez kalibracji, 100% niezawodności

Obie metody testowe są pomiarami bezwzględnymi i nie wymagają kalibracji przed rozpoczęciem. Aquatrac-V umożliwia oznaczanie wilgotności selektywnie względem wody dzięki użyciu wodorotlenku wapnia. Pozwala to uniknąć uwzględniania lotnych składników w wyniku pomiaru, co ma miejsce w przypadku grawimetrycznego oznaczania zawartości wilgotności.

Łatwa w użyciu, zautomatyzowana procedura

Korzystanie z urządzenia nie wymaga przeszkolenia. Urządzenie wspiera użytkownika przeprowadzając procedurę pomiarową. MT-CA umożliwia przeprowadzenie statystycznej walidacji wyniku pomiaru za pomocą maksymalnie 10 równoległych pomiarów (w ramach jednego testu), co znacznie przyspiesza pracę.

Dostęp do pomiarów można uzyskać z dowolnego urządzenia i w dowolnej lokalizacji.

Zintegrowany komputer i ekran dotykowy urządzeń MT-CA i Aquatrac-V pozwala zaoszczędzić miejsce w laboratorium. Dodatkowo, dzięki niewrażliwości na wibracje, Aquatrac-V umożliwia przenoszenie z miejsca na miejsce i użytkowanie w bezpośrednim środowisku produkcyjnym.

Webinaria

Webinar

Oferujemy szeroki i stale rosnący wybór webinariów na żywo oraz nagrań dotyczących produktów, zastosowań i tematów naukowych.

Zobacz wszystkie webinaria