Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Elastyczne rozwiązania branżowe:
Systemy monitorujące proces

  • +7
  • Zapewnia dokładne wyniki monitorowania jakości
  • Spełnia wymagania branżowe
  • Wyposażony w sterownik PLC do monitorowania w czasie rzeczywistym, oceny danych na bieżąco i nie tylko
  • Oprogramowanie analityczne do rejestrowania danych i tworzenia raportów dotyczących jakości zapewnia pełną identyfikowalność i udowadnianie jakości pomiarów
Systemy monitorujące proces Kontakt

Systemy do monitorowania procesów firmy Anton Paar to inteligentne układy pobierające próbki i dokonujące ich pomiarów połączone z modułem przetwarzającym, który przesyła parametry podstawowe i ich pochodne do systemu kontroli procesu. Oferujemy wytrzymałe układy do montażu w strefach niebezpiecznych (strefach zagrożonych wybuchem) oraz systemy do pracy z agresywnymi chemicznie substancjami. 

W celu rozszerzenia funkcjonalności, o takie rozwiązania jak automatyczna blokada lub podstawowa kontrola dozowania, system do monitorowania procesu może zostać wyposażony w jednostkę sterującą. Oprogramowanie analityczne Davis 5 umożliwia analizę danych i tworzenie raportów na komputerze stacjonarnym.

Nasze systemy do monitorowania procesu da się łatwo zintegrować z innymi systemami oraz są projektowane zgodnie z wymaganiami klienta. Powiadom nas o swoich oczekiwaniach, a zastosujemy własne czujniki lub czujniki innych producentów w celu spełnienia wymagań dotyczących dopasowania do procesu, materiałów, a także ograniczeń przestrzennych.

Podstawowe charakterystyki

Dokładne pomiary we wszystkich warunkach

Dokładne pomiary we wszystkich warunkach

Oferujemy rozwiązania dostosowane do wszelkich zastosowań, w tym adaptery do pracy w linii produkcyjnej z cieczami o niskiej lepkości i skroplonymi gazami, a także obejścia z pompami próbek obsługujące czynniki o wyższej lepkości lub niższym natężeniu przepływu. Dostępny jest wybór różnych trybów pracy ułatwiających wykonywanie takich czynności jak pomiary, czyszczenie i pobieranie próbek. Za pomocą naszych czujników lub odpowiednio dobranych czujników innych producentów zapewniamy najwyższą precyzję, niezależnie od właściwości przetwarzanych materiałów.

Szybka integracja, niskie koszty

Szybka integracja, niskie koszty

Nasze systemy do monitorowania procesów o konstrukcji zapewniającej znaczną oszczędność dostępnego miejsca są fabrycznie zmontowane, okablowane, sprawdzone i skalibrowane, co minimalizuje nakład pracy wymagany do ich montażu, integracji i uruchomienia w zakładzie.

Potężna jednostka sterująca dla skutecznej kontroli procesu

Potężna jednostka sterująca dla skutecznej kontroli procesu

Wyposażenie w jednostkę sterującą to kluczowy czynnik zapewniający skuteczną kontrolę procesu. Sterownik PLC może zostać zaprogramowany zgodnie z wymaganiami procesu. Umożliwia on monitorowanie w czasie rzeczywistym specyfikacji produktów i ocenę danych online w celu szybkiej analizy. Ponadto sterownik posiada podstawowe funkcje automatyzacji, takie jak blokada bezpieczeństwa i proste sterowanie dozowaniem, oraz umożliwia autonomiczną lub zdalną obsługę przez system kontroli nadzorczej.

Pełna identyfikowalność, wiarygodne udowadnianie

Pełna identyfikowalność, wiarygodne udowadnianie

Dostępne jest oprogramowanie analityczne Davis 5 służące do zapisu danych i tworzenia raportów dotyczących jakości, bezpośrednio ze stanowiska komputerowego, sterowni lub laboratorium wzorcującego. Oprogramowanie oferuje pożądaną przez producentów ocenę statystyczną oraz identyfikowalność wydajności linii produkcyjnej oraz jakości produktu. Umożliwia śledzenie czynności i danych związanych z kalibracją i adiustacją, zapewniając wiarygodne dowody jakości pomiarowej. Ponadto płynnie przenosi laboratoryjne wartości referencyjne do przyrządów procesowych.

Propozycja dla branży: Urządzenie monitorujące lepkość kinematyczną dla mieszanin środków smarnych

Propozycja dla branży: Urządzenie monitorujące lepkość kinematyczną dla mieszanin środków smarnych

Nasz system monitorujący lepkość kinematyczną jest wyposażony w czujnik lepkości L-Vis 510 lub L-Vis 520 oraz czujnik gęstości L-Dens 7400, dzięki czemu zapewnia stałe wysoce precyzyjne pomiary lepkości dynamicznej, gęstości oraz temperatury w warunkach procesowych. Wbudowany sterownik oblicza lepkość kinematyczną w temperaturze odniesienia (np. 40°C i 100 °C) zgodnie z normą ASTM D341.

Dzięki ciągłemu pobieraniu próbek produktu niniejsze urządzenie monitorujące lepkość kinematyczną oferuje stabilne wyniki także w zmiennych warunkach przepływu, ciśnienia i temperatury. Wyposażenie przyrządu w 7-calowy panel dotykowy zapewnia bezpieczną i wygodną obsługę. Oferuje on monitorowanie jakości i posiada funkcję blokady bezpieczeństwa, a także połączenie za pośrednictwem magistrali dla zdalnej obsługi. Dostępna jest również wersja do pracy w środowiskach niebezpiecznych.

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
  • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
  • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
  • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty