Oprogramowanie do komunikacji z LIMS: LIMS Bridge

Oprogramowanie LIMS Bridge umożliwia zintegrowanie przyrządów produkcji Anton Paar – np. gęstościomierzy DMA generacji M – z laboratoryjnym systemem zarządzania danymi (LIMS, Laboratory Information Management System). LIMS Bridge umożliwia zdalne przesyłanie poleceń pomiaru z LIMS do aparatury oraz przekazywanie plików z wynikami z aparatury do LIMS.

Wyślij wiadomość

Najważniejsze funkcje

Łatwa obsługa i elastyczna integracja z istniejącymi systemami LIM

  • rozpoczęcie pomiaru przez przesłanie prostego pliku polecenia i utworzenie pliku z wynikami w wybranym folderze natychmiast po zakończeniu pomiaru

Wymagania systemowe

  • system operacyjny Windows 2003 Server, Windows 8.1 lub Windows 10
  • 1 GB RAM
  • Microsoft .NET Framework 3.5
  • Microsoft Message Queuing

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje

Podobne produkty