• Pressure/temperature sensor accessory for precise reaction control within the reference vessel of Rotor 16MF100 and/or Rotor 16HF100.
  • The temperature probe, protected by a stable and resistant sapphire tube, performs accurate measurements in the solution, while the pressure measuring cell is not in contact with the sample. Both pressure and temperature data are transferred to the oven via infrared signal.

Opcjonalny czujnik do pomiaru ciśnienia i temperatury

Opatentowany opcjonalny czujnik do pomiaru ciśnienia i temperatury (patent US 5,601,745) umożliwia precyzyjne sterowanie reakcjami w naczyniu wzorcowym rotorów 16MF100 i 16HF100. Sonda do pomiaru temperatury, chroniona przez trwałą i odporną rurkę szafirową, dokonuje dokładnego pomiaru bezpośrednio w roztworze, podczas gdy cela do pomiaru ciśnienia nie wchodzi w kontakt z próbką. Dane ciśnienia i temperatury są przesyłane do pieca sygnałem podczerwieni.

Wyślij wiadomość

Najważniejsze funkcje

  • jednoczesny pomiar ciśnienia i temperatury w zakresach do 86 bar (1250 psi) i 280°C
  • niezrównana odporność chemiczna i mechaniczna
  • odpowiedni do wszelkiego rodzaju naczyń – brak konieczności stosowania specjalnego naczynia wzorcowego

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje