The gas loading accessory set is a special tool for purging and charging the pressure vessel with gases. It is a helpful tool for performing reactions under inert gas atmosphere or utilizing gaseous reagents. This accessory is suitable for several applications such as microwave oxygen combustion, synthesis, protein hydrolysis and pressure filtration.

Komplet akcesoriów do ładowania gazem

Komplet akcesoriów do ładowania gazem to specjalne narzędzie do czyszczenia i napełniania naczyń ciśnieniowych gazami. Przydaje się przy przeprowadzaniu reakcji w otoczeniu gazu obojętnego lub z wykorzystaniem odczynników gazowych. Sprawdza się w szeregu zastosowań, między innymi przy mikrofalowym spalaniu w tlenie, syntezie, hydrolizie białek i filtracji ciśnieniowej.

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Najważniejsze funkcje

  • do ciśnienia dochodzącego do 20 bar
  • łatwy w obsłudze zamek bagnetowy
  • wszystkie elementy wykonane z chemicznie odpornych materiałów: PTFE i PEEK

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje