The cylindrically shaped passive heating elements are made of sintered silicon carbide (SiC). Due to its high microwave absorbance and excellent heat capacity, SiC can be used to efficiently heat low-absorbing solvents (toluene, dioxane, THF…) in a microwave environment.

Bierne elementy grzejne

Cylindryczne bierne elementy grzejne są wykonane ze spiekanego węgliku krzemu (SiC). Wysoki stopień absorpcji mikrofal i doskonała pojemność cieplna czynią węglik krzemu odpowiednim do wydajnego nagrzewania mikrofalowego słabo chłonnych rozpuszczalników – toluenu, dioksanu, tetrahydrofuranu (THF) itp. Elementy grzejne są trwałe i chemicznie nieczynne; każdego można użyć praktycznie nieograniczoną liczbę razy.

Wyślij wiadomość

Najważniejsze funkcje

  • łatwa obsługa, podobna jak w przypadku mieszadła magnetycznego
  • dostępne różne rozmiary
  • brak ryzyka zanieczyszczenia

Anton Paar Certified Service

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
Dalsze informacje