Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Oprogramowanie do obsługi wykonywania badań laboratoryjnych:
AP Connect

Model:
 • Cyfrowy przesył danych, brak konieczności ręcznej obsługi danych
 • Oszczędza czas oraz eliminuje błędy odczytu i zapisu
 • Wszelkie niezbędne informacje dostępne w jednym miejscu i w dowolnym momencie
 • Komunikacja z istniejącymi systemami zarządzania danymi za pomocą dostosowywanego interfejsu
 • Jednorazowa opłata za urządzenie
 • Oszczędzające czas procesy – automatyczny i cyfrowy transfer danych
 • Najwyższa jakość danych – eliminacja błędów w przepisywaniu
 • Szybkie decyzje – dane na wyciągnięcie ręki

Badania mogą być złożone, ale oprogramowanie jest proste. Zostało oparte o technologię Plug and Play. Wszystkie dane laboratoryjne są dostępne za jednym kliknięciem. Intuicyjne, wyzwalające. AP Connect to oprogramowanie laboratoryjne, które łączy urządzenia, przekazuje informacje pomiarowe i zapewnia zgodność.

Istnieją trzy wersje: Start, Standard, Pharma.

Rozpoczynając od AP Connect Start. Jest to bezpłatna wersja. Więcej funkcji? Zapewnia je ulepszenie oprogramowania do wersji Standard lub Pharma – dla branż podlegających ścisłym regulacjom, z cyfrowymi procesami zatwierdzania, ścieżkami audytu, dedykowanym zarządzaniem rolami itp.

Skalowane ceny dostępne na życzenie. Prosimy o kontakt.

Pobierz demo tutaj

Korzyści

Doskonała obsługa danych dzięki AP Connect: Zrezygnuj z papieru. Wyeliminuj błędy podczas przepisywania. Inicjuj pomiary dla ponad 10 parametrów. Scentralizuj swoje dane laboratoryjne, przechowując dziesiątki tysięcy pomiarów w jednej przestrzeni cyfrowej. Podłącz ponad 50 urządzeń firmy Anton Paar i korzystaj, kiedy tylko chcesz. Dzięki oprogramowaniu do obsługi badań laboratoryjnych AP Connect firmy Anton Paar wszystkie dane są łatwo dostępne z dowolnego komputera w sieci. Usprawnienie przepływu danych daje więcej czasu na ich analizę. Oferujemy również dedykowaną dokumentację walidacyjną w zaledwie kilku krokach w celu ułatwienia procesu walidacji i kwalifikacji – wykonywanego na życzenie przez naszych wysoko wykwalifikowanych pracowników serwisu.

AP Connect: Automatyzacja laboratorium, na którą zasługują Twoje dane. Wybierz wersję AP Connect najlepiej odpowiadającą potrzebom.

Instalacja
Instalacja
 • Zainstaluj w 3 krokach
 • Po prostu podłącz i pracuj: oprogramowanie dla laboratoriów
 • Rozpocznij pracę w laboratorium bez papieru już dziś

3 proste kroki

 1. Zainstaluj AP Connect
 2. Zaloguj się do AP Connect
 3. Zarejestruj swoje urządzenia (podłączone do sieci firmowej)

Wszystko, czego potrzebujesz

 • Instalacja na komputerze lub serwerze
 • Urządzenie Anton Paar
 • Lokalna sieć

Wypróbuj to!

 • Korzystaj z AP Connect z pełną funkcjonalnością przez 60 dni
 • Wybierz licencję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom:
  • AP Connect Start – za darmo: nieograniczone korzystanie z jednego urządzenia
  • AP Connect Standard
  • AP Connect Pharma
Zrezygnuj z papieru
 • Jedna sieć. Jedno rozwiązanie programowe. Ponad 50 urządzeń Anton Paar.
 • Automatyczny transfer wszystkich danych urządzenia.
 • Twoje laboratorium, bez papieru

Wyzwanie

Nadal ręcznie przenosisz/przepisujesz dane laboratoryjne ze swoich urządzeń?

Rozwiązanie

Podłącz urządzenia laboratoryjne do AP Connect i przechwytuj wszystkie wygenerowane dane za pomocą infrastruktury sieci lokalnej.

Twoje korzyści

Brak błędów transkrypcji poprawia jakość obsługi danych. Zero formalności oszczędza cenny czas. 

Zbieranie danych
 • Jedna centralna baza danych dla wszystkich danych pomiarowych
 • Dostęp z całej sieci firmowej
 • Cyfrowa przestrzeń na dziesiątki tysięcy pomiarów

Wyzwanie

Masz do czynienia z danymi laboratoryjnymi w różnych miejscach i formatach?

Wyniki pomiarów nie są dostępne na Twoim komputerze?

Rozwiązanie

AP Connect gromadzi dane z przyrządów pomiarowych, adiustacji, kalibracji i kontroli – a także ścieżki audytu i kroki podpisywania – i przechowuje je tam, gdzie można je łatwo znaleźć. 

Twoje korzyści

Zarządzanie danymi urządzenia z dowolnego komputera w Twojej sieci. Czas poświęca się na korzystanie z informacji – a nie na ich wyszukiwanie. Zasoby udostępnione do analizy danych. 

Analiza danych
Analiza danych
 • Przegląd danych laboratoryjnych na komputerze
 • Szczegóły pomiarów dostępne w każdej chwili
 • Łatwe porównanie wyników, szybki przegląd 

Wyzwanie

Badanie próbki oznacza analizę wyników z różnych urządzeń?

Chcesz sprawdzić lub porównać szczegóły swoich pomiarów w dowolnym czasie i miejscu?

Rozwiązanie

Przeglądarka wyników AP Connect wizualizuje kompletny zestaw danych z pomiarów. Wyniki, ustawienia i metainformacje są dostępne w dowolnym momencie na dowolnym komputerze w sieci.

Twoje korzyści

Wszystkie dane pomiarowe w jednym miejscu, dostępne w każdej chwili. Łatwiejsza analiza danych. Szybsze podejmowanie decyzji w laboratorium. 

Ścieżka audytowa
Ścieżka audytowa
 • Przejrzystość: Kto. Co. Kiedy. Gdzie.
 • Wyświetl, filtruj i przeglądaj ścieżkę audytu

Wyzwanie

Przeprowadzasz regularne audyty?

Chcesz prześledzić działania w swoim laboratorium?

Rozwiązanie

AP Connect tworzy pełną ścieżkę audytu wszystkich podłączonych urządzeń i samego oprogramowania w jednej bazie danych. Wszystkie informacje są dostępne do dalszej analizy i przeglądu.

Twoje korzyści

Przejrzystość w Twoim laboratorium. Ścieżki audytu na wyciągnięcie ręki. Szczegóły wyświetlane szybko i łatwo w odpowiedzi na zapytania.

Proces zatwierdzenia
Proces zatwierdzenia
 • Przedstaw. Przeglądaj. Zatwierdź.
 • Proces zatwierdzania dla różnych urządzeń i oprogramowania
 • Rozważ wszystkie dane laboratoryjne do zatwierdzenia

Wyzwanie

Potrzebujesz przejrzeć informacje z różnych źródeł, aby złożyć oświadczenie o wynikach laboratoryjnych?

Rozwiązanie

Dzięki AP Connect możesz pracować w jednym systemie i określić proces zatwierdzania na nawet 3 poziomach. Podpis elektroniczny potwierdza każdy krok procesu.

Twoje korzyści

Proces rutynowego przeglądu i zatwierdzania w laboratorium przedstawiony w jednym rozwiązaniu programowym. Żadne nieprawidłowe dane nie opuszczają laboratorium.

Wyzwalaj pomiary
 • Przygotuj na komputerze, mierz automatycznie
 • Określ pomiary z ponad 10 parametrami

Wyzwanie

Pomiar wielu próbek przy użyciu zmieniacza próbek?

Szukasz łatwego sposobu na skonfigurowanie serii na swoim komputerze?

Rozwiązanie

Zarządzaj seriami pomiarów na swoim komputerze i przesyłaj je cyfrowo do AP Connect. Pomiary są uruchamiane automatycznie na każdym przyrządzie.

Twoje korzyści

Automatyzacja laboratorium przy użyciu predefiniowanych szablonów dla powtarzających się serii pomiarów. Oszczędność czasu dzięki indywidualnemu zarządzaniu na komputerze.

Role i uprawnienia
Role i uprawnienia
 • Przyznaj prawa dostępu dla ról
 • Upewnij się, że system nie jest używany bez pozwolenia

Wyzwanie

Twoja firma wymaga jasnych ról i przypisanych praw?

Rozwiązanie

AP Connect zapewnia użytkownikowi zarządzanie rolami i uprawnieniami, które można podłączyć do systemu Active Directory.

Twoje korzyści

Możesz wdrożyć koncepcję bezpieczeństwa w całej firmie, przypisując użytkownikom w AP Connect określone role i uprawnienia, zgodnie z istniejącym systemem bezpieczeństwa.

Eksport ręczny
 • W pełni kontroluj przepływ danych w laboratorium
 • Dostosuj format wymiany danych do swoich potrzeb
 • Aktywnie wybieraj dane, które mają zostać przeniesione

Wyzwanie

Potrzebujesz pełnej kontroli przepływu danych w laboratorium?

Chcesz wybrać dane i przesłać je do systemu zarządzania danymi?

Rozwiązanie

Dzięki AP Connect można ustawić własne filtry i indywidualnie wybrać dane, które mają być eksportowane. AP Connect oferuje kilka formatów plików i umożliwia konfigurację zestawów danych.

Twoje korzyści

Indywidualny i ukierunkowany wybór danych do przesłania z Twojego laboratorium do systemu zarządzania danymi, w jednym pliku.

Automatyczny eksport
Automatyczny eksport
 • Całkowicie automatyczny. Przesyłaj. Twórz raporty. Archiwizuj.
 • Usprawniona organizacja pracy
 • Definiowanie zasad dla regularnych i powtarzających się eksportów

Wyzwanie

Chcesz ustandaryzować przepływ danych w swoim laboratorium? Chcesz udokumentować swoje działania laboratoryjne?

Rozwiązanie

AP Connect pomaga skonfigurować różne dostosowywane reguły eksportu, aby automatycznie zapisywać dane w dowolnym miejscu w sieci.

Twoje korzyści

Skonfiguruj łączność raz, a dane będą przesyłane automatycznie – bez ponownych ustawień.

Zdalny dostęp do danych
 • Zautomatyzowany, bezpieczny transfer danych
 • Znormalizowany interfejs do szybkiego, inteligentnego dostępu do danych

Wyzwanie

Chcesz otrzymywać dane bezpośrednio z AP Connect i używać ich w innych aplikacjach?

Rozwiązanie

Uzyskaj dostęp do bazy danych AP Connect za pośrednictwem standardowego interfejsu REST. Dane mogą być przesyłane do aplikacji obsługującej REST bez konieczności przeprowadzania procesów wymiany plików.

Korzyść

Użyj programistycznego interfejsu, aby przyspieszyć, zabezpieczyć i w pełni zautomatyzować przesyłanie danych oraz korzystać z danych laboratoryjnych wszędzie tam, gdzie są potrzebne w swoich aplikacjach.

Dane techniczne

Dostępne edycje
 

Cechy Start Standard Pharma
Klienci docelowi Dla wszystkich klientów, którzy chcą zapoznać się i rozwijać z AP Connect i chcą podłączyć jedno urządzenie. Solidna podstawa. Dla laboratoriów i zastosowań w różnych gałęziach przemysłu. Skoncentrowana na laboratoriach, których praca podlega ścisłym regulacjom. Dla operatorów o szczególnych, rygorystycznych wymaganiach pomiarowych.
Branże Przemysł spożywczy i napojowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, przemysł substancji smakowych i zapachowych. Przemysł spożywczy i napojowy, przemysł naftowy, przemysł chemiczny, przemysł substancji smakowych i zapachowych. Przemysł farmaceutyczny, przemysł środków higieny osobistej przemysł opieki zdrowotnej, przemysł nutraceutyczny, zgodność z przepisami rządowymi
Licencja Bezpłatna Jednorazowa opłata licencyjna lub roczna opłata abonamentowa Jednorazowa opłata licencyjna lub roczna opłata abonamentowa
Liczba urządzeń 1 urządzenie do 30 urządzeń do 30 urządzeń
Zbieranie danych
Analiza danych (przeglądarka wyników)
Eksportowanie danych
Konfigurowalne automatyczne eksportowanie 1 reguła do 100 reguł do 100 reguł
Obsługiwane formaty plików do eksportu danych PDF, CSV PDF, XLS, CSV PDF, XLS, CSV
Instalacja na pulpicie
Instalacja serwera
Instalacja klienta (dostęp dla wielu użytkowników) 1 klient Wielu klientów Wielu klientów
Zarządzanie użytkownikami obsługujące Active Directory
Przesył danych niewykorzystujący plików (REST API) [1]  
Połączenie z urządzeniami innymi niż AP [2]  
Kontrola nad urządzeniami (automatyczne serie pomiarowe)  
Role i uprawnienia    
Proces zatwierdzania i przeglądu    
Podpis elektroniczny    
Ścieżka audytu    
Zgodność z Tomem 21 CFR Część 11    
 1. Na podstawie oddzielnej licencji (obowiązują dodatkowe koszty licencji)
 2. Potrzebne są dodatkowe adaptery (obowiązują dodatkowe koszty licencji)

 

Minimalne wymagania dla instalacji stacji roboczej i serwera
 

Minimalne wymagania sprzętowe Procesor 2,5 GHz lub szybszy
4 GB pamięci RAM (w zależności od systemu operacyjnego)
Rozdzielczość ekranu 1080p
30 GB wolnego miejsca na partycji systemowej dysku twardego
Połączenie sieciowe
Obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 7 SP2
Microsoft Windows 10 (wersja 1607 lub wyższa)
Microsoft Windows 11
Microsoft Windows Server 2016
Microsoft Windows Server 2019
Microsoft Windows Server 2022
Obsługiwane serwery SQL MS SQL Server 2014
MS SQL Server 2016
MS SQL Server 2017
MS SQL Server 2019
Pamięć Do 300 000 pomiarów (baza danych MS SQL Server Express)
Połączenie interfejsu Ethernet / RS232
Format pliku eksportu .csv, .xslx, .pdf, json[1]
 1. Przez REST API

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
 • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
 • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
 • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
 • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Urządzenia kompatybilne

Twój wybór: Wyczyść wszystkie filtry X
Branża
Zastosowania
Normy
Wyświetlono do z

Analizator destylacji atmosferycznej:
Diana 700

Analizator napojów w opakowaniach:
PBA

Analizator napojów w opakowaniach:
PBA 5001 Beer

Analizator napojów w opakowaniach:
PBA 5001 Wine

Analizator napojów w opakowaniach:
PBA 5001 Soft Drink %Diet

Analizator napojów w opakowaniach:
PBA 5001 Soft Drink Standard

Aparat do oznaczania temperatury zapłonu metodą Pensky’ego-Martensa:
PMA 500

Cyfrowy refraktometry z serii Heavy Duty:
Abbemat 450

Cyfrowy refraktometry z serii Heavy Duty:
Abbemat 650

Gęstościomierz laboratoryjny:
DMA

Gęstościomierz:
DMA 4200 M

Kompaktowy cyfrowy gęstościomierz:
DMA 1001

Kompaktowy cyfrowy gęstościomierz:
DMA 501

Lepkościomierz kinematyczny:
SVM 2001

Lepkościomierz kinematyczny:
SVM 3001

Lepkościomierz kinematyczny:
SVM 3001 Cold Properties

Lepkościomierz kinematyczny:
SVM 4001

Lepkościomierz rotacyjny:
ViscoQC 300 H

Lepkościomierz rotacyjny:
ViscoQC 300 L

Lepkościomierz rotacyjny:
ViscoQC 300 R

Lepkościomierz z opadającą kulką:
Lovis 2000 M/ME

Miernik gęstości i prędkości dźwięku:
DSA 5000 M

Piknometr gazowy do pomiaru gęstości ciał półstałych i stałych:
Ultrapyc 3000

Piknometr gazowy do pomiaru gęstości ciał półstałych i stałych:
Ultrapyc 5000

Piknometr gazowy do pomiaru gęstości ciał półstałych i stałych:
Ultrapyc 5000 Foam

Piknometr gazowy do pomiaru gęstości ciał półstałych i stałych:
Ultrapyc 5000 Micro

Polarymetr modułowy:
MCP 5100

Polarymetr modułowy:
MCP 5500

System do analizy napojów alkoholowych:
Alcolyzer

Wydajny refraktometr cyfrowy:
Abbemat Performance Plus 350

Wydajny refraktometr cyfrowy:
Abbemat Performance Plus 550

Wyświetlono do z