Badanie nanomateriałów

Powering your Curiosity

Nanomateriały są cegiełkami, z których zbudowano największe osiągnięcia technologiczne ostatnich dziesięcioleci. Stanowią podstawę przełomowych postępów w dziedzinach medycyny, energii odnawialnej, kosmetyków, materiałów budowlanych, urządzeń elektronicznych i wielu innych. Nanocząstki mają ogromny potencjał do tworzenia nowych materiałów, dlatego ich właściwości i interakcje są przedmiotem szerokiego zainteresowania w wielu badaniach. Anton Paar jest niezawodnym partnerem dla naukowców na całym świecie: 96 ze 100 najlepszych uniwersytetów na świecie* pracuje codziennie z co najmniej jednym z naszych urządzeń.

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Rodzaj operacji
Standardy
Grupa produktów
Typ urządzenia
Wyświetlono do z

Brak wyników!

Analizator sorpcji gazu: QUADRASORB evo

Analizator wielkości cząstki: Litesizer

Analizator wielkości powierzchni: AutoFlow BET+

Analizatory wielkości powierzchni i porów: NOVAtouch

Anton Paar Bioindenter: UNHT³ Bio

Automatyczne analizatory gęstości nasypowej: Autotap

Automatyczny analizator chemisorpcjiprzepływu: ChemBET Pulsar

Automatyczny podajnik próbek: Rozdzielacz Kapilarno-rotacyjny

Automatyczny, wielofunkcyjny Rentgenowski Dyfraktometr Proszkowy : XRDynamic 500

Abbemat Heavy Duty

Cyfrowy refraktometry z serii Heavy Duty: Abbemat

Głowica pomiarowa reometru dynamicznego ścinania: DSR 502

HTR compact: Automatyczny podajnik do reometru o dużej wydajności przetwarzania próbek

HTR: Automatyzacja reometru w celu uzyskania dużej wydajności złożonego przetwarzania próbek

Jednostanowiskowe piknometry gazowe do pomiaru gęstości rzeczywistej: Ultrapyc

High-temperature chamber HTK 1200N for combined reflection and transmission XRD studies at high temperatures up to 1200 °C

Kapilarny moduł rozszerzenia: HTK 1200N

Cryo & Humidity Chamber CHC plus+ is a unique combination of the multi-purpose CHC Cryo & Humidity Chamber and an advanced humidity (RH) generator for the analysis of humidity-dependent and/or temperature-dependent structural changes in materials using X-ray diffraction

Komora kriogeniczno-wilgotnościowa: CHC plus⁺

Komora niskotemperaturowa: TTK 600

Reactor Chamber: XRK 900

Komora reakcyjna: XRK 900

Kompaktowe spektrometry Ramana: Cora 5001

Kompaktowy reometr modułowy: MCR 72/92

Kompaktowy reometr modułowy: MCR 102e/302e/502e

Kopułkowy stolik chłodzący do goniometrów czterokołowych: DCS 500

Domed Hot Stage for Four-Circle Goniometers DHS 1100 with graphite dome for high-temperature X-ray studies of polycrystalline samples and thin films from 25 to 1100 °C

Kopułkowy stolik grzewczy do goniometrów czterokołowych: DHS 1100

Micro Combi Tester: MCT³

Miernik gęstości i prędkości dźwięku: DSA 5000 M

Mikrofalowy system roztwarzania: Multiwave 5000

Mikrofalowy system roztwarzania: Multiwave 7000

Mikrofalowy system roztwarzania: Multiwave GO Plus

Mikroskopy sił atomowych: Tosca

Napęd dla XRD: stopień wyrównania-z

Odgazowywacz próżniowy i przepływowy: FloVac

Odgazowywacz próżniowy: XeriPrep

Oprogramowanie do analizy cząstek: Kalliope™

Oprogramowanie XRD: XRDanalysis

Pomiar grubości powłoki: Seria Calotest

Porozymetr rtęciowy: PoreMaster

Pynometry gazowe pięciostanowiskowe do pomiaru gęstości rzeczywistej: PentaPyc i PentaFoam

Reaktor do syntezy: Monowave 50

Reaktor mikrofalowy: Monowave

Abbemat WR/MW, Multi wavelengt refractometer

Refraktometr o wielu długościach fali: Abbemat MW

Ręczny spektrometr Ramana Cora 100

Stanowisko laboratoryjne SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS: SAXSpoint 5.0

Tensile Stage: TS 600 - sample stage for in-situ X-ray diffraction studies of stress/strain phenomena in fibers, foils and thin films

Stolik do rozciągania: TS 600

System SAXS/WAXS/BioSAXS: SAXSpace

Tester nanotwardości: NHT³

Tester zarysowania Revetest®: RST³

Tester zarysowania w nanoskali: NST³

Temperature Tribometer

Tribometr wysokotemperaturowy: THT

High Temperature Vacuum Tribometer

Trybometr próżniowy: TRB V / THT V

Trybometr „sworzeń-tarcza”: TRB³

Ultrananotwardościomierz: UNHT³

W pełni konfigurowalne rozwiązanie automatyzacji laboratorium HTX

Wiskozymetr z opadającą kulką: Lovis 2000 M/ME

Wolumetryczny analizator sorpcji par gazu: VSTAR

Abbemat Performance and Performance Plus

Wydajny refraktometr cyfrowy: Abbemat

Wysokociśnieniowy, objętościowy analizatory sorpcji gazów: iSorb

Wysokopróżniowe analizatory adsorpcji fizycznej i chemicznej: autosorb iQ

High-Temperature Oven Chamber: HTK 1200N with a robust design for in-situ X-ray diffraction studies in different atmospheres up to 1200 °C

Wysokotemperaturowa komora piecowa: HTK 1200N

Wysokotemperaturowe komory z paskowym elementem grzejnym: HTK 16N | HTK 2000N

Wysokotemperaturowy lepkościmoerz i reometr : FRS

Wyświetlono do z

Quantachrome Produkty

Korzyści

Nanocząstki

Ultradrobne nanocząstki mają zastosowanie w licznych dziedzinach, od sektora biomedycznego i farmaceutycznego po technologie magazynowania energii. Ze względu na rozmiar, są trudne do śledzenia i pomiaru, ale znajomość ich właściwości jest kluczowa dla zaprojektowania ich w taki sposób, aby sprostały wymogom swojego zastosowania. Do wytwarzania i charakterystyki nanocząstek mogą być stosowane różne technologie pomiarowe, takie jak synteza mikrofalowa, mikroskopia sił atomowych, dynamiczne rozpraszanie światła, SAXS, dyfrakcja laserowa i wiele innych.

Więcej informacji

Materiały 2D

Materiały jednowarstwowe są przedmiotem badań dla bardzo wszechstronnych zastosowań, takich jak nanowymiarowe tensometry, nanokrystaliczne powłoki TiO2 do implantów ciała, wpływ stopni tarasów atomowych na zjawiska wzrostu, czy np. badanie krystaliczności materiału 2D anody lub katody dla szybszego i bardziej wydajnego transferu energii w bateriach. W charakterystyce materiałów 2D ważną rolę odgrywają różne rozwiązania pomiarowe i liczne technologie firmy Anton Paar, takie jak padanie promieni pod małym kątem (grazing incidence) w kontrolowanej temperaturze, rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego padającego pod małymi kątami (GISAXS), mikroskopia sił atomowych (AFM), pomiar potencjału zeta powierzchni lub piknometria gazowa.

Więcej informacji

Kropki kwantowe

Skuteczne wdrożenie struktur kwantowych, motywowane ich właściwościami elektrycznymi i optycznymi – które różnią się od właściwości większych cząstek – zależy od kontrolowanego wytworzenia kropek kwantowych, jak również od dokładnego zrozumienia ich właściwości fizycznych. W badaniach kropek kwantowych znajdują zastosowanie technologie firmy Anton Paar: promieniowanie mikrofalowe do syntezy jednorodnych nanocząstek o wąskim rozkładzie wielkości; mikroskopia sił atomowych (AFM) do charakteryzowania samorosnących kropek kwantowych z arsenku indu.

Więcej informacji

Nanoprzewody, nanowłókna, nanopręty

Nanoprzewody mają właściwości, których zwykle nie można znaleźć w materiałach masowych ze względu na ich poziomy energetyczne. Są zatem obiecujące do wytwarzania czujników lub elastycznych przezroczystych elektrod, ale są również wykorzystywane w wielu innych zastosowaniach elektronicznych. Dodatkowo nanoprzewody, nanowłókna i nanopręty są istotne w branży biomedycznej, gdzie są wykorzystywane do modyfikacji powierzchni w celu zapewnienia lepszej interakcji z komórkami/tkankami biologicznymi. Urządzenia do syntezy mikrofalowej i mikroskopii sił atomowych firmy Anton Paar pozwalają na analizę nanoprzewodów, nanowłókien i nanoprętów.

Więcej informacji

Nanorurki węglowe i nanomateriały biologiczne

Dzielące się na jednościenne i wielościenne, nanorurki węglowe charakteryzują się znakomitą przewodnością elektryczną i cieplną, a także wytrzymałością na rozciąganie. Są użyteczne dla wielu zastosowań materiałoznawczych, zwłaszcza w dziedzinach elektroniki, optyki i materiałów kompozytowych Synteza mikrofalowa i SAXS stanowią dwie ważne metody badań w tej dziedzinie. Mówiąc o nanomateriałach biologicznych, zwykle mamy na myśli nanocząstki, ale inne rodzaje nanomateriałów również okazały się bardzo przydatne w zastosowaniach, takich jak dostarczanie leków, medycyna regeneracyjna i wiele innych.

Więcej informacji

Webinaria

Oferujemy Ci duży i stale rosnący wybór webinarów na żywo i nagrań o produktach, aplikacjach i tematach naukowych.

Zobacz wszystkie webinaria