Zalecane wyniki

TRB³: Trybometr „sworzeń-tarcza”

Warto polegać na standardzie branżowym dotyczącym pomiaru tarcia, zużycia i smarowania

Z ponad 1000 zainstalowanych baz na całym świecie w ciągu ostatnich 35 lat, a opracowany przez firmę Anton Paar trybometr „sworzeń-tarcza” stanowi standard dla pomiarów tarcia, zużycia i smarowania. Szeroki zakres parametrów testowych, geometrii styku i opcji dodatkowych pozwala użytkownikom na przeprowadzanie testów trybologicznych poprzez symulację wszystkich warunków eksploatacyjnych, takich jak różne tryby ruchu (liniowy, posuwisto-zwrotny), tryby styku, prędkość, smarowanie, materiały, wysoka temperatura, wilgotność itp.

Trybometr TRB³ zdobył swoją reputację i udowodnił swoją niezawodność w laboratoriach na całym świecie w zakresie badań i kontroli jakości nowych materiałów (np. ceramiki, metali, polimerów), smarów i dodatków do olejów oraz systemów samosmarujących.

Skontaktuj się WYSZUKIWARKA DOKUMENTÓW

Kluczowe cechy

Minimalizacja dryfu termicznego za pomocą dwóch czujników siły tarcia

Minimalizacja dryfu termicznego za pomocą dwóch czujników siły tarcia

Dzięki unikalnej konstrukcji dwóch czujników siły tarcia i symetrycznego elastycznego ramienia pomiarowego trybometr Anton Paar TRB³ „sworzeń-tarcza” przezwycięża dryf termiczny, który występuje podczas długich okresów testowania i z powodu wahań temperatury otoczenia. Dryf termiczny jest jeszcze bardziej szkodliwy w przypadkach, w których próbka jest celowo podgrzewana lub chłodzona, a oczekiwana siła tarcia jest stosunkowo niewielka. TRB³ jednocześnie mierzy wynik różnicowy między dwoma sygnałami czujników siły tarcia i rejestruje skorygowane sprzętowo dane tarcia w czasie rzeczywistym.

Monitorowanie warunków otoczenia w czasie rzeczywistym za pomocą zintegrowanych czujników

Monitorowanie warunków otoczenia w czasie rzeczywistym za pomocą zintegrowanych czujników

Ważne jest rejestrowanie i raportowanie warunków środowiskowych, takich jak temperatura i wilgotność, wraz z innymi danymi trybologicznymi, ponieważ wyniki testów trybologicznych w dużym stopniu zależą właśnie od tych czynników (szczególnie w przypadku charakterystyki polimerów oraz twardych powłok). Dzięki wbudowanym czujnikom TRB³ mierzy i zapisuje wartości temperatury i wilgotności jako funkcja czasu, wraz z siłą tarcia i innymi danymi testowymi w czasie rzeczywistym. 

Kalibracja TRB³ przy minimalnym nakładzie pracy

Kalibracja TRB³ przy minimalnym nakładzie pracy

Wszystkie trybometry muszą być regularnie kalibrowane, aby mieć pewność, że zmierzone dane są dokładne i precyzyjne. Anton Paar idzie o krok dalej, umożliwiając użytkownikom własnoręczne wykonywanie ważnych kalibracji (siła tarcia, prędkość silnika i promień obrotu). W ten sposób użytkownicy nie tylko oszczędzają na kosztach konserwacji, ale, co ważniejsze, mogą również zachować pewność, że ich trybometry będą przez cały czas w idealnym stanie.

Oprogramowanie „Tribometer” i „Modelization” zapewnia najwyższą kontrolę i najnowocześniejsze metody analizy

Oprogramowanie „Tribometer” i „Modelization” zapewnia najwyższą kontrolę i najnowocześniejsze metody analizy

Oprogramowanie trybometru Anton Paar zawiera trzy główne tryby ustawień parametrów (standardowy, przyrostowy, zdefiniowany przez użytkownika) w celu spełnienia wszystkich wymagań z zakresu testów (różne tryby prędkości, obciążenia i ruchu itp.). Oprogramowanie „Modelization” jest uwzględniane domyślnie w celu symulacji naprężeń stykowych i rozkładu odkształceń, dzięki czemu można łatwo wybrać odpowiednie parametry pomiarowe. „Cycle explorer view” (Widok eksploratora cykli) i „Reciprocating analysis mode” (Tryb analizy ruchu posuwisto-zwrotnego) pozwalają na łatwe przetwarzanie danych w przypadku liniowych lub kątowych ruchów posuwisto-zwrotnych. Dla zaawansowanych użytkowników do celów przetwarzania danych przygotowane jest zintegrowane środowisko programowania Python o otwartym kodzie źródłowym.

Zachowanie zgodności z normami – ASTM G99, ASTM G133 i DIN 50324

Zachowanie zgodności z normami – ASTM G99, ASTM G133 i DIN 50324

W ramach naszego ciągłego procesu badawczo-rozwojowego w zakresie trybologicznego oprzyrządowania pomiarowego Anton Paar jest członkiem i współtwórcą kilku renomowanych międzynarodowych komitetów normalizacyjnych, z których najważniejszymi są ASTM G99 i ASTM G133. Trybometr TRB³ jest w pełni zgodny z tymi normami, dzięki czemu zawsze można przeprowadzać testy trybologiczne zgodnie z najlepszymi praktykami przemysłowymi.

Dokumenty

Produkty podobne