This is a required field.

Tribometr Pin-on-Disk:
TRB³

Spolehlivé měření tření, opotřebení a mazání podle průmyslových standardů

excl.incl. 0VAT
Price
upon request
Purchasable online
in specific countries
Buy Anton Paar instruments online
Part number: 184071
Check online availability Get a quote Buy this product online
Delivery time: %1$s – %2$s days %1$s – %2$s weeks %1$s – %2$s months

S více než 1 000 nainstalovanými základnami na celém světě za posledních 35 let jsou tribometry Anton Paar standardem pro měření tření, opotřebení a mazání. Široký rozsah testovacích parametrů, kontaktních geometrií a doplňkových možností umožňuje uživateli provádět tribologické testování za simulace všech provozních podmínek, jako jsou různé režimy pohybu (lineární, vratné), kontaktní režimy, rychlost, mazání, materiály, vysoká teplota, vlhkost atd.

Tribometr TRB³ si získal dobré jméno díky své spolehlivosti v laboratořích po celém světě, kde je používán k výzkumu a řízení kvality nových materiálů (např. keramiky, kovů, polymerů), maziv, aditiv a samomazacích systémů.

Key features

Minimalizace tepelného driftu dvěma snímači třecí síly

Minimalizace tepelného driftu dvěma snímači třecí síly

Díky jedinečnému provedení dvou snímačů třecí síly a symetrického elastického měřicího ramena překonává tribometr TRB³ Pin-on-Disk tepelný drift, k němuž dochází v průběhu dlouhých testovacích období a z důvodu výkyvů teplot v prostředí. Tepelný drift je ještě důležitým faktorem v případech, kdy je vzorek záměrně zahříván nebo chlazen a kdy je očekávaná poměrně malá třecí síla. Tribometr TRB³ současně měří rozdíl mezi dvěma signály snímačů třecí síly a v reálném čase zaznamenává hardwarově korigovaná data o tření.

Sledování okolních podmínek v reálném čase pomocí vestavěných snímačů

Sledování okolních podmínek v reálném čase pomocí vestavěných snímačů

Výsledky tribologických testů silně závisející na okolních podmínkách jako jsou teplota a vlhkost a je proto velmi důležité zaznamenávání a reportování těchto okolních podmínek (zejména při charakterizaci polymerů a tvrdých povlaků). Pomocí vestavěných snímačů tribometr TRB³ v reálném čase měří a zaznamenává hodnoty teploty a vlhkosti jako funkci v čase společně s třecí silou a dalšími testovacími daty. 

Kalibrace tribometru TRB³ s minimem úsilí

Kalibrace tribometru TRB³ s minimem úsilí

Všechny tribometry je nutné pravidelně kalibrovat, aby dodávaly přesná a spolehlivá data. Společnost Anton Paar své produkty navíc posunula o krok dále, takže si uživatelé mohou nyní sami provádět důležité kalibrace (třecí síla, otáčky motoru a poloměr otáčení). Uživatelé tak nejen že ušetří náklady na údržbu, ale také budou moci zajistit, že jejich tribometry budou po celou dobu ve skvělém stavu.

Software „Tribometer“ a „Modelization“ poskytuje plnou kontrolu a špičkové analýzy

Software „Tribometer“ a „Modelization“ poskytuje plnou kontrolu a špičkové analýzy

Software tribometrů Anton Paar se dodává se třemi hlavními režimy nastavení parametrů (standardní, inkrementální a uživatelsky definovaný), které odpovídají všem potřebám testování (různé rychlosti, zatížení, režimy pohybu atd.). Standardně dodávaný software „Modelization“ slouží k simulaci kontaktního napětí a distribuce namáhání, takže si budete moci snadno vybrat správné parametry měření. Náhled „cycle explorer view“ a režim „reciprocating analysis mode“ umožňují snadné zpracování dat v případě lineárních nebo úhlových zpětných pohybů. Pro pokročilé uživatele je k dispozici integrované programovací prostředí Python pro jakýkoliv způsob zpracování dat.

Vyhovění standardům ASTM G99, ASTM G133 a DIN 50324

Vyhovění standardům ASTM G99, ASTM G133 a DIN 50324

V rámci nepřetržitého výzkumného a vývojového procesu v oblasti přístrojů pro tribologická měření je společnost Anton Paar součástí několika renomovaných komisí pro mezinárodní normy. Mezi ty nejdůležitější patří ASTM G99 a ASTM G133. Tribometr TRB³ plně odpovídá těmto normám, takže budete mít vždy jistotu, že tribologická testování provádíte podle nejlepších průmyslových postupů.

Technical specifications

Rozsah normálové síly až 60 N
Rozlišení normálové síly – (mrtvá hmotnost)
Rozsah třecí síly až 20 N (možnost 5 N)
Rozlišení třecí síly 0,06 mN (možnost 0,015 mN)
Rotační pohyb
Rychlost 0,2 ot./min. až 2 000 ot./min. (možnost 600 ot./min.)
Poloměr až 40 mm
Maximální torze 450 mN.m
Lineární vratný pohyb1)
Délka pohybu až 60 mm
Rychlost až 370 mm/s
Frekvence 0,01 Hz až 10 Hz
Rotační vratný pohyb2)
Rychlost 0,2 ot./min. až 2 000 ot./min. (možnost 600 ot./min.)
Frekvence 0,01 Hz až 7 Hz
Úhlová amplituda ±5° až ±150°
Úhlové rozlišení 0,1°
Volitelné příslušenství
Online hloubka otěru -2 mm až 2 mm
Schopnost ohřevu až do 450 °C v suchém stavu
až do 150 °C v kapalném stavu
Rezistence elektrického kontaktu až 1 000 Ohm
Úroveň vakua do 10-7 mbar
Úroveň relativní vlhkosti 15 % až 95 %

1) Specifikace lineárního vratného pohybu závisí na kombinaci délky pohybu, frekvence a hmotnosti na stupni.

2) Specifikace rotačního vratného pohybu závisí na kombinaci úhlové amplitudy, frekvence a hmotnosti na stupni.

Standards

A

ASTM G 99
ASTM G 133

D

DIN 50324

Anton Paar Certified Service

The Anton Paar quality in service and support:
  • More than 350 manufacturer-certified technical experts worldwide
  • Qualified support in your local language
  • Protection for your investment throughout its lifecycle
  • 3-year warranty
Learn more

Documents

Similar products