Kosmetyki i produkty do pielęgnacji ciała

Informacje o produktach do pielęgnacji ciała w badaniach i procesach produkcyjnych

Co sprawia, że konsument wybiera określony szampon, krem do skóry lub tusz do rzęs spośród wielu tysięcy oferowanych produktów? Jakie kryteria można użyć do oceny właściwości produktu? – w jaki sposób wpływa to na rozwój i doskonalenie produktów? Odpowiedź na te i inne pytania można zacząć od przyjrzenia się właściwościom użytych surowców, wymaganym proporcjom oraz temu, jak produkt końcowy wygląda i zachowuje się w pojemniku, w magazynie i podczas użytkowania. Parametry pomiarowe, takie jak gęstość, współczynnik załamania światła, stężenie i charakterystyka zachowania przepływu, zapewniają doskonałe wartości, które można wykorzystać w kolejnych etapach oceny, optymalizacji i modyfikacji produktów – jak również w ich kontroli jakości.

Wyślij wiadomość

Anton Paar Produkty

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Rodzaj operacji
Standardy
Grupa produktów
Typ urządzenia
Wyświetlono do z

Brak wyników!

Aparat do oznaczania temperatury zapłonu metodą Martensa-Pensky’ego: PMA 500

Aparat do oznaczania stabilności oksydacyjnej: RapidOxy 100

The automatic Pensky-Martens closed cup tester features a fire extinguishing device, a patented connection system, gas and electric ignition.

Aparat Martensa-Pensky’ego do oznaczania temperatury zapłonu: PMA 5

AutoFlow  BET+

autosorb 6iSA

Autotap oraz Dual Autotap

Rotor 16SOLV HF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Ekstrakcja mikrofalowa: Rotor 16SOLV HF100

Rotor 16SOLV MF100 expands the possibilities of Multiwave PRO for the microwave-assisted digestion and extraction of inorganic and organic samples and is easily upgraded for acid digestion applications by interchanging screw caps.

Ekstrakcja mikrofalowa: Rotor 16SOLV MF100

Gęstościomierz: DMA 1001

Gęstościomierz: DMA 4100 M

Gęstościomierz: DMA 4500 M

Gęstościomierz: DMA 5000 M

Gęstościomierz: DMA 501

Głowica pomiarowa reometru dynamicznego ścinania: DSR 502

HTR compact: Automatyczny podajnik do reometru o dużej wydajności przetwarzania próbek

HTR: Automatyzacja reometru w celu uzyskania dużej wydajności złożonego przetwarzania próbek

HTX: Pomiar lepkości, gęstości, stężenia cieczy. Wysoki stopień automatyzacji i możliwości doposażenia

MCP 150

Kompaktowy polarymetr modułowy MCP 150

Lepkościomierz pracujący bezpośrednio w linii: L-Vis 510 i L-Vis 520 Ex

Lepkościomierz z toczącą się kulą Lovis 2000 M/ME

Litesizer 100

Litesizer 500

Micro Rotary Riffler

Mikrofalowy system roztwarzania: Multiwave GO Plus

Moduł odgazowania próbki FloVac

Moduł odgazowania XeriPrep

Moduł pomiarowy pH ME do napojów oraz moduł pomiarowy pH ME

Modułowy polarymetr kołowy MCP 100

Modułowy polarymetr kołowy: MCP 5100/5300/5500

Monowave 450: Zautomatyzowana ekstrakcja mikrofalowa

Młyn kulowy BM 500

Penetrometer PNR 12 with accessories for cone penetration and needle penetration.

Penetrometr: PNR 12

PentaFoam

PentaPyc

Podajnik do ogrzewanych próbek: Xsample 630

Perfect results with automatic cleaning and needle washing using up to three cleaning solvents.

Podajnik próbek: Xsample 530

Podgrzewane podajniki próbek: Xsample 610

Porometry serii 3G

Przenośny gęstościomierz: DMA 35

QUADRASORB evo

Refraktometr procesowy L-Rix 5000/5100/5200

Refraktometry kompaktowe Abbemat 3X00

Abbemat Heavy Duty

Refraktometry: linia Abbemat Heavy Duty

Abbemat Performance and Performance Plus

Refraktometry: linie Abbemat Performance i Performance Plus

The RheolabQC is the quality control rheometer from Anton Paar. RheolabQC with temperature device C-PTD 180/AIR/QC and with Flexible Cup Holder.

Reometr rotacyjny: RheolabQC

Reometr: MCR 102, MCR 302, MCR 502

Reometr: MCR 72 i MCR 92

The acid digestion rotor 16HF100 with 16 high pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Roztwarzanie mikrofalowe: Rotor 16HF100

The acid digestion rotor 16MF100 with 16 pressure vessels is designed for high sample throughput and efficient handling.

Roztwarzanie mikrofalowe: Rotor 16MF100

HPA-S represents the ultimate performance in wet chemical high pressure digestion sample preparation for AAS, ICP and Voltammetry. The HPA-S acid digestion method is an internationally recognized reference procedure and is in operation as a high-performance routine instrument in numerous laboratories.

Roztwarzanie wysokociśnieniowe: Wysokociśnieniowy aparat spopielający HPA-S

SAXSpace instrument

Rutynowa analiza SAXS/WAXS/BIOSAXS: SAXSpace

Ręczny gęstościomierz: DMA 35 Basic

Ręczny spektrometr Ramana Cora 100

Seria autosorb iQ

Seria NOVAtouch

Seria PoreMaster

Seria Ultrapyc

Top View mounted T-probe with Rotor 8N of Multiwave PRO.

Sonda T

Stanowisko laboratoryjne SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS: SAXSpoint 5.0

Rotor 1DRY is the ideal accessory for efficient handling of samples prior to digestion. Microwave-assisted drying takes a quarter of the time required by conventional methods, without carbonization or contamination of samples.

Suszenie mikrofalowe: Rotor 1DRY

Tester zarysowania w mikroskali (MST³)

Tester zarysowania w nanoskali: NST³

Trybometr „sworzeń-tarcza”: TRB³

Trybometry MCR

Ultrananotwardościomierz: UNHT³

VSTAR

Wyświetlono do z

Anton Paar Zastosowania

Effect of Bleaching on the Streaming Potential of Human Hair

Effect of Bleaching on the Streaming Potential of Human Hair

The streaming potential method reveals the changes of the hair surface upon hair treatment processes and supports the optimization of cosmetic products.

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

The Ultra Nanoindentation Tester: New generation of thermal drift free indentation

Determination of Camphor by Polarimetry

Determination of Camphor by Polarimetry

Camphor is naturally produced by trees of the laurel family. It has a strong aromatic odour and is used for various medical and non-medical applications.

Starch Decomposition with Subsequent Polarimetric Content Determination

Starch Decomposition with Subsequent Polarimetric Content Determination

This method is suitable for the determination of starch and high molecular weight starch degradation products in food or feedstuffs in compliance with the EC Commission Directive 86/174/EEC and Council Directive 96/25/EC. Please note that this method requi

Refractive Index of Essential Oils

Refractive Index of Essential Oils

The refractive index of essential oils is a quickly measured, easily generated quality parameter. Moreover, it helps to differentiate between different essential oils.

Refractometric analysis of fats and oils

Refractometric analysis of fats and oils

The refractive index or butyro value of animal and vegetable fats and oils is a quickly measured, easily generated quality parameter value. Moreover, it helps to differentiate between different fats, such as butter and margarine.

Process Urea Measurement

Process Urea Measurement

Relevant for fertilizer, chemical industry, explosives, dermatological creams, synthetic resins

Continuous Monitoring of Hydrogen Peroxide

Continuous Monitoring of Hydrogen Peroxide

Relevant for detergents/cleaners, descaling agent, beverages, food industry, pharmaceuticals, personal care

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Improve Digestion Quality and Save Money – Microwave Digestion rules out Open Digestion

Reliable elemental analysis results need robust sample preparation to destroy sample matrices or to separate matrix from analytes. The sample preparation step is by far the most error-prone and critical step of the analytical procedure.

Application PNR 12: Consistency of Cosmetics

Application PNR 12: Consistency of Cosmetics

The Penetrometer PNR 12 is suitable for consistency determinations in the cosmetic industry. Various test kits are available for different cosmetic products. The choice of the accessories depends on the consistency and conductivity of the sample.

Nanoindentation and Nanoscratch of Oxide Coatings on Thin Film Polymer Substrates

Nanoindentation and Nanoscratch of Oxide Coatings on Thin Film Polymer Substrates

Cosmetics - Determining the Yield Point and Viscosity of Hair Gel with the RheolabQC

Cosmetics - Determining the Yield Point and Viscosity of Hair Gel with the RheolabQC

The rheological characterisation of cosmetic products gives essential information about their processing properties and the customer's evaluation of the end product.

Nanoindentation approach to mechanical testing of extremely soft materials

Nanoindentation approach to mechanical testing of extremely soft materials

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

Spherical Nanoindentation of Polyacrylamide Hydrogels using the Bioindenter (BHT)

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Applications of nanoindentation in biology and medicine

Nanoindentation for biological materials

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Identifying three different particle sizes in one sample with DLS

Particle suspensions often contain more than one size of particle. However, many particle analyzers cannot resolve particle mixtures, instead they detect an average of all sizes. The Litesizer™ 500 can detect three sizes in one sample.

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

Nanoparticles for Ceramics: Size, Stability & pH

In nanoparticle suspensions that will be used in ceramics, particle size and stability are of vital importance. Suspension stability is essential to ensure that the particles to stay in suspension, and maintain constant particle size.

An insight into the Structure of Copolymer Surfactants

An insight into the Structure of Copolymer Surfactants

The structure of inhomogeneous (core-shell) nanoparticles was studied with the SAXSpoint system. The internal structure of Pluronic P123 micelles in water was determined by calculating the radial electron density profile.

Collagen - A Validation Sample for SAXS Systems

Collagen - A Validation Sample for SAXS Systems

The performance of the SAXSpoint 2.0 system is evaluated by measurements of tendon collagen. SAXSpoint 2.0 produces data with excellent resolution in the entire angular range and delivers true 2D SWAXS images.

Application PNR 12: Consistency of Lipstick

Application PNR 12: Consistency of Lipstick

The Penetrometer PNR 12 is suitable for consistency determinations in the cosmetics industry. Various test kits are available for different cosmetic products. The choice of the accessories depends on the consistency and conductivity of the sample.

Application PNR 12: Consistency of Carboxymethylcellulose Sodium Paste

Application PNR 12: Consistency of Carboxymethylcellulose Sodium Paste

The penetrometer PNR 12 allows a rating of the plasticity or consistency of carboxymethylcellulose sodium paste containing products.

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Monoclonal antibodies (MAb) solutions are a major class of biopharmaceuticals with various applications. However, challenges like a high viscosity at the required MAb concentrations need to be addressed at an early development stage.

Pharma, Cosmetics - Determining the Rheological Properties of Pharmaceutical Products

Pharma, Cosmetics - Determining the Rheological Properties of Pharmaceutical Products

The rheological characterisation of microemulsions with the Rotational Rheometer RheolabQC gives essential information about their properties and the customer’s evaluation of the end product.

Application RapidOxy: Oxidation Stability of Cosmetic Oils

Application RapidOxy: Oxidation Stability of Cosmetic Oils

Cosmetic companies developed different formulas for cosmetic oils. The cosmetic oils were tested with the RapidOxy to see if there are differences in the oxidation stability.

Application RapidOxy: Oxidation Stability of Massage Balm

Application RapidOxy: Oxidation Stability of Massage Balm

Cosmetic companies developed different formulas for massage balms. The message balms were tested with the RapidOxy to see if there are differences in the oxidation stability.

Application RapidOxy: Oxidation Stability of Shea Butter with Different Antioxidants

Application RapidOxy: Oxidation Stability of Shea Butter with Different Antioxidants

Cosmetic companies developed different formulas for shea butter products. The shea butter products were tested at different temperatures with the RapidOxy to see if there are differences in the oxidation stability.

Korzyści

Wszechstronne instrumenty do opracowywania kosmetyków

Reometr jest potężnym narzędziem do badania preparatów. Bez względu na to, czy optymalizujesz płynność balsamu do ciała, czas potrzebny na wchłonięcie kremu do skóry, ile piany wytwarza szampon i przez jaki czas, lub jak poprawić „uczucie” szminki na ustach, dzięki renomowanym reometrom MCR przeprowadzisz odpowiednie testy i uzyskasz wymagane informacje. Reometry mogą również pomóc w ocenie i poprawie zachowania produktu podczas przechowywania (sedymentacja, odbarwienie), a specjalna cela do pomiaru reologii proszków pozwala zoptymalizować przepływ proszków. Reometr jednopunktowy, RheolabQC, jest tańszym modelem do kontroli jakości i rutynowej analizy.  

Rozróżnienie między substancjami polimorficznymi

Dokładne określenie rodzaju polimorfizmu ma kluczowe znaczenie dla jakości i monitorowania procesu produkcji, na przykład dwutlenku tytanu (E171), stosowanego w powłokach tabletek, w kremach do opalania lub w pastach do zębów. Różne struktury krystaliczne dwutlenku tytanu, takie jak rutyl i anataz, mogą być określone za pomocą spektrometru Ramana firmy Anton Paar. Spektrometry Ramana Cora 5X00 i Cora 7X00 Grupa zapewniają wyjątkową charakterystykę chemiczną substancji w czasie krótszym niż minuta, w tym strukturę kryształów, które ona zawiera.  

Odpowiednia formuła rozpylania sprayu zapewniająca idealne właściwości

Kluczem do przyjemnego w użytkowaniu sprayu jest szybka regeneracja jego struktury, po tym jak opuści on pojemnik. Jeśli regeneracja strukturalny sprayu jest zbyt wolna, ciecz może spływać po skórze, co jest nie do przyjęcia z punktu widzenia konsumenta. Reometr MCR firmy Anton Paar służy do badania, w jaki sposób zastosowanie dysz natryskowych lub innych technik wykorzystujących wysokie siły ścinające wpływa na lepkość płynnych leków, produktów do pielęgnacji skóry i włosów. Badania regeneracji strukturalnej są wykorzystywane do oceny i optymalizacji działania sprayów. 

Skuteczna alternatywa dla tradycyjnych metod badania stabilności produktów do pielęgnacji ciała

Szybki tester utleniania na małą skalę, RapidOxy, który może być stosowany jako wskaźnik stabilności utleniania i przechowywania kosmetyków. W przeciwieństwie do innych metod badania stabilności utleniania i przechowywania, procedura RapidOxy wymaga jedynie niewielkiej ilości próbki i zapewnia dokładne wyniki badania, w krótkim czasie. 

Monitorowanie produkcji nadtlenku wodoru

Czujnik gęstości Inline L-Dens 7400 zapewnia niezawodny monitoring stężenia H2O2 podczas wytwarzania produktów do pielęgnacji włosów. Czujnik ten zapewnia ciągły i wysoce niezawodny pomiar nadtlenku wodoru w zakresie stężeń od 0% do 95% oraz w temperaturze do 100°C.