Toto je povinné pole.

Reologické systémy s pecí:
FRS

Model:
  • Rozsah teploty 300 °C až 1530 °C
  • Vhodný pro výzkum a proces optimalizace tavenin strusek, kovů a skla
  • Reologické systémy pro nejvyšší teploty: vhodné pro sofistikovaný výzkum tavenin
  • Rozsah teploty 600 °C až 1730 °C
bezvčetně 0DPH
Cena
na vyžádání
Lze zakoupit on-line
v některých zemích.
Koupit přístroje Anton Paar online
SKU:
Zkontrolovat dostupnost na webshopu Získat nabídku Koupit tento produkt online
Dodací lhůta: Dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

V běžném každodenním životě se používané materiály, jako jsou sklo, keramika a kovy, vyrábí nebo zpracovávají v podobě taveniny při teplotách nad 1 000 °C. Stanovením viskozity taveniny těchto materiálů pomocí FRS lze zajistit stabilně vysokou kvalitu finálního produktu a optimalizaci energeticky náročných výrobních postupů. Navíc jsou tyto systémy otevřené novým směrům ve výzkumu a vývoji materiálů s vysokou teplotou bodu tavení. Každý systém reometru je spojením vysoce přesné hlavy reometru se vzduchovými ložisky a laboratorní pícky pro měření viskozity tavenin při teplotách pícky až do 1 800 °C (1 700 °C teplota vzorku). K dispozici jsou dva modely: FRS 1600 dosahuje teploty vzorku od 300 °C až do 1 500 °C. V případě požadavku na reologickou charakterizaci materiálů s bodem tavení nad 1 500 °C představuje ideální volbu systém FRS 1800.

Klíčové charakteristiky

Nejvyšší bezpečnost a jednoduché vkládání vzorku

Nejvyšší bezpečnost a jednoduché vkládání vzorku

Bezpečnostní koncepce CE zajišťuje plnou ochranu celého systému. Po vložení pevného vzorku zajistí kombinace pneumatického přednastavení a jemného nastavení krokovým pohonem motoru řízené a přesné ponoření měřicího systému do vzorku. Tato činnost je prováděna automaticky, jakmile dojde k roztavení vzorku. V průběhu tohoto procesu se obsluha nachází mimo prostor ochranné klece, je chráněna proti působení laboratorní pícky a pracuje s ověřeným softwarem RheoCompass™ od společnosti Anton Paar, který podporuje plně automatický provoz i dokumentaci testu a umožňuje jednoduché zpracování a protokolování výsledků.

Měřte velmi nízké viskozity s unikátním motorem se vzduchovými ložisky

Měřte velmi nízké viskozity s unikátním motorem se vzduchovými ložisky

25 let zkušeností s jedním motorem – to lze získat pouze s reometry Anton Paar. Synchronní EC motor s podporou vzduchových ložisek zajišťuje distribuci synchronního pohybu vnitřního rotoru bez tření, což umožňuje nejcitlivější, a tudíž nejpřesnější pohyb v širokém rozsahu smykových rychlostí. Tímto způsobem lze měřit i nízkoviskózní vzorky s nebývalou přesností.

Řízení normálové síly pro detekci bodu tavení

Řízení normálové síly pro detekci bodu tavení

Senzor normálové síly v hlavě reometru umožňuje v průběhu měření v rotaci přesnou detekci bodu tavení. V oscilačním režimu lze detekovat bod tuhnutí. Robustní laboratorní pícka se svým systémem chlazení vzduchem a vodou navíc také poskytuje nejlepší stabilitu a přesnost teploty vzorku ve své třídě.

Měření v atmosféře inertního plynu

Měření v atmosféře inertního plynu

Se systémem FRS lze volit mezi měřením na vzduchu, nebo v atmosféře inertního plynu. Atmosféra inertního plynu chrání vzorek v průběhu měření proti nežádoucím chemickým reakcím, například oxidaci.

V souladu s mezinárodními normami ASTM C1276, ASTM C965, a ISO 7884-2

V souladu s mezinárodními normami ASTM C1276, ASTM C965, a ISO 7884-2

Vysokoteplotní reometry FRS pracují v souladu s mezinárodními průmyslovými normami: ASTM C1276 (Standardní testovací metoda měření viskozity práškových forem nad jejich bodem tavení pomocí rotačního viskozimetru), ASTM C965 (Standardní postup měření viskozity skla nad bodem měknutí), a ISO 7884-2 (Viskozita skla a viskozitní fixní body; část 2: Stanovení viskozity rotačními viskozimetry).

Technické specifikace

Jednotka FRS 1600 FRS 1800
Ložiska - Vzduchová Vzduchová
EC motor (DC s elektronickým komutátorem) s optickým kodérem s vysokým rozlišením -
Permanentní torze (60 min), bez driftu signálu -
EC režim (řízená smyková rychlost a smykové napětí) -
Rotační režim -
Oscilační režim -
Měření newtonovských vzorků -
Měření nenewtonovských vzorků -
Maximální torze mNm 230 230
Minimální torze, rotace nNm 10 10
Minimální torze, oscilace nNm 2 2
Rozlišení torze nNm 0,1 0,1
Rozsah viskozity Pa.s 0,001–107 0,001–107
Úhlová odchylka, nastavená hodnota µrad 0,1 až ∞ 0,1 až ∞
Úhlová odchylka, rozlišení nrad 10 10
Minimální úhlová rychlost rad/s 10-9 10-9
Maximální úhlová rychlost rad/s 314 314
Minimální rychlost (CSS/CSR) 1/min 10-9 10-9
Maximální rychlost FRS 1/min 300 300
Maximální rychlost měřicí hlavy 1/min 3000 3000
Minimální úhlová frekvence rad/s 10-7  10-7 
Maximální úhlová frekvence rad/s 628 628
Rozsah normálové síly N 0,005 až 50 0,005 až 50
Rozlišení normálové síly mN 0,5 0,5
Rozměry mm 680 x 1950 x 920 mm 680 x 1950 x 920 mm
Hmotnost kg 120 150
Rozsah teploty pícky °C 20, 300 až 1 600 20, 600 až 1800
Minimální teplota vzorku °C Okolní teplota Okolní teplota
Maximální teplota vzorku °C 1530 1730
Optimalizovaný teplotní gradient -
Teplotní čidlo vzorku - Typ S nebo B Typ S nebo B
Rozlišení teploty °C 0,1 0,1
Bezpečnostní kryt -
Možnost měření v atmosféře inertního plynu -
Materiál měřicího systému - Al2O3, grafit, Pt a na zakázku Al2O3, grafit, Pt a na zakázku
Průměr rotoru měřicího systému mm 8 až 35 8 až 35
Maximální výška kelímku měřicího systému mm 100 100
DMA™ Možnost - na objednávku na objednávku
V souladu s normami ASTM C1276, ASTM C965, ISO 7884-2 -

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita servisu a aplikační podpory Anton Paar:
  • Více než 350 certifikovaných servisních techniků na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty