Toto je povinné pole.
Invalid
Katalogové číslo
Chyba při ověřování!

Vysokoteplotní viskozimetr a reometr:
FRS

  • media
  • +4
  • 360°
Model:
  • Rozsah teploty 300 °C až 1530 °C
  • Vhodný pro výzkum a proces optimalizace tavenin strusek, kovů a skla

Materiály, které se běžně používají v každodenním životě, jako jsou například sklo a kovy, se vyrábí nebo zpracovávají jako taveniny při teplotách nad 1000 °C. Stanovením viskozity taveniny těchto materiálů pomocí FRS můžete dosáhnout trvale vysoké kvality konečného produktu a optimalizovat energeticky náročný výrobní proces. Tyto systémy vám otevírají nové možnosti ve výzkumu a vývoji materiálů s vysokou teplotou tavení. Reometrické systémy s píckou (FRS) jsou spojením vysoce přesné hlavy reometru se vzduchovými ložisky a laboratorní pícky pro měření teploty tavenin při teplotách pícky až do 1800 °C (teplota vzorku 1730 °C).

Další informace o použití vysokoteplotního viskozimetru a reometru najdete v tomto článku Wiki.

Klíčové charakteristiky

Nejvyšší bezpečnost a jednoduché vkládání vzorku

Nejvyšší bezpečnost a jednoduché vkládání vzorku

 Bezpečnostní koncepce CE zajišťuje plnou ochranu celého systému. Po vložení pevného vzorku zajistí kombinace pneumatického přednastavení a jemného nastavení krokovým pohonem motoru řízené a přesné ponoření měřicího systému do vzorku. Tato činnost je prováděna automaticky, jakmile dojde k roztavení vzorku. V průběhu tohoto procesu se obsluha nachází mimo prostor ochranné klece, je chráněna proti působení laboratorní pícky a pracuje s osvědčeným softwarem RheoCompass™ od společnosti Anton Paar, který podporuje plně automatický provoz při vysokoteplotním měření viskozity a umožňuje jednoduché vykazování a vyhodnocení výsledků.

Měřte velmi nízké viskozity s unikátním motorem se vzduchovými ložisky

Měřte velmi nízké viskozity s unikátním motorem se vzduchovými ložisky

25 let zkušeností s jedním motorem – to lze získat pouze s reometry Anton Paar. Synchronní EC motor s podporou vzduchových ložisek zajišťuje distribuci synchronního pohybu vnitřního rotoru bez tření, což umožňuje nejcitlivější, a tudíž nejpřesnější pohyb v širokém rozsahu smykových rychlostí. Tímto způsobem lze pomocí vysokoteplotního viskozimetrického a reometrického systému měřit i vzorky s nízkou viskozitou s dosud nevídanou přesností.

Řízení normálové síly pro detekci bodu tavení

Řízení normálové síly pro detekci bodu tavení

Senzor normálové síly v hlavě reometru umožňuje přesnou detekci bodu tavení při zahřívání. V oscilačním a rotačním režimu lze detekovat bod tuhnutí. Robustní laboratorní pícka se svým systémem chlazení vzduchem a vodou navíc také poskytuje nejlepší stabilitu a přesnost teploty vzorku ve své třídě.

Měření v atmosféře inertního plynu

Měření v atmosféře inertního plynu

Se systémem FRS lze volit mezi měřením na vzduchu, nebo v atmosféře inertního plynu. Atmosféra inertního plynu chrání vzorek v průběhu měření s vysokoteplotním viskozimetrem a reometrem proti nežádoucím chemickým reakcím, např. proti oxidaci. 

Vysokoteplotní měření s viskozimetrem v souladu s mezinárodními normami

Vysokoteplotní měření s viskozimetrem v souladu s mezinárodními normami

Reometrické systémy s píckou FRS jsou kompatibilní s mezinárodními průmyslovými normami: ASTM C965 (Standardní postup měření viskozity skla nad bodem měknutí) a ISO 7884-2 (Viskozita skla a viskozitní fixní body; část 2: Stanovení viskozity pomocí rotačních viskozimetrů).

Technické specifikace

Jednotka FRS 1600 FRS 1800
Ložiska - Vzduchová Vzduchová
EC motor (DC s elektronickým komutátorem) s optickým kodérem s vysokým rozlišením -
Permanentní torze (60 min), bez driftu signálu -
EC režim (řízená smyková rychlost a smykové napětí) -
Rotační režim -
Oscilační režim -
Měření newtonovských vzorků -
Měření nenewtonovských vzorků -
Maximální torze mNm 230 230
Minimální torze, rotace nNm 10 10
Minimální torze, oscilace nNm 2 2
Rozlišení torze nNm 0,1 0,1
Rozsah viskozity Pa.s 0,001–107 0,001–107
Úhlová odchylka, nastavená hodnota µrad 0,1 až ∞ 0,1 až ∞
Úhlová odchylka, rozlišení nrad 10 10
Minimální úhlová rychlost rad/s 10-9 10-9
Maximální úhlová rychlost rad/s 314 314
Minimální rychlost (CSS/CSR) 1/min 10-9 10-9
Maximální rychlost FRS 1/min 300 300
Maximální rychlost měřicí hlavy 1/min 3000 3000
Minimální úhlová frekvence rad/s 10-7  10-7 
Maximální úhlová frekvence rad/s 628 628
Rozsah normálové síly N 0,005 až 50 0,005 až 50
Rozlišení normálové síly mN 0,5 0,5
Rozměry mm 680 x 1950 x 920 mm 680 x 1950 x 920 mm
Hmotnost kg 120 150
Rozsah teploty pícky °C 20, 300 až 1 600 20, 600 až 1800
Minimální teplota vzorku °C Okolní teplota Okolní teplota
Maximální teplota vzorku °C 1530 1730
Optimalizovaný teplotní gradient -
Teplotní čidlo vzorku - Typ S nebo B Typ S nebo B
Rozlišení teploty °C 0,1 0,1
Bezpečnostní kryt -
Možnost měření v atmosféře inertního plynu -
Materiál měřicího systému - Al2O3, grafit, Pt a na zakázku Al2O3, grafit, Pt a na zakázku
Průměr rotoru měřicího systému mm 11 až 27,6 11 až 27,6
Maximální výška kelímku měřicího systému mm 100 100
DMA™ Možnost - na objednávku na objednávku
V souladu s normami ASTM C965, ISO 7884-2 -

Normy

Otevřít vše
Zavřít vše

ASTM

C965

ISO

7884-2

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita Anton Paar v oblasti servisu a podpory:
  • Více než 350 výrobcem certifikovaných technických specialistů po celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Kategorie
Odvětví
Aplikace
Produkt
Vaše volba: Zrušit všechny filtry