Toto je povinné pole.

Nano scratch tester:
NST³

Nejpřesnější nano scratch tester na trhu

bezvčetně 0DPH
Cena
na vyžádání
Lze zakoupit on-line
v některých zemích.
Koupit přístroje Anton Paar online
SKU: 163250
Zkontrolovat dostupnost na webshopu Získat nabídku Koupit tento produkt online
Dodací lhůta: Dny: %1$s – %2$s Týdny: %1$s – %2$s Měsíce: %1$s – %2$s

Nano scratch tester NST³ je zejména vhodný k charakterizaci praktických chyb v odolnosti vůči vrypu a v adhezi u tenkých filmů a potahů s typickou tloušťkou pod 1 000 nm. Tester NST³ lze použít k analýze organických a anorganických povlaků, jakož i měkkých a tvrdých povlaků. Unikátní konstrukce měřicí hlavy nano-scratch testeru obsahuje dva snímače pro měření síly a hloubky spojené s nejmodernějším piezoelektrickým aktuátorem. Tyto jedinečné funkce poskytují rychlou odezvu (až do milisekund), vysokou přesnost a vynikající flexibilitu pro všechny druhy vrypového měření.

Klíčové charakteristiky

Přístup k plně synchronizovanému panoramatu pro analýzu kdykoliv a kdekoli

Přístup k plně synchronizovanému panoramatu pro analýzu kdykoliv a kdekoli

Tato jedinečná funkce automaticky synchronizuje panoramatický obrázek celého vrypu s perfektním zaostřením spolu s údaji o vrypu ze všech snímačů. Proto můžete kdykoli provádět analýzy kritického zatížení založené na panoramatickém pozorování a záznamech signálů. Společnost Anton Paar je exkluzivním držitelem techniky synchronizovaného panoramatu (americký patent 8261600 a evropský patent EP 2065695).

Rychlá odezva na malé aplikační síly

Rychlá odezva na malé aplikační síly

Nano-scratch tester NST³ obsahuje dvojitý konzolový nosník pro aplikaci zatížení kombinovaný s piezoelektrickým aktuátorem pro ultra rychlou odezvu na aplikované zatížení. Tato koncepce taktéž koriguje výsledek u odchylek způsobených jakoukoli událostí, ke které dochází během vrypu (např. vznik trhlin a prasklin, defekty nebo neplochý vzorek). 

Bez kompromisů: Aplikujte přesnou požadovanou sílu

Bez kompromisů: Aplikujte přesnou požadovanou sílu

Uzavřená smyčka zpětné vazby aktivní síly poskytuje ještě přesnější nano-scratch testy. Tester NST³ obsahuje snímač pro měření skutečné síly, s přímou zpětnou vazbou k aktuátoru normálové síly. To zajišťuje reprodukovatelné scratch testy, dokonce i při vyšetřování komplexnějších povrchových geometrií, jakými jsou neparalelní, zdrsněné nebo oblé vzorky.

Měření skutečné penetrační hloubky pro studium elastické návratnosti materiálu

Měření skutečné penetrační hloubky pro studium elastické návratnosti materiálu

Nano-scratch tester NST³ obsahuje snímač skutečného posuvu pro sledování vertikálního pohybu indentoru. Díky tomuto snímači vám jedinečná technika předběžného a následného skenování umožňuje získat skutečnou hloubku: lze tedy vyhodnotit elastické, plastické a viskoelastické vlastnosti materiálů. Tato technika zahrnuje předběžné skenování profilu povrchu (forma, vlnitost a drsnost) vzorku před provedením scratch testu. Tester NST³ koriguje pomocí profilu povrchu hloubku indentoru během vrypu (hloubka průniku) a po vrypu (zbytková hloubka).

Režim multi-post-scan pro měření viskózních vlastností po vrypu

Režim multi-post-scan pro měření viskózních vlastností po vrypu

Po provedeném vrypu lze pro měření reziduální hloubky v softwaru definovat neomezené post-scan měření s delta za čas. Tato nová analýza poskytuje další informace o deformačním chování testovaného povrchu versus čas obnovy.

Technické specifikace

Maximální zatížení [mN] 1000
Rozlišení zatížení [µN] 0,01
Báze šumu [rms] [µN] 0,1
Rychlost zatížení [N/min] až 100
Maximální třecí síla [mN] 1000
Rozlišení třecí síly [μN] 1
Maximální hloubka [μm] 600
Rozlišení hloubky [nm] 0,1
Báze šumu [rms] [nm] 1,5
Frekvence získávání dat [kHz] 192
Rychlost vrypu [mm/min] 0,1 až 600

Certifikovaný servis Anton Paar

Kvalita servisu a aplikační podpory Anton Paar:
  • Více než 350 certifikovaných servisních techniků na celém světě
  • Kvalifikovaná podpora ve vašem místním jazyce
  • Ochrana vaší investice po celou dobu jejího životního cyklu
  • 3letá záruka
Další informace

Dokumenty

Podobné produkty