Jest to pole obowiązkowe.
Invalid
Nr katalogowy
Błąd weryfikacji!

Ogrzewany sampler

Etapy próbkowania z kontrolą temperatury dla wielu próbek

Etapy próbkowania z kontrolą temperatury, ogrzewany sampler lub ogrzewany/chłodzony sampler firmy Anton Paar, umożliwiają w pełni automatyczne skanowanie do 20 próbek. W zależności od wersji ogrzewanego samplera, badania SAXS/WAXS z kontrolą temperatury mogą być wykonywane w zakresie od -150 °C do 350 °C. Dostępne są różne uchwyty na próbki stałe, ciekłe i pasty/żelopodobne.

Podstawowe charakterystyki

Ogrzewany/chłodzony sampler: Automatyczne badania wielu próbek w zakresie temperatur od -10 °C do 120 °C.

Ogrzewany/chłodzony sampler: Automatyczne badania wielu próbek w zakresie temperatur od -10 °C do 120 °C.

Ogrzewany/chłodzony sampler umożliwia wykonywanie automatycznych serii pomiarowych próbek stałych, ciekłych i żelopodobnych w różnych temperaturach z dokładnością +/-0,1°C. Bardzo precyzyjny czujnik temperatury Pt 100 zgodnie z normą DIN 43760 stale kontroluje temperaturę. Próbki mogą być mierzone w kontrolowanej atmosferze, takiej jak powietrze i gaz obojętny, jak również w warunkach próżni. Ogrzewany/chłodzony sampler jest automatycznie rozpoznawany po zainstalowaniu w komorze pomiarowej stanowiska SAXSpoint 5.0 produkcji Anton Paar. Za pomocą oprogramowania sterującego SAXSdrive można łatwo zdefiniować serię pomiarów, które są mierzone w pełni automatycznie po zdefiniowaniu sekwencji próbek.

Ogrzewany sampler 2.0: Elastyczność w zakresie temperatur od -150°C do 350°C

Ogrzewany sampler 2.0: Elastyczność w zakresie temperatur od -150°C do 350°C

Ogrzewany sampler 2.0 obejmuje zakres temperatur od temperatury otoczenia do 350°C. Dzięki dodatkowemu wyposażeniu w moduł kriogeniczny zakres ten jest rozszerzony o temperatury kriogeniczne i wynosi od -150°C do 350°C. Zapewnia to najwyższą elastyczność w badaniach SAXS/WAXS w zależności od temperatury. Ogrzewany sampler 2.0 zapewnia maksymalną jednorodność temperatury we wszystkich pozycjach próbki i dokładność do +/-0.1°C. Aby zminimalizować wpływ temperatury na obudowę stanowiska SAXSpoint 5.0 podczas eksperymentów kriogenicznych, moduł kriogeniczny jest chłodzony przez obieg wody chłodzącej systemu SAXS.

Wielokrotny pomiar próbek dla próbek płynnych, stałych, żelowych/pastopodobnych, z dedykowanymi uchwytami na próbki.

Wielokrotny pomiar próbek dla próbek płynnych, stałych, żelowych/pastopodobnych, z dedykowanymi uchwytami na próbki.

Ogrzewany/chłodzony sampler i ogrzewany sampler 2.0 są dostarczane z tymi uchwytami na próbki:

  • Uchwyt na wiele próbek stałych (do 20)
  • Uchwyt do wielu próbek żelowych/pastopodobnych (do 4)
  • Uchwyt na wiele jednorazowych kapilar (do 5)
  • Uchwyt do wielu kuwet na standardowe pojemniki na próbki TCS (np. kapilara kwarcowa, cela µ itp.) (do 5)

Dodatkowo dostępne: komórka przepływowa SiN zapewniająca bardzo niskie rozproszenie tła. Jest to korzystne dla słabo rozpraszających się próbek. Spersonalizowane uchwyty na próbki do ogrzewanego/chłodzonego i ogrzewanego samplera 2.0 są dostępne na żądanie.

Dane techniczne

Zakres temperatury -150 °C do 350 °C
Dokładność temperatury +/-0,1 °C
Precyzyjne pozycjonowanie 1 µm

Skontaktuj się z nami bezpośrednio, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat najnowszych osiągnięć, opcji i niestandardowych rozwiązań.

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość usług i wsparcia firmy Anton Paar:
  • ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym świecie
  • Wykwalifikowany zespół wsparcia posługujący się lokalnym językiem
  • Ochrona Twojej inwestycji przez cały okres jej użytkowania
  • Trzyletnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Urządzenia kompatybilne