Lepkościomierz z toczącą się kulą Lovis 2000 M/ME

Lovis 2000 M/ME to lepkościomierz z toczącą się kulą – mierzący czas toczenia się kuli w przezroczystych i nieprzezroczystych cieczach z wykorzystaniem zasady spadającej kuli Hoepplera. Urządzenie przeznaczone jest głównie do pomiarów lepkości cieczy o małej lepkości wykorzystywanych w działalności badawczo-rozwojowej, w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym. Przy pomocy urządzenia Lovis 2000 M/ME można dokonywać pomiarów m.in. lepkości dynamicznej, lepkości granicznej, masy molowej polimerów.

Wyślij wiadomość Wyszukiwarka dokumentów

Podstawowe charakterystyki

Do działalności badawczo-rozwojowej

 • Małe próbki (już od 100 μL)
 • Odzyskiwanie próbek
 • Szeroki zakres temperatur (od -30°C do 100°C)
 • Szeroki zakres lepkości (od 0,3 mPa.s do 10 000 mPa.s)
 • Duża dokładność
 • Zmienny kąt nachylenia do testowania płynięcia zależnego od szybkości ścinania

Dla laboratoriów farmaceutycznych i medycznych

 • Zgodność z metodami farmakopei amerykańskiej
 • Dostępne pakiety kwalifikacji farmakologicznej
 • Opcjonalne łączenie modułowe z instrumentami Anton Paar w celu przeprowadzania pomiarów gęstości, współczynnika załamania światła, mętności i wartości pH
 • Napełnianie przepływowe zapewniające dużą wydajność

Dla przemysłu chemicznego

 • Hermetycznie zamknięty system dla próbek lotnych i toksycznych
 • Wysoka odporność chemiczna (szkło borokrzemowe lub PCTFE)
 • Specjalne funkcje pomiaru i oceny polimerów
 • Automatyczne napełnianie przy pomocy autosamplera
 • Testowanie próbek nieprzejrzystych

Dane techniczne

Lepkość
Zakres lepkościod 0,3 do 10 000 mPa·s
Powtarzalność (odchylenie standardowe)do 0,1%1)
Dokładnośćdo 0,5%1),2)
Temperatura
Zakres temperaturyod 5 do 100°C
Powtarzalność (odchylenie standardowe)0,005°C
Dokładność0,02°C
Czas pomiaru
Rozdzielczość0,001 s
Dokładność0,05%
Inne parametry techniczne
Czas trwania próbyco najmniej 30 s, w normalnych warunkach 3 min
Objętość próbkiod 0,1 do 0,8 ml
Nachylenieod 15 do 80° – co 1°
Powtarzalność (odchylenie standardowe)0,02 °
Dokładność0,1 °
Szybkość ścinaniaod 0,5 do 1000 s–1
zależnie od nachylenia i wielkości kapilary
1) zależnie od typu próbki i ustawień pomiaru,
bez zmiany kulki
2) w zakresie, dla którego wyznaczono stałą kalibracyjną,
bez uwzględnienia niepewności wzorców

Standardy

A

ASBC Beer-32: oznaczanie lepkości (metodą międzynarodową)
ASBC Wort-13B: metoda oznaczania lepkości za pomocą toczącej się kuli

D

DIN 53015
DIN EN ISO 12058-1

F

Farm. Eur. 2.2.49 – METODA OPARTA NA LEPKOŚCIOMIERZU ZE SPADAJĄCĄ KULĄ

U

USP 911 – Lepkość (metody oparte na lepkościomierzu kapilarnym)
USP 913 – Metoda oparta na lepkościomierzu z toczącą się kulą

Certyfikowany serwis Anton Paar

Jakość Anton Paar w zakresie obsługi i wsparcia:
 • Ponad 350 certyfikowanych przez producentów ekspertów technicznych na całym wiecie
 • Profesjonalne wsparcie w języku lokalnym
 • Ochrona inwestycji w całym cyklu życia
 • 3-letnia gwarancja
Dowiedz się więcej

Dokumenty

Akcesoria

Twój wybór:: Wyczyść wszystkie filtry X
Branża
Branża przemysłu
Standardy
Wyświetlono do z