Pełna dynamika analizy tworzyw sztucznych

2018-07-12 | Corporate

Słynny Heraklit sformułował znane stwierdzenie „wszystko płynie”. Z czysto wizualnego punktu widzenia nie jest to całkowita prawda. Niektóre substancje występują w formie ciała stałego. Uzyskanie unikalnych właściwości tworzyw sztucznych wymaga stosowania receptur złożonych ze struktur cząsteczkowych i stabilizatorów, barwników oraz dodatków. Celem jest uzyskanie gazoszczelności tworzyw sztucznych (butelki do napojów), odporności na rozpuszczalniki (zbiorniki paliwa), wysokiej twardości oraz odporności (elementy nadwozi samochodowych). Stworzenie odpowiedniej relacji pomiędzy strukturą a jej właściwościami możliwe jest dzięki zastosowaniu dynamicznej analizy mechanicznej (DMA). Próbka ciała stałego jest zginana, skręcana i ściskana w różnych temperaturach w celu ustalenia właściwości mechanicznych w różnych warunkach. Nowy model MCR 702 MultiDrive oferowany przez firmę Anton Paar dołączył do oferty 12 czerwca i umożliwia wykorzystanie opisanej metody w pracach badawczych dotyczących tworzyw sztucznych.

Model MCR 702 MultiDrive jest usprawnieniem wysokiej klasy reometru MCR 702 TwinDrive firmy Anton Paar. MCR 702 TwinDrive jest wyposażony w silniki obrotowe umieszczone w górnej i dolnej części. Według specjalisty do spraw produktu Alexandra Klutza umożliwia to analizę za pomocą modelu MCR 702 MultiDrive próbek ciekłych, żelowych i częściowo stałych. Umieszczony w dolnej części silnik liniowy umożliwia liniowe ściskanie, zginanie oraz rozciąganie próbki, co nie jest możliwe przy zastosowaniu tylko silników obrotowych. „Urządzenie osiąga maksymalny skok wynoszący 9,4 mm, podczas gdy minimalne odkształcenie leży w zakresie nanometrów” – relacjonuje specjalista do spraw produktu Alexander Klutz. Mimo zastosowania wysokiej precyzji kontroli pozycji, model MCR 702 MultiDrive może osiągać siły sięgające 40 N. To niezwykła wartość w przypadku silnika liniowego kontrolowanego przez pole magnetyczne, uwzględniwszy, że siła ciężkości obiektu o masie jednego kilograma wynosi niemalże 10 niutonów. W połączeniu ze stanowiącą wyposażenie dodatkowe komorą temperaturową CTD 600 MDR, nowa koncepcja urządzenia pomiarowego oferuje uniwersalne możliwości analizy ciał stałych w temperaturach od -150 do 350°C i uzyskanie danych dotyczących charakterystyki odkształcenia, skręcania, rozciągania oraz ściskania.

MCR 702 MultiDrive jest nie tylko jedynym, dostępnym na rynku urządzeniem łączącym kompleksową dynamiczną analizę mechaniczną z wieloma funkcjami wysokiej klasy reometru. Oprócz cenionych funkcji, takich jak automatyczne rozpoznawanie systemu pomiarowego, urządzenie pomiarowe posiada takie innowacyjne opcje, jak automatyczne pozycjonowanie i optymalne ustawianie. Użytkownicy MCR 702 TwinDrive lub MCR 502 TDR mogą skorzystać z łatwej opcji aktualizacji do systemu MultiDrive. Wystarczy zastąpić dolny silnik. „Użytkowane modele MCR 702 TwinDrive lub MCR 502 TDRs wymagają jedynie wymiany CPU oraz aktualizacji oprogramowania sprzętowego” – informuje dyrektor ds. produktu Gunther Arnold. Docelową grupą odbiorców modelu MCR 702 MultiDrive jest przemysł produkcji polimerów oraz ośrodki akademickie zajmujące się badaniami dotyczącymi tworzyw sztucznych. Firma Anton Paar posiada ponad 35% udział rynku urządzeń do pomiarów reologicznych i jest światowym liderem w tej dziedzinie.

Platon poszerzył znaczenie stwierdzenia Heraklita, mówiąc „wszystko się porusza i nic nie pozostaje takie samo”. Model MCR 702 MultiDrive jest urzeczywistnieniem tezy o ciągłym rozwoju i przemianach. Filozofia i technologia uzupełniają się wzajemnie.