Měření viskozity se zařízením pro návrháře

2018-05-25 | Corporate

Bez ohledu na to, jestli je používáno při produkci sprchových gelů, barev, kečupů nebo džemů, může měření viskozity poskytnout praktický parametr pro kontrolu kvality produktu. Až doteď byly na trhu dostupné buď drahé a komplexní přístroje z nejvyšší třídy, nebo jejich levné protějšky s výraznými limity týkajícími se pohodlnosti používání a výkonu. Nový rotační viskozimetr ViscoQCTM 100 od společnosti Anton Paar, jenž je dostupný ve třech verzích, tuto mezeru zaplňuje a nabízí jedinečné funkce v atraktivním designu.

„Nejcitlivější verze, verze L, poskytuje rozsah měření od 1 mPa.s (Milli-Pascal-Second) do 6 000 Pa.s, a je proto vhodná pro měření viskozity džusů nebo sprchových gelů,“ vysvětluj produktová specialistka Tamara Kurzmann. S verzí R, určenou pro střední viskozity od 10 mPa.s po 40 000 mPa.s, lze například určit, zda jsou barvy či laky již správně namíchány, nebo zda je zapotřebí přidat další aditiva. Na vysoce dynamické viskozity čokolády nebo balzámů je zaměřena verze H s rozsahy měření od 60 mPa.s po 320 000 Pa.s. 

Digitální nastavení hladiny a automatické rozpoznání vřetena

Základním předpokladem přesného měření dynamické viskozity je správné umístění měřicího přístroje. Nejčastěji používanou pomůckou je malá zabudovaná vodováha používaná k nastavení měřicího přístroje. U stylového zařízení ViscoQCTM 100 poskytuje informaci o poloze digitální stupnice zobrazovaná na 3,5" barevném displeji. „Kromě toho tento systém monitoruje nastavení i za provozu,“ říká produktová specialistka Kurzmann.

Po provedení nastavení je k dispozici celá řada různých vřeten pro všechny představitelné požadavky na měření. Společnost Anton Paar nabízí čtyři měřicí vřetena k nejcitlivější verzi, verzi L, a sedm vřeten k verzím R a H. Kromě toho společnost nabízí také čtyři různé systémy DIN, včetně měřicích systémů s koaxiálními válci nebo dvojitou štěrbinou, které se používají pro vzorky se zvláště nízkou viskozitou, například džusy, u nichž lze řízením viskozity ovlivnit to, jaký pocit budou vyvolávat v ústech. Všechny součásti používané k měření jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316L, která je ještě odolnější než často používaná ocel AISI 302.

Montáž vřeten je snadná díky systému magnetického spojování „ToolmasterTM system“. Na zařízení od společnosti Anton Paar není potřeba nic šroubovat. Vřeteno se připojí magneticky a zařízení pomocí integrovaného čipu zjistí, které vřeteno je připojeno. Pokud je namontována ochranná tyč vřetena, funkce „TruGuard“ ji automaticky identifikuje a bude ji během měření brát v potaz.

Automatické měření

„Snažili jsme se klást zvláštní důraz na pohodlnost ovládání. Zařízení ViscoQCTM 100 nabízí  předdefinované měřicí metody, včetně našeho režimu TruMode, který automaticky nastavuje nejvhodnější rotační rychlost u každého vzorku tak, aby bylo dosaženo optimálního točivého momentu pro nejpřesnější a reprodukovatelná měření,“ vysvětluje produktová manažerka Patricia Gejer. V případě potřeby jednotka sama navrhne použití vhodnějšího vřetena. Pokud je vyžadována kontrola teploty, je možné připojit k zařízení snímač Pt100, který lze zároveň zkombinovat s vodní lázní umožňující kontrolu cílové teploty. Flexibilní držák měřicích nádobek umožňuje používat různé nádobky ve formátech Griffin o objemu jedna pinta, půl pinty, čtvrt pinty a 600 ml. 

Perfektní řešení pro farmaceutické aplikace

Aby nemohlo dojít k manipulaci s daty, zařízení ViscoQCTM 100 samo žádné naměřené hodnoty neukládá. Musejí být zadány nebo přeneseny do tiskárny nebo počítače. Při využití balíčku „Pharma Qualification Package Smart“ od společnosti Anton Paar,  provedou specialisté společnosti Anton Paar kvalifikaci měřicího přístroje přímo na pracovišti podle současných farmaceutických směrnic (s výjimkou normy 21 CFR část 11) a přístroj bude připraven k použití během jediného dne. Pro zájemce, kteří by chtěli zařízení ViscoQCTM 100 věnovat svým blízkým za účelem kontroly kvality jejich domácího jahodového džemu, je určen model H. Doporučená cena zařízení se v rakouském internetovém obchodě společnosti Anton Paar pohybuje kolem 3 000 eur. Zařízení je přitom připraveno k použití hned po vybalení.