Silnější než kdy jindy a se světově nejširším portfoliem v oblasti částic

Analyzátory adsorpce

Tyto kompaktní, plně automatické analyzátory měří s vysokým rozlišením fyzisorpci, chemisorpci a sorpční izotermy páry. S co nejlepší přesností měří velikost pórů, plochu povrchu a specifické interakce mezi plyny a pevnými látkami. Všechny tyto parametry jsou nezbytné pro optimalizaci adsorbentů, katalyzátorů, léčiv, baterií a dalších porézních materiálů.

Analyzátory hustoty pevných látek

Tyto analyzátory hustoty pevných látek poskytují nejvyšší možnou přesnost měření na široké škále vzorků. Plynové pyknometry poskytují přesné výsledky s kteroukoli ze zahrnutých měřicích cel. Analyzátory setřesné hustoty mohou používat celou řadu velikostí kalibrovaných válců, takže je lze nastavit podle požadavků různých norem. Přístroje Rotary Micro Riffler zajišťují přípravu reprezentativního vzorku.

Porometry a porozimetry

Na trhu představují jedinečný přínos: Pořiďte si přístroje k měření typu a velikosti pórů od stejného dodavatele. Snadno ovladatelné kapilární průtokové porometry měří průběžné póry ve filtračních materiálech. A naše bezpečné intruzní rtuťové porozimetry s jednoduchým ovládáním měří distribuci a objem pórů, které jsou přístupné z vnější části materiálu.