Doporučené výsledky

Mikroskop atomárních sil (AFM)

Mikroskop atomárních sil (AFM)

Vyzkoušejte novou generaci mikroskopu atomárních sil (AFM)

Anton Paar nabízí první mikroskop atomárních sil uživatelům v průmyslu. Jedinečné spojení prémiové technologie a bezkonkurenční jednoduchosti použití z něj činí první AFM způsobilý pro průmyslové použití i vědecké účely. Využívá novou formu automatizace na každé úrovni použití za účelem zvýšení efektivity a jednoduchosti ovládání Vašeho AFM měření.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Reset všech filtrů X
Standardy
Typ zařízení
Průmysl
Zobrazení do z

Nenalezeny žádné výsledky!

Mikroskop atomárních sil: Tosca™ 400

Zobrazení do z

5 důvodů

Připraven na budoucnost díky modulárnímu konceptu

Přístroj, který si dnes pořizujete, je již připraven ke splnění zítřejších požadavků. Je koncipován k dalšímu rozšíření o různé funkce a možnosti nezbytné v dohledné budoucnosti. K aktuálnímu systému lze doplnit nové funkce a režimy.

Robustní konstrukce pro průmyslové aplikace

Konstrukce přístroje Anton Paar AFM je zaměřena na průmyslové aplikace. Mechanické a elektrické součásti přístroje byly podrobeny náročným zkouškám odolnosti. Všechny kritické části musí těmito zkouškami projít k zajištění bezporuchového provozu v místě instalace po dobu mnoha let. 

Kompaktní přístroj na malém půdorysu

Obě části přístroje – hlavní a řídicí jednotka – jsou optimalizované ve smyslu využití laboratorního prostoru a funkčnosti. Přístroj Anton Paar AFM v sobě spojuje nejmodernější možnosti automatizace s nejvyšší přesností. Současně však klade minimální prostorové nároky. Například řídicí jednotka stále disponuje dostatečným prostorem pro elektronické rozšiřovací karty, kterými lze rozšířit nabídku režimů a modulů. 

Vše pod kontrolou

Ovládání přístroje Anton Paar AFM je navýsost snadné díky zjednodušené interakci s přístrojem. Jediné, co přístroj vyžaduje, je umístění vzorků na vzorkovací stolek, aplikovat konzolu a zavřít dvířka krytu. Ostatní činnosti, jako jsou posun vzorku, proces usazení, atd, jsou prováděné a řízené softwarem. 

Výměna konzoly za několik sekund

Díky inteligentnímu designu těla aktuátoru lze vyměnit konzolu velmi snadno a rychle pomocí našeho přípravku. Stačí umístit tělo akčního členu do přípravku a konzolu posunout dovnitř nebo ven. Pro umístění konzoly do těla akčního členu nejsou zapotřebí pinzety a optimální umístění konzoly je zaručeno.