Crude Oils

Ropa

Zdokonalte analýzu ropy

Společnost Anton Paar nabízí řešení k měření hustoty, viskozity, bodu vzplanutí, reologického chování, salinity a indexu lomu ropy a také řešení k rozkladu petrochemických vzorků za účelem následné stopové analýzy. Tyto přístroje se používají v mnoha fázích těžby, rafinace a přepravy ropy. Na změny ve složení ropy je citlivý zejména proces rafinace, který je z tohoto důvodu nutné neustále sledovat, aby bylo možné na změny okamžitě reagovat a rozpoznat vedlejší produkty. Řešení Anton Paar pro analýzu ropy se vyznačují spolehlivými a přesnými měřeními a pomohou vám s řízením a optimalizací výroby.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Typ činnosti
Normy
Produktová skupina
Typ zařízení
Zobrazení do z

Quantachrome Produkty

Výhody

Optimalizace výplachových kapalin

Návrh a výběr výplachové kapaliny začíná určením požadavků na kapalinu. Reologické vlastnosti kapaliny ovlivní čištění, přepravu úlomků, hydraulický výkon, chlazení hrotů i opěru a tření stěny vrtu. K optimalizaci výplachové kapaliny za konkrétními účely se používají četná aditiva. Výplachová kapalina musí mít dostatečnou viskozitu, aby vyzvedla odřezky na povrch, ale současně nesmí být její viskozita příliš vysoká, aby byly ztráty třením udrženy na minimu. Kromě laboratorních řešení nabízí společnost Anton Paar také online procesní snímače viskozity, které poskytují data v reálném čase.

Řízení cirkulačních systémů

Cirkulační systémy (WBM, OBM, SOBM) slouží k chlazení a mazání vrtných nástrojů. Jedním z největších problémů cirkulačních systémů je tvorba velmi jemných mikročásteček (o velikosti menší než 5 mikrometrů), které jsou označovány také jako LGS (z anglického low gravity solids). Tvorba částeček LGS ve vrtném kalu má za následek pomalejší penetraci, vysoké čerpací tlaky, větší oblasti pevného povrchu, plastickou viskozitu a vyšší mez toku a pevnost gelu. Všechny tyto faktory mohou způsobit zaseknutí vrtného nástroje. Společnost Anton Paar nabízí analyzátory velikosti částic, které dokážou rozpoznat částečky LGS ve vrtném kalu a zabránit tak tomuto nežádoucímu jevu.

Zdokonalená těžba ropy (EOR)

Způsoby zdokonalené těžby ropy (EOR) lze implementovat za účelem mobilizace ropy směrem k těžebnímu vrtu, například omezením povrchového napětí a kapilárního kontrastu a/nebo zvýšením viskozity výplachové kapaliny. Štěpicí kapaliny (směs nosné kapaliny a výplňového materiálu) jsou míchány ve specifických poměrech odpovídajících dynamice jednotlivých vrtů. Díky měření viskozity v reálném čase pomocí online viskozimetrů Anton Paar mohou společnosti obsluhující ropná pole míchat nosnou kapalinu přímo na místě a předejít tak riziku nedostupnosti kapaliny a omezit problémy a náklady související s likvidací nadbytečné kapaliny.

Reologické vlastnosti štěpných kapalin přímo souvisí s efektivitou procesů těžby ropy. Reometry Anton Paar měří vysoce elastické štěpné kapaliny za regulované teploty a tlaku, takže dokážou přesně simulovat skutečné pracovní podmínky.

Zlepšení přepravy a sledování pod zatížením i bez zatížení

Přeprava ropy je ovlivněna vysokou molekulární hmotností parafínů a asfalténů, které mají za nízkých teplot tendenci krystalizovat. Testování parafínových inhibitorů pomocí reometrů Anton Paar pomáhá minimalizovat či úplně zabránit krystalizaci vosku a zajistit tak bezproblémovou přepravu v potrubí. Mikrosondou připojenou k reometru můžete získat dokonce vizuální náhled na mikrostrukturu za různých teplot.

Vysoce přesné snímače hustoty Anton Paar dokážou v průběhu přepravy velmi rychle rozpoznat rozdíly v ropných produktech. Díky tomu je v reálném čase zjištěna každá chyba při přepravě do zásobních nádrží, ještě než dojde k nadměrné kontaminaci.

Při těžbě ropy a její přepravě v potrubí jsou důležité průtokové vlastnosti ropy za různých teplot. S inline viskozimetry Anton Paar lze v reálném čase zjišťovat viskozitu v průběhu přepravního procesu.

Charakterizace ropy za účelem klasifikace a kontroly kvality

Jak viskozita, tak stupeň API (American Petroleum Institute) ropy jsou z hlediska klasifikace důležité parametry. Hustoměry a viskozimetry Anton Paar automaticky převádí naměřená data na hustotu, hmotnost API nebo měrnou hmotnost.

U ropy a zbytkových olejů slouží koncentrace křemíku, hliníku, vanadu, niklu, železa a sodíku k určení kvality a hodnoty. Přístroje Anton Paar pro přípravu vzorků využívající mikrovlnné záření provádí rozklad ropy v kvalitě potřebné k moderním měřicím technikám, jako je ICP-OES nebo ICP-MS, které se používají, aby bylo možné určit i nízké limity přítomných stopových prvků.

Společnost Anton Paar nabízí přístroje k frakcionované destilaci, určení těkavosti a zápalnosti petrochemických produktů, určení indexu lomu a určení chemických stop látek při Ramanově spektroskopii.

Webináře

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů