Petrochemický průmysl

Petrochemický průmysl

Měření petrochemických produktů na všech úrovních produkce

Četné komodity, s nimiž se každodenně setkáváme, jsou vyrobeny z petrochemických produktů. Stačí si vzpomenout na benzín, naftu, letecké palivo, plasty, spoustu různých druhů textilií, zdravotnické potřeby nebo kosmetické výrobky obsahující složky ze surové ropy. Aby mohla být zaručena kvalita různých produktů a aby mohly být splněny právní předpisy a průmyslové standardy, je nezbytně nutné provádět ve všech fázích výrobního řetězce neustálou kontrolu petrochemických produktů. Společnost Anton Paar nabízí řešení pro měření a automatizaci určená pro laboratoře a procesní měření, stejně jako příslušná softwarová řešení pro všechny úrovně produkce včetně průzkumu, těžby, rafinace, přepravy a distribuce ropy. . 

Kontaktujte nás

Přidružená odvětví