paraffines, waxes

Maziva a vosky

Kompletní analýza maziv a vosků

Oleje, mazací tuky a suchá maziva slouží k minimalizaci tření a opotřebení v mechanických systémech. Parafíny a ropné vosky se používají v četných aplikacích od průmyslového lisování až po výrobu svíček. K analýze a určení složení, výkonnosti, kvality a zpracovatelnosti maziv a vosků nabízí společnost Anton Paar širokou paletu řešení určených k zjištění vlastností, jako je hustota, viskozita, index lomu, oddělitelnost a smyková stabilita. Mezi další způsoby měření ke zlepšení kvality produktů patří testování pěnivosti, tření a opotřebení (za různých podmínek) a testování penetrace. 

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Typ činnosti
Normy
Produktová skupina
Typ zařízení
Zobrazení do z

Nenalezeny žádné výsledky!

Analyzátor bodu vzplanutí dle Pensky-Martense: PMA 500

The automatic Pensky-Martens closed cup tester features a fire extinguishing device, a patented connection system, gas and electric ignition.

Analzyátor bodu vzplanutí dle Pensky-Martense: PMA 5

Autosampler: Xsample 330

Autosampler: Xsample 340

Perfect results with automatic cleaning and needle washing using up to three cleaning solvents.

Autosampler: Xsample 530

Cela pro tribologii MCR: Tribometr

Abbemat Performance and Performance Plus

Digitální refraktometr: Abbemat Performance

Externí měřicí cela: DMA HPM

DH 5 Herschel emulsifier with accessories for 8 test places

Herschelův emulgátor: DH 5

HTR Compact: Rheometer autosampler pro vysokou kapacitu měření

HTR: Automatizace reometru pro vysokou kapacitu a komplexní zpracování vzorků

Hustoměr: DMA 4100 M

Hustoměr: DMA 4200 M

Hustoměr: DMA 4500 M

Hustoměr: DMA 5000 M

Hustotní senzor: L-Dens 3300

Inline hustoměr: L‑Dens 7000 series

Inline viskozimetr: L-Vis 510 a L-Vis 520 Ex

High-temperature chamber HTK 1200N for combined reflection and transmission XRD studies at high temperatures up to 1200 °C

Kapilární příslušenství: HTK 1200N

Laboratorní systém SAXS/WAXS/GISAXS/RheoSAXS: SAXSpoint 5.0

Mikro Scratch systém: MST³

Mikrovlnný reaktor pro mikrovlnné extrakce: Monowave 450

Modulární kompaktní reometr: MCR 102/302/502

Měřicí hlava dynamického smykového reometru: DSR 502

Nano tribometr: NTR³

Penetrometer PNR 12 with accessories for cone penetration and needle penetration.

Penetrometr: PNR 12

Přenosný hustoměr: DMA35

Přenosný hustoměr: DMA 35 Basic

Přístroj pro měření hustoty a rychlosti zvuku: DSA 5000 M

The automatic Cleveland open cup tester features a fire extinguishing device, automatic relighting and a skin removal device for bitumen.

Přístroj pro stanovení bodu vzplanutí a hoření podle Clevelanda CLA 5

Abbemat Heavy Duty

Refraktometr Heavy Duty: Abbemat Heavy Duty

Abbemat WR/MW, Multi wavelengt refractometer

Refraktometr s více vlnovými délkami: Abbemat MW

The RheolabQC is the quality control rheometer from Anton Paar. RheolabQC with temperature device C-PTD 180/AIR/QC and with Flexible Cup Holder.

Rotační reometr: RheolabQC

Rotační viskozimetr: ViscoQC

SAXSpace instrument

Systém SAXS/WAXS/BioSAXS: SAXSpace

Temperovaný autosampler: Xsample 610

Temperovaný autosampler: Xsample 630

Teploměr v milikelvinech: MKT

Two-place grease working machine with stroke counter.

Testování mazacích tuků: GWM 5

Tribometr Pin-on-Disk: TRB³

Ultra nanoindentační tester: UNHT³

High Temperature Vacuum Tribometer

Vakuový tribometr: VTHT / VTRB

Viskozimetr pro měření kinematické viskozity: SVM 2001

Viskozimetr pro měření kinematické viskozity: SVM 3001

Viskozimetr pro měření kinematické viskozity: SVM 4001

Viskozimetry nejvyšší úrovně společnosti Anton Paar provádějí: Pico 3000

HPA-S represents the ultimate performance in wet chemical high pressure digestion sample preparation for AAS, ICP and Voltammetry. The HPA-S acid digestion method is an internationally recognized reference procedure and is in operation as a high-performance routine instrument in numerous laboratories.

Vysokotlaký rozkladný systém: HPA-S

Zcela přizpůsobitelné řešení pro automatizaci laboratoře: HTX

Zobrazení do z

Quantachrome Produkty

Anton Paar Aplikace

Tracking the Phase Transitions of Phase-changing Materials

Tracking the Phase Transitions of Phase-changing Materials

Small- and wide-angle X-ray scattering allows to track the phase transition of phase-change materials. This study reveals the melting/crystallization behavior of paraffin wax as characterized by combined SWAXS and DSC measurements.

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint with MetalJet Source

SAXSpoint now integrates the high-brightness MetalJet X-ray source enabling ultra-fast SAXS measurements in the laboratory.

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Correlating Viscosity and Particle Size Parameters determined by Small Angle X-Ray Scattering Studies of concentrated MAb Solutions

Monoclonal antibodies (MAb) solutions are a major class of biopharmaceuticals with various applications. However, challenges like a high viscosity at the required MAb concentrations need to be addressed at an early development stage.

Application RapidOxy: Production Control of Waxes and Paraffins

Application RapidOxy: Production Control of Waxes and Paraffins

Waxes and paraffins have a broad range of production applications for end products due to their versatile characteristics such as melting point, viscosity, hardness etc.

In-Situ observation of the scratch/indentation true contact area to provide analysis without being model-dependent

In-Situ observation of the scratch/indentation true contact area to provide analysis without being model-dependent

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Nanotribological properties of Diamond like carbon thin flexible films on ACM rubber

Application RapidOxy: Stability of Lubricating Greases

Application RapidOxy: Stability of Lubricating Greases

The stability of lubricating greases with different thickener types was tested at 160 °C in the RapidOxy and according to the ASTM D942.

Application DH 5: Water Separability acc. ASTM and ISO

Application DH 5: Water Separability acc. ASTM and ISO

This test method covers measurement of the ability of petroleum oils or synthetic fluids to separate from water. It is used for specification of new oils and monitoring of in-service oils.

Application RapidOxy: Stability of Neat Cutting Oils

Application RapidOxy: Stability of Neat Cutting Oils

Neat cutting oils are used in machining operations, e.g. grinding, turning, milling, broaching, drilling, tapping, gear cutting etc., to provide cooling and lubrication of the tools and a good surface finish of the components being machined.

Application_Flash_lubricants_and_oils.pdf

Application_Flash_lubricants_and_oils.pdf

Lubricants

Lubricants

Inline measurement of the viscosity of lubricants at a lubricant manufacturing plant L-Vis 510 will continuously be in place in your production line obtaining viscosity and temperature values

Výhody

Maziva a viskozita

Viskozita je jednou z nejdůležitějších fyzikálních vlastností maziv. Aby bylo dosaženo správné hodnoty, lze ji ovlivnit různými aditivy. Mazivo by mělo vytvářet tenkou ochrannou vrstvu s co nejstabilnějšími vlastnostmi. Viskozimetry Anton Paar určují viskozitní index (VI), podle něhož lze určit změnu viskozity v závislosti na změnách teploty. Kromě aditiv se maziva skládají ze základních olejů. Jejich kvalita se rovněž nejlépe určuje na základě viskozitního indexu. Viskozimetry Anton Paar umožňují spolehlivé určení kinematické i dynamické viskozity a další výpočty viskozitního indexu podle norem ASTM, EN a ISO na jedno naplnění. Kvalitu maziv navíc dokáže zaručit nepřetržitá kontrola v průběhu výroby pomocí procesních snímačů viskozity.

Kontrola kvality maziv

Mazací oleje, řezné oleje a mazací tuky snižují tření a omezují odstávky průmyslových strojů. Jednou z metod k určení složení různých skupin uhlovodíků obsažených v mazivech a voscích je refraktometrie. Pomocí ní lze zjistit důležité parametry o kvalitě maziv.

Mezi důležité parametry kvality patří u mazacích olejů koncentrace aditiv (které obsahují prvky, jako například vápník, měď, hořčík, fosfor, síra nebo zinek) a kovy, jako jsou křemík, bor, draslík, vanad nebo olovo, které jsou výsledkem opotřebení. K určení obsahu kovů pro následnou analýzu prováděnou analytickými technikami (např. ICP-MS a ICP-OES s nízkými určovacími limity) jsou zapotřebí moderní metody přípravy vzorku podle normy ASTM, jako je například kyselé štěpení využívající mikrovlnné záření.

U vysokých požadavků na kapacitu společnost Anton Paar nabízí individualizovaná řešení automatizace na klíč, která budou odpovídat požadavkům na testování maziv a vyhovovat normám ASTM.

Omezení tření a opotřebovávání

Vývoj individualizovaných aditiv do maziv, jejich kombinování a odpovídající procesy interakce jsou velmi náročnou úlohou. Tribologická měření poskytují informace o celém systému včetně styčných ploch, maziv a okolních podmínek. Tribometry Anton Paar měří charakteristiku maziv za různých styčných tlaků, kluzných rychlostí, teplot a relativních vlhkostí. Na základě těchto informací lze složení maziva upravovat tak dlouho, dokud nebude vhodné pro daný účel.

Odolnost vůči pěnivosti

Odolnost maziva vůči pěnivosti je naprosto zásadní. Vytvoření stabilní pěny zvyšuje plochu povrchu oleje, která je vystavena malým vzduchovým bublinkám, což má za následek větší oxidaci. Pěna může rovněž způsobit únik oleje ze soustavy (přetečením) nebo zabránit tomu, aby mazivo poskytovalo účinnou ochranu při styku kovových součástí. Pečlivým výběrem typu a množství aditiv zabraňujících pěnivosti lze dosáhnout správného vyvážení nepěnivosti a uvolňování vzduchu. S přístroji Anton Paar pro stanovení pěnivosti určíte, jak maziva dokážou potlačit pěnivost a jak rychle dokážou odvést vzniklou pěnu.

Analýza vosků

S hustoměry a viskozimetry Anton Paar snadno změříte těžké vzorky, jako jsou vosky nebo mazací tuky, a určíte správnou konzistenci. Refraktometry slouží ke správnému určení a k měření koncentrace surovin, polotovarů a konečných produktů, jako je například vazelína nebo vosk. Kromě toho společnost Anton Paar nabízí termooptické refraktometry, které umožňují zkoumat chování vosků při tání a krystalizaci a také diferenciaci krystalových modifikací. Stabilita a tím i odolnost například polyetylenového vosku (PE vosk) se kontroluje přístrojem Anton Paar pro stanovení oxidační stability. K měření základní vlastnosti „konzistence“ je dostupný sofistikovaný penetrometr s automatickou detekcí povrchu.

Webináře

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů