Liquid Fuels

Paliva

Analýza paliv v souladu s mezinárodními normami

Analýza paliv vyžaduje robustní a přesná měřicí řešení. Společnost Anton Paar nabízí přístroje ke zpracování a laboratornímu měření, které dokážou určit vstupní surovinu, sledovat výrobní procesy nebo kontrolovat kvalitu koncových produktů, jako jsou nafta, etanol, letecké palivo, topný olej, automobilový benzín, kerosin, biopaliva, bionafta, bioalkohol, syntetická paliva, těžké topné oleje atd. Parametry, jako je hustota, viskozita, destilační křivky, bod vzplanutí a hoření, reologické chování, oxidační stabilita, vlastnosti v nízkých teplotách nebo plastičnost, pro následnou stopovou analýzu lze určit podle vládních a ekologických nařízení, jako jsou ASTM, EN nebo ISO.

Kontaktujte nás

Anton Paar Produkty

Vaše volba: Zrušit všechny filtry X
Typ činnosti
Normy
Produktová skupina
Typ zařízení
Zobrazení do z

Nenalezeny žádné výsledky!

Analyzátor bodu vzplanutí dle Pensky-Martense: PMA 500

Analyzátor pro atmosférickou destilaci: Diana 700

The automatic Pensky-Martens closed cup tester features a fire extinguishing device, a patented connection system, gas and electric ignition.

Analzyátor bodu vzplanutí dle Pensky-Martense: PMA 5

Autosampler: Xsample 340

Autosampler: Xsample 520

Perfect results with automatic cleaning and needle washing using up to three cleaning solvents.

Autosampler: Xsample 530

With its extended low temperature range the automatic Abel closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method

Bod vzplanutí Abel: ABA 4

With its extended low temperature range the automatic Tag closed cup tester can measure flash points or detect flammable vapors by the flash/no flash method.

Bod vzplanutí Tag: TAG 4

Abbemat Performance and Performance Plus

Digitální refraktometr: Abbemat Performance

Externí měřicí cela: DMA HPM

Cold Filter Plugging Point Tester Callisto 100 with digital display

Filtrovatelnost: Callisto 100

HTR: Automatizace reometru pro vysokou kapacitu a komplexní zpracování vzorků

Hustoměr: DMA 4100 M

Hustoměr: DMA 4200 M

Hustoměr: DMA 4500 M

Hustoměr: DMA 5000 M

Inline hustoměr: L‑Dens 7000 series

Cora 5X00 Raman Spectrometer

Kompaktní Ramanovy spektrometry: Cora 5X00

Mikrovlnný reaktor pro mikrovlnné extrakce: Monowave 450

Modulární kompaktní reometr: MCR 72/92

Modulární kompaktní reometr: MCR 102/302/502

Multiparametrický systém pro analýzu: Modulyzer

Měřicí hlava dynamického smykového reometru: DSR 502

Přenosný hustoměr: DMA 35 Basic

Oxidation Stability Tester OBA 1 consisting  of a bath, 4 pressure vessels and digital manometers

Přístroj pro stanovení oxidační stability: OBA 1

Přístroj pro stanovení oxidační stability: RapidOxy 100 Fuel

Abbemat Heavy Duty

Refraktometr Heavy Duty: Abbemat Heavy Duty

Abbemat WR/MW, Multi wavelengt refractometer

Refraktometr s více vlnovými délkami: Abbemat MW

The RheolabQC is the quality control rheometer from Anton Paar. RheolabQC with temperature device C-PTD 180/AIR/QC and with Flexible Cup Holder.

Rotační reometr: RheolabQC

Ruční Ramanův spektrometr: Cora 100

Cora 7X00 Raman Spectrometer with Fiber-optic probe

Stolní Ramanovy spektrometry Cora 7X00

Temperovaný autosampler: Xsample 610

Temperovaný autosampler: Xsample 630

Teploměr v milikelvinech: MKT

Testovací přístroj pro stanovení tendence tvorby úsad (obsah pryskyřic): GUM

High Temperature Vacuum Tribometer

Vakuový tribometr: VTHT / VTRB

Viskozimetr pro měření kinematické viskozity: SVM 2001

Viskozimetr pro měření kinematické viskozity: SVM 3001

Viskozimetr pro měření kinematické viskozity: SVM 4001

Viskozimetry nejvyšší úrovně společnosti Anton Paar provádějí: Pico 3000

HPA-S represents the ultimate performance in wet chemical high pressure digestion sample preparation for AAS, ICP and Voltammetry. The HPA-S acid digestion method is an internationally recognized reference procedure and is in operation as a high-performance routine instrument in numerous laboratories.

Vysokotlaký rozkladný systém: HPA-S

Zcela přizpůsobitelné řešení pro automatizaci laboratoře: HTX

Zobrazení do z

Quantachrome Produkty

Anton Paar Aplikace

AdBlue®/DEF: Refractometric Analysis

AdBlue®/DEF: Refractometric Analysis

AdBlue®, also known as DEF, is an aqueous urea solution. It lowers nitrogen oxides in diesel emissions. International standards demand that refractive index be measured for the determination of the urea concentration in AdBlue®.

Measurement of Ether-Type Fuel Icing Inhibitors in Aviation Fuels

Measurement of Ether-Type Fuel Icing Inhibitors in Aviation Fuels

Fuel system icing inhibitors are added to jet fuel to prevent freezing of the water content at flight altitude. Their concentration in water and therefore the freezing point correlates with the refractive index.

Application PetroOxy: Save on Expensive Antioxidant Additives for Spark-Ignition Fuels

Application PetroOxy: Save on Expensive Antioxidant Additives for Spark-Ignition Fuels

Additives improve the stability and performance of fuel. The correlation of oxidation stability to antioxidant concentration can be determined with the PetroOxy to prevent the excessive use of valuable antioxidant materials and operate cost effective.

Application ADU 5: Distillation of Reference Fluids

Application ADU 5: Distillation of Reference Fluids

Running a distillation with reference fluids is necessary to check the calibration status of the temperature measurement system in an automatic distillation unit.

Application PetroOxy: Temperature Dependency of Test Results According to Arrhenius

Application PetroOxy: Temperature Dependency of Test Results According to Arrhenius

The temperature dependency of test results for diesel was investigated. Arrhenius equation was checked.

Application PetroOxy: Influence of Ignition Improvers (EHN)

Application PetroOxy: Influence of Ignition Improvers (EHN)

Ignition improvers increase the Cetane number of distillate fuels by improving fuel ignition characteristics in the combustion chamber during the compression stroke.

Application PMA 5: Secondary Working Standard 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone (Diacetonalcohol)

Application PMA 5: Secondary Working Standard 4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanone (Diacetonalcohol)

Flash point values are a function of the apparatus design, the condition of the apparatus used and the operational procedure carried out.

Application ADU 5: Ethanol Containing Gasoline

Application ADU 5: Ethanol Containing Gasoline

E50 is an important temperature point in gasoline specification. Gasoline oxygenate blends with higher ethanol content show an azeotropic effect which has significant influence on the temperature slope and have special requirements for heater control.

Application PMA 5: Quick Verification

Application PMA 5: Quick Verification

Flash point values are influenced by the type of apparatus, its condition, the test method or how a test is carried out. Adding water to a solvent can raise the flash point value and therefore can be used for a quick check of the instrument performance.

Application ABA 4: Quick Verification

Application ABA 4: Quick Verification

Flash point values are influenced by the type of apparatus, its condition, the test method or how a test is carried out. Adding water to a solvent can raise the flash point value and therefore can be used for a quick check of the instrument performance.

Application Callisto 100: Three Devices Share One Cooling Unit

Application Callisto 100: Three Devices Share One Cooling Unit

Using a special multi-way connector, three Callisto 100 instruments can be connected to a single Julabo FP51-SL cooling unit. This minimizes costs and saves laboratory space.

Application Callisto 100: Small Cooling Unit for Single Device

Application Callisto 100: Small Cooling Unit for Single Device

With the Julabo CF41 a small refrigerated circulator model is now available to be used with a single Callisto 100. This minimizes costs and saves laboratory space.

Výhody

Řízení kvality: velmi přesné měření hustoty

Hustota je jedním z hlavních parametrů, které jsou měřeny při určování kvality a typu petrochemických produktů v průběhu celého procesu výroby a v celém dodavatelském řetězci.

Díky hustoměrům Anton Paar lze hustotu a měrnou hmotnost paliv měřit ručně nebo dokonce i automaticky, a to jediným přístrojem.

Snímače procesní hustoty zjišťují například obsah vody při sledování kvality paliva v ropných skladištích, na čerpacích stanicích, u potrubí používaných k přepravě více produktů, při nákupu a prodeji paliv, nakládání a vykládání nákladních vozidel nebo při tankování letadel, aby nedocházelo k oxidaci, biologické degradaci a ucpání. Používají se k eliminaci rizika chybného naplnění nádrže, k přechodu z objemového na hmotnostní průtok, k určení hmotnostního vyvážení, k minimalizaci objemu produktu předaného nad rámec zakázky, k měření LPG v kombinaci s měřením při odčerpávání z nádrže a k získání velmi přesných dat pro finanční účely.

Viskozita, reologie a tribologie za různých okolních podmínek

Měření viskozity se nejčastěji používají ke zjištění konzistence kapalných paliv nebo topných olejů za nízkých anebo vysokých teplot. Pomocí reometrů lze zjistit souvislost mezi aditivy a bodem zakalení, bodem tuhnutí a bodem zamrznutí a použít takto získané hodnoty k navržení paliv vhodných pro všechny možné klimatické podmínky. Automatická řešení s vysokou kapacitou, řešení na klíč a individuální řešení pro reologické a viskozitní určování jsou dostupná pro nepřetržitý provoz.

Viskozimetry Anton Paar jsou konstruovány tak, aby vyhovovaly příslušným standardům ASTM. Kromě toho lze u stejného vzorku měřit pomocí jediného přístroje současně hustotu i viskozitu.

Tribometry Anton Paar se používají ke zjištění mazivosti paliv. Vysokofrekvenční reciproční zkouška na zkušebním stavu slouží ke zhodnocení ochrany proti opotřebení a třecích modulačních vlastností paliv podle norem DIN EN.

Destilační rozsah, stabilita a provozuschopnost za určitých teplot

Destilační jednotky Anton Paar pro spolehlivé a přesné atmosférické destilační zkoušky udávají destilační rozsah petrochemických produktů, jako jsou aromatizované uhlovodíky nebo jiné těkavé organické kapaliny. Přístroje pro stanovení oxidační stability kromě toho zjišťují stabilitu kapalných paliv (benzínu, nafty, bionafty, FAME a směsí) a měří jejich tendenci k tvorbě pryskyřic (potenciální usazeniny) za zrychlených oxidačních podmínek. Přístroje Anton Paar nabízejí také testy ke stanovení oxidační stability používané například u benzínu nebo leteckých paliv. Přístroj k určení bodu ucpání studeného filtru určuje provozuschopnost za nízkých teplot například u nafty, bionafty, naftových směsí nebo plynových olejů.

Chemické složení a zápalnost

S refraktometry Anton Paar lze provádět měření inhibitorů tvorby krystalků ledu (FSII) v leteckém palivu, aby v letových hladinách nedocházelo k tvorbě ledu v palivovém vedení. Ramanovy spektrometry navíc slouží ke stopové analýze chemického složení paliva. Díky tomu lze prověřit možné odchylky a rychle získat specifické informace pro účinné řízení kvality. Přístroje k měření bodu vzplanutí slouží k určení zápalnosti paliv v rámci omezování rizik při skladování a přepravě. Specifikace bodu vzplanutí je indikátorem kvality a používá se také při klasifikaci kategorie nebezpečí.

Mikrovlnné kyselé štěpení, extrakce a syntéza

U paliv je obsah kovů běžně určován při analýze metodami ICP a ICP-MS. Aby analýza dala přesné výsledky, je před jejím zahájením potřeba provést velmi kvalitní přípravu vzorků. Mikrovlnné přístroje Anton Paar pro kyselinové štěpení odpovídající normám ASTM a EPA jsou nejmodernější řešení pro vysoce kvalitní rozklad vzorku umožňující rychlé dosažení spolehlivých výsledků. K dispozici jsou také přístroje k mikrovlnné extrakci a mikrovlnné syntéze založené na stejné technologii, které se používají například k výrobě biopaliv a jiných syntetických paliv. Obě metody snižují spotřebu fosilních paliv, které jsou drahé, neobnovitelné, dostupné v omezeném množství a které mají velký dopad na životní prostředí.

Webináře

Nabízíme vám velký, neustále se rozšiřující výběr webinářů o produktech, aplikacích a výzkumu.

Zobrazit nabídku webinářů